06-05-2021 · Visie

Kansen: herkennen van de beste klimaatvriendelijke beleggingen

Wereldwijde decarbonisatie leidt tot duidelijke winnaars en verliezers, waardoor een gunstige omgeving ontstaat voor actief beheer. Deze kans bespreken we uitvoerig in onze nieuwe content hub over klimaatbeleggen.

Er zijn kolossale investeringen op wereldschaal vereist om de netto-nuldoelstelling in 2050 te realiseren. Voorbeelden hiervan lopen uiteen van het vervangen van kolencentrales door windmolenparken, tot de elektrificatie van voertuigen, het isoleren van gebouwen en het ontwikkelen van meer efficiënte landbouwmethoden.

Daarom levert de transitie naar CO2-arm talloze winnaars op, vooral onder de ondernemingen die betrokken zijn bij de vele technologische oplossingen voor de klimaatverandering. Deze winnaars zijn te vinden in segmenten als infrastructuur voor hernieuwbare energie, systemen voor CO2-afvang en recyclingtechnieken.

Maar natuurlijk zijn er ook verliezers, vooral ondernemingen die de komende tien jaar te langzaam zijn met het terugschroeven van hun CO2-uitstoot. Terwijl de regelgeving strenger wordt en het consumentengedrag verschuift naar klimaatvriendelijkere producten, verkopen deze ondernemingen straks nog steeds paarden terwijl de trein allang zijn intrede heeft gedaan.

Aantrekkelijke kansen in toeleveringsketen van waterstof

De waterstofsector is een goed voorbeeld van een kansrijke winnaar in de transitie. Het is nu nog een niche, maar wordt naar verwachting wel een gamechanger, vooral in het verkleinen van de CO2-voetafdruk van veel industrieën met een hoge uitstoot (zoals staal, glas, kunstmest en halfgeleiders) waar elektrificatie niet mogelijk is.

Bovendien is waterstof een energiedrager die overtollige hernieuwbare energie kan opslaan voor later gebruik en kan leveren aan elektriciteitsnetten of energieverslindende sectoren. Verder kan waterstof worden ingezet voor verwarmingssystemen (ter vervanging van aardgas binnen woningen en kantoren) of als een bouwsteen (ter vervanging van fossiele brandstoffen in de industriële productie van chemicaliën en biobrandstoffen).

Voor de transportsector ziet men waterstofceltechnologieën als een effectief middel voor de decarbonisatie van langeafstandsverkeer, zoals zware vrachtwagens, treinen, containerschepen en zelfs sommige typen vliegtuigen.

Het is cruciaal om nu geld in waterstoftechnologieën en -infrastructuur te steken en daarmee de energietransitie te versnellen, zodat het mogelijk wordt om de netto-uitstoot terug te brengen naar nul in 2050. De gehele toeleveringsketen van waterstof biedt aantrekkelijke kansen om productiekosten te beperken, productie op te schalen en het gebruik van waterstof binnen sectoren en in de bredere economie te versnellen.

Steun vanuit regelgeving

Beleggingen waren altijd al gebonden aan regelgeving. Wel nieuw is, dat er veel meer aandacht is voor het stimuleren van duurzaam beleggen, met name via ingrijpende regelgeving van vooral de Europese Unie (EU).

Een pakket aan nieuwe maatregelen, opgenomen in het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) van de EU, moet duurzaam beleggen stimuleren in deze groep van 27 landen. Het plan is vooral bedoeld om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal te realiseren.

Het krijgt deels gestalte in de vorm van nieuwe regels, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die duidelijk maakt wat duurzame beleggingsfondsen zijn, en de Taxonomy Regulation, die vermogensbeheerders verplicht te rapporteren over hun (positieve en negatieve) impact.

Het SFAP heeft drie hoofddoelen. Ten eerste moet het kapitaalstromen naar duurzame beleggingen loodsen, weg van sectoren die medeverantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde, zoals fossiele brandstoffen. Ten tweede moet het opnemen van duurzaamheidsfactoren in het risicomanagement mainstream worden. En tot slot moet het transparantie en langetermijndenken stimuleren in de financiële wereld en economie.

De SFDR streeft ernaar om het duurzaamheidsprofiel van fondsen beter vergelijkbaar en begrijpelijker te maken voor eindbeleggers. In het beleggingsproces moeten de fondsen daarom gebruikmaken van vastgestelde maatstaven voor eigenschappen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG). Zoals de naam al suggereert, komt de nadruk veel sterker te liggen op openheid, met onder meer nieuwe regels voor het vaststellen van schadelijke impact van de ondernemingen waarin is belegd.

Wilt u meer weten over de beleggingskansen die voortvloeien uit de strijd tegen klimaatverandering? Ga dan naar de speciale pagina hierover op onze content hub over klimaatbeleggen.