27-01-2023 · Rapport actief aandeelhouderschap

Sociale impact van AI en gaming staat centraal in Active Ownership-rapport over vierde kwartaal

Technologie kan een prachtige verrijking van ons leven zijn, maar ook een gevaar voor onze gezondheid en veiligheid. In zijn rapport over het vierde kwartaal bespreekt ons Active Ownership-team de sociale impact van kunstmatige intelligentie (AI) en gaming. Daarbij gaat het uitgebreid in op de resultaten van de engagement met deze twee sectoren.

    Auteurs

  • Carola van Lamoen - Head of Sustainable Investing

    Carola van Lamoen

    Head of Sustainable Investing

De potentiële voordelen van AI gaan gepaard met risico's die nog niet volledig zijn verkend, laat staan begrepen. Deze technologie speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven, van eenvoudige tekstsuggesties tot meer geavanceerde toepassingen zoals zelfrijdende auto's en analyse van weerpatronen. Toch worden de mogelijke negatieve gevolgen op het gebied van bijvoorbeeld surveillance of etnisch profileren vaak over het hoofd gezien.

Nu een engagementprogramma van drie jaar over de Sociale Impact van AI wordt afgesloten, blikt Daniëlle Essink terug op de manier waarop het gebruik van AI wordt geïmplementeerd door de tien ondernemingen onder engagement. Daarnaast komt ze met een update over de laatste trends op het gebied van regelgeving en best practices.

Gaming is een ander gebied dat naast veel plezier ook de nodige zorgen kan opleveren. Tijdens de coronalockdowns nam het gebruik van consoles als middel om plezier te hebben snel toe, maar we zagen ook een toename van online misbruik, verslaving en praktische problemen binnen de sector zelf.

In een update van onze doorlopende engagements over de sociale impact van gaming werpt Alexandra Mortimer een kritische blik op de gamingindustrie, zowel op als achter het scherm. Het engagementprogramma heeft al interessante resultaten opgeleverd, van toenemende transparantie over arbeidspraktijken tot het actief stimuleren van verantwoord gamegedrag en strenge klachtenmechanismen.

Een diverse benadering van biodiversiteit

Het beschermen van de biodiversiteit wordt nu even serieus genomen als het aanpakken van de klimaatverandering – in wezen zijn het ook twee zijden van dezelfde medaille. In december kwamen beleidsmakers van over de hele wereld samen in Montreal voor de VN-conferentie over biologische diversiteit. Daarom bespreekt Claire Ahlborn in deze rapportage de gelaagde aanpak van Robeco op het gebied van biodiversiteit.

Deze aanpak omvat de inzet van aandeelhoudersrechten om de biodiversiteit te beschermen, engagement met ondernemingen en regeringen, samenwerking met dataleveranciers om de gegevens over biodiversiteit te verbeteren, en op beleggingsgebied de lancering van het fonds RobecoSAM Biodiversity Equities. Daarnaast komt ook de zachte lancering van het samenwerkingsverband Nature Action 100 aan bod, waarin wij een actieve rol spelen.

Nieuwe generatie quantoplossingen

De technologische vooruitgang levert ook nieuwe mogelijkheden op voor kwantitatieve beleggers. Het gebruik van meer data en de inzet van geavanceerde modelleringstechnieken stellen ons in staat om tot betere inzichten te komen en onze besluitvorming te verbeteren.

Governance en trends

Een ander langetermijnproject betreft Robeco's inspanningen om de corporate governance in Azië te verbeteren. Ronnie Lim deelt de belangrijke updates over zijn contacten met Japanse beleidsmakers en ondernemingen om kapitaalinefficiëntie te verminderen, de diversiteit in de raad van bestuur te vergroten en de rapportage van ondernemingen te verbeteren.

Tot slot bespreken Diana Trif en Manuel Sobral enkele van de belangrijkste trends van 2022 als het gaat om actief aandeelhouderschap – van het groeiende activisme onder aandeelhouders in Australië tot het belangrijke onderwerp van anti-ESG-voorstellen van aandeelhouders in de Verenigde Staten (VS), de beweegredenen erachter en hoe deze misleidende agendapunten herkend kunnen worden.

We tackelen de risico's

“De mogelijkheden van AI worden vaak ‘eindeloos’ genoemd, maar de toenemende en vaak ongereguleerde aanwezigheid van technologie in ons leven brengt tal van sociale risico's met zich mee, uiteenlopend van systematische discriminatie tot zorgen over surveillance en privacy”, zegt Carola van Lamoen, hoofd van Sustainable Investing bij Robeco.

“Drie jaar lang hebben we technologieondernemingen ondersteund bij het creëren van holistisch verantwoorde AI-kaders voor hun technologische ontwikkeling, inzet en eindgebruik. We hebben 40% van de engagements succesvol afgesloten, waarbij veel van de ondernemingen de principes van verantwoord AI-gebruik hebben geformaliseerd.”

“Nu we het toch over technologie hebben, en zowel op als achter het scherm kijken, staan we stil bij de voortgang die we tot nu toe hebben geboekt met onze engagement over de Sociale Impact van Gaming. De afgelopen twee jaar hebben gamingondernemingen grote stappen gezet om intimidatie van spelers binnen games aan te pakken, uiteenlopend van AI-gestuurde tekstfiltering tot uitgebreide feedback loops.”

Dringende multilaterale actie

“Ondertussen kwamen belanghebbenden uit de hele wereld bijeen op de VN-conferentie over biologische diversiteit om manieren te vinden om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en de daarmee gepaard gaande ecologische, maatschappelijke en economische schade aan te pakken. Om het verlies van biodiversiteit te stoppen is dringend multilaterale actie vereist van regeringen, ondernemingen en beleggers.”

“In onze update delen we de verschillende manieren waarop Robeco verlies van biodiversiteit en ontbossing aanpakt, via onze engagement met de Braziliaanse en Indonesische regering, die streven naar strengere wetten tegen ontbossing. Ook gaan we in op ons onlangs gelanceerde stembeleid gericht op landbouwondernemingen die hun verantwoordelijkheid op ecologisch vlak niet nemen.”

We dragen ons steentje bij

“Tot slot verschuiven we onze aandacht naar Azië, waar we beleidsmakers en ondernemingen blijven aanspreken op grote hiaten in hun corporate governance, waaronder de lage vertegenwoordiging van vrouwen in de raad van bestuur en de structurele uitdagingen rond de jaarlijkse rapportages door ondernemingen.”

“Nu we een nieuw jaar ingaan, staan we stil bij de belofte van ondernemingen en regeringen om onze planeet te beschermen, en zijn we klaar om ons steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst.”