netherlandsnl
Grafiek van de week

Grafiek van de week

26-02-2021 | Visie

Aandeelhouders hebben een betere stem met een ‘Say on Climate’

  • Sylvia van Waveren
    Sylvia
    van Waveren
    Engagement Specialist

Decarbonisatie is een hot topic geworden onder beleggers. Nu het jaarlijkse seizoen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA's) nadert, bereiden aandeelhouders zich voor om hun stem uit te brengen op het klimaatveranderingsbeleid of de energietransitieplannen van bedrijven. Mijn verwachting is dat bedrijven die geen goed klimaatbeleid laten zien, dit stemseizoen te maken gaan krijgen met toenemende tegenstand van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen al enige tijd gebruik maken van hun stemrecht om het klimaatbeleid van een onderneming aan te pakken. Bijvoorbeeld door te stemmen op de zogenaamde aandeelhouderresoluties die – onder strikte voorwaarden – op de agenda van de AVA zijn gezet. Dit is echter niet altijd een gemakkelijke en effectieve weg, zo blijkt ook uit een recent academisch paper “Sustainable voting behavior of asset managers: Do they walk the walk?”.

Auteurs Wilma de Groot en Jan de Koning, beiden van Robeco, en Sebastian van Winkel van de Erasmus School of Economics, onderzochten het stemgedrag van de Amerikaanse vermogensbeheerders over de laatste tien jaar en met meer dan 20 miljoen waarnemingen.

Uit die data bleek, onder andere, dat deze vermogensbeheerders overwegend tegen voorstellen stemden op het gebied van de E en S van ESG (Environment, Social & Governance), ondanks de toegenomen aandacht voor duurzaamheidsintegratie. Bovendien stemden ze nauwelijks meer vóór deze voorstellen dan tien jaar geleden.

Onderstaande grafiek, waarbij de dikke lijn de aandeelhoudersresoluties zijn op het gebied van milieu of klimaatverandering, laat deze lage percentages duidelijk zien

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden
Bron: de Groot, Wilma, de Koning, Jan en van Winkel, Sebastian, Sustainable Voting Behavior of Asset Managers: Do They Walk the Walk? (10 februari 2021). Beschikbaar op SSRN: https://ssrn.com/abstract=3783454

Aandeelhoudersresoluties zijn niet altijd effectief

Wat gaat er mis? Hoewel vermogensbeheerders hun verantwoordelijkheid in hun beleid hebben getoond, met name bij milieu- en sociale kwesties, wordt dit duidelijk nog niet weerspiegeld in hun stemgedrag. Hoe komt dat?

Een zeer aannemelijke verklaring is dat we moeten erkennen dat niet alle voorstellen op dit gebied inherent goed zijn en dat vermogensbeheerders daarom niet standaard vóór kunnen stemmen. Vaak zijn deze voorstellen ingediend door stakeholders zoals ngo’s, die geen institutionele aandeelhouders zijn.

Kunnen aandeelhouders dan zelf niet met een goed voorstel komen? Dat is een bijna ondoenlijke zaak, gelet op de duizenden beursgenoteerde ondernemingen waarin ze beleggen én de enorme hoeveelheid werk die ermee gemoeid is om ook maar één voorstel op de agenda van een onderneming te krijgen.

Goede aandeelhoudersvoorstellen moeten gericht zijn op het ondersteunen van een bedrijf bij het zetten van de volgende stappen in de klimaattransitie. Maar voorstellen die het gebruik van zogenaamde transitiebrandstoffen willen verbieden, kunnen juist contraproductief zijn voor het bedrijf en haar aandeelhouders.

Het initiatief nemen door een ‘Say on Climate’

Een unieke ontwikkeling die we dit jaar zien, is dat bedrijven zelf een managementvoorstel op de AVA-agenda zetten waarin aandeelhouders om steun wordt gevraagd voor hun klimaatstrategie: de zogenaamde ‘Say on Climate’. Beleggers krijgen daarmee jaarlijks een adviserende stem over de klimaatplannen van een bedrijf.

Deze ontwikkeling is ontstaan door een stevig engagement van beleggers, verenigd in het Climate Action 100+ Initiatief, met de 100 meest klimaatgevoelige bedrijven. Met dit jaar ‘Say on Climate’ op de AVA's van Unilever, Royal Dutch Shell, Rio Tinto en Glencore, om de huidige voorlopers te noemen, hebben aandeelhouders nu regelmatig en continu een zeggenschap over de klimaatstrategie van die bedrijven.

Hierdoor kan een vinger aan de pols worden gehouden over de voortgang van de energietransitie van die ondernemingen in de komende drie decennia. Ik juich dit soort initiativen van harte toe en hoop dat dit de modus operandi wordt van nog veel meer beursgenoteerde bedrijven. Op die manier kunnen beleggers op veel effectievere wijze wijzigingen in het klimaatbeleid stimuleren.

Gerelateerd aan dit artikel:
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord