08-12-2022 · Maandelijkse vooruitblik

Beleggingskansen op het traject naar netto nul nemen toe

COP27 versnelt beleggingen in categorieën die de klimaattransitie ondersteunen, zegt multi-assetbelegger Aliki Rouffiac

De jaarlijkse klimaattop van afgelopen november in Egypte leverde een mix aan resultaten op voor de inspanningen van de wereld om aan het kerndoel van het Akkoord van Parijs te voldoen, te weten beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Het leidde tot het gebruikelijke oordeel ‘good COP, bad COP’.

Toch leverde de top wel wat vermeldenswaardige winstpunten op. Het belangrijkste succes was de oprichting van een fonds voor ‘loss and damage’ (verlies en schade) voor financiering van klimaatschade in opkomende landen. Ook was er meer draagvlak voor een snellere invoering van technologieën op het gebied van hernieuwbare energie, wat noodzakelijk is om in de toekomst de uitstoot terug te dringen.

Dit is goed nieuws voor aandelenfondsen met het thema klimaat die een rendement van in de dubbele cijfers kunnen noteren, en voor specifieke groene obligaties waarvan de opbrengst direct wordt gebruikt voor de financiering van klimaatgerelateerde projecten, aldus Rouffiac.

“Beperking van de klimaatverandering via de reductie van CO2-uitstoot vereist wereldwijde samenwerking”, zegt Rouffiac, portefeuillemanager bij Robeco Sustainable Multi-Asset Solutions.

“De combinatie van politieke trajecten en investeringen in nieuwe technologieën plus veranderend gedrag van bedrijven en consumenten creëert kansen voor beleggers om deel te nemen aan de transitie.”

Energiecrisis

“De recente energiecrisis heeft geleid tot meer inzet voor het genereren van hernieuwbare energie en de bijbehorende technologieën, die steeds kostenbesparender worden. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal de marktomvang van cleantech onder het netto-nulscenario in 2030 zijn gegroeid naar USD 870 miljard.”

“De groei van wind- en zonne-energie bedraagt de komende tien jaar naar verwachting meer dan 10% per jaar, terwijl de raming is dat de omvang van de markt voor accu’s op jaarbasis groeit met 33%. Geografisch gezien lopen Noord-Amerika en Azië-Pacific voorop, maar in Europa is door de recente geopolitieke gebeurtenissen de aandacht ook verschoven naar een snellere ontwikkeling van groene technologieën.”

Sinds de ondertekening van het Akkoord van Parijs in 2015, wat samenviel met de lancering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) door de VN, hebben beleggers als Robeco producten ontwikkeld die inspelen op hernieuwbare energie, de daarvoor benodigde technologie en de SDG’s zelf. Het Net Zero Carbon Initiative en de samenwerkingsverbanden tussen beleggers die in 2020 werden geïnitieerd, hebben deze inspanningen verder gestimuleerd.

Opkomst van fondsen

Vanaf dat moment is decarbonisatie voor veel beleggingsstrategieën het hoofdthema geworden. Via die weg richten ze zich op netto-nultrajecten en ze gebruiken de criteria van Parijs om het succes te beoordelen. De meeste duurzame beleggingsstrategieën over de hele wereld bevatten inmiddels standaard enige vorm van netto-nultoezegging.

“Het vermogen in fondsen met een klimaatgerelateerd mandaat is aanzienlijk toegenomen en bereikte eind 2021 een niveau van USD 408 miljard, aldus Morningstar. Bijna de helft van het beheerde vermogen bevindt zich in fondsen die zijn ingericht rond klimaatoplossingen, schone energie en cleantech”, zegt Rouffiac.

“Zij bieden meer exposure naar bedrijven die oplossingen ontwikkelen om de CO2-uitstoot terug te dringen of beleggen direct in hernieuwbare oplossingen, zoals wind en zon, energie-opslag (accu’s) en elektrische voertuigtechnologieën.”

Langetermijnresultaat

“Deze thema’s hebben bewezen op lange termijn goed te presteren. Eind november liep het 10-jaarsrendement uiteen van 10% tot 16% op jaarbasis, ten opzichte van 10% voor de wereldwijde aandelenindex.”

“Hogere waarderingsmultiples in bepaalde segmenten van hernieuwbare energie kunnen weliswaar op de korte termijn een bron van zorg zijn voor beleggers, maar de verwachte structurele groei zal worden ondersteund door regelgeving vanuit toezichthouders en de noodzaak om een meer gediversifieerd ecosysteem voor energievoorziening te creëren.”

rising-investor-opportunities-on-the-path-to-net-zero-graph.jpg

De onstuitbare opkomst van beleggingsfondsen die zich richten op klimaatoplossingen. Bron: Morningstar, december 2021.

Streven naar duurzame schuld

De markt voor duurzame schuld biedt een bijzonder uitgesproken beleggingskans via groene obligaties die specifiek gericht zijn op milieuprojecten die vaak een directe impact hebben aan de basis.

“Ondanks de uitdagende omgeving was de markt voor duurzame schuld aan het eind van het derde kwartaal gegroeid naar USD 4,5 biljoen, waarbij opkomende en frontiermarkten volgens de laatste IIF Sustainable Debt Monitor goed waren voor USD 624 miljard”, aldus Rouffiac.

“Groene obligaties die projecten financieren met een positieve impact op het milieu vertegenwoordigen USD 1,6 biljoen, oftewel ongeveer 0,5% van het wereldwijde obligatie-universum.”

Toenemende belangstelling

“Hoewel de samenstelling van de markt voor groene obligaties neigt naar Europese issuers en naar meer exposure naar bedrijfsobligaties dan de traditionele Global Aggregate Fixed Income Index, blijkt uit een recent onderzoek van de Wereldbank een toenemende belangstelling voor de uitgifte van groene staatsobligaties door opkomende markten die hun klimaatmaatregelen willen financieren.”

“Het grootste beletsel is het gebrek aan kaders en meer inzicht in de structuur, vraag en koersvorming op de markt. Anderzijds zijn liquiditeitsoverwegingen, het benchmarken van de yieldcurve en best practices belangrijke factoren voor beleggers in hun zoektocht naar het mobiliseren van particulier vermogen om de transitie te financieren in minder ontwikkelde economieën.”

Het gat dichten

Uiteindelijk is het gaande houden van deze mobilisering cruciaal om de opwarming van de aarde aan te pakken, zeker nu de temperatuurstijging hoger uitkomt dan de bovengrens van 2 graden Celsius in 2100.

“COP27 heeft duidelijk gemaakt dat het vermogen van de politiek om een balans te vinden tussen klimaatambities en de uitvoering daarvan cruciaal is”, zegt Rouffiac. “Om op de lange termijn te beschikken over energiezekerheid moet er meer worden geïnvesteerd in groene technologieën en klimaatoplossingen om het gat te dichten tussen ambitie en uitvoering.”

“Meer hernieuwbare energie tegen concurrerende prijzen en een groeiende markt voor groene obligaties betekenen kansen voor beleggers op het traject naar netto nul. Het vinden van een balans tussen klimaatintegratie, liquiditeit en risico/rendement is essentieel voor beleggers als zij vermogen alloceren naar dit segment van de markt.”

Lees hier de volledige Monthly Outlook