netherlandsnl
SI Dilemmas: Welke impact op de echte wereld hebben beleggers in secundaire markten?

SI Dilemmas: Welke impact op de echte wereld hebben beleggers in secundaire markten?

24-02-2022 | SI Dilemmas

De allocatie van kapitaal is waar het om draait bij beleggen. Maar bij beleggen op de secundaire markten, waar wij ons als vermogensbeheerders vooral op richten, is de relatie met de allocatie van daadwerkelijk nieuw kapitaal beperkt. Waarom worden wij dan vaak wel verantwoordelijk gehouden voor beleggingen met een negatieve impact, maar krijgen we kritiek als we met de eer strijken voor beleggingen met een positieve impact?

  • Masja Zandbergen - Albers
    Masja
    Zandbergen - Albers
    Head of sustainability Integration

In het kort

  • Verandering via het kopen of verkopen van aandelen of obligaties is lastig te bewijzen
  • Decarbonisatie ondersteund door engagement maakt echt een verschil
  • Impact creëren op de secundaire markten vraagt om beleggingen in innovatieve bedrijven

Op de secundaire markt is altijd wel een koper te vinden voor wat wij verkopen, en vice versa. We kunnen de koersen beïnvloeden, maar het kopen of verkopen van aandelen of obligaties leidt niet direct tot verandering in de echte wereld. Beleggers kunnen verschillende mechanismen inzetten om deze verandering wel af te dwingen.

De allocatie van kapitaal op basis van ESG-prestaties of impact kan de kapitaalkosten van een bedrijf verhogen (wat belangrijk is als er geld opgehaald moet worden), of duidelijk maken aan belanghebbenden dat het bedrijf zijn gedrag moet veranderen. Helaas is er nog niet zoveel empirisch bewijs dat dit heel effectief is.1

Bedrijven met hogere kapitaalkosten hebben natuurlijk een hoger rendement nodig, wat interessant kan zijn voor beleggers die zich alleen richten op het financiële aspect. Een andere interessante invalshoek komt aan bod in onze five-year outlook Expected Returns, waarin we kijken naar de potentiële impact van het klimaat op de koersen.2

Bedrijven worden doorgaans gewaardeerd op basis van cashflowmodellen. Naast het langetermijnargument dat hoge kapitaalkosten leiden tot een hoger rendement voor ‘bruine’ bedrijven, kun je ook een argument voor de kortere termijn gebruiken, namelijk dat er sprake is van een aanpassingsperiode. Hierbij wordt rekening gehouden met de impact van klimaatverandering en hoe de cashflow van bedrijven wordt geschaad door klimaatrisico voor de middellange termijn. Wij gaan ervan uit dat de komende vijf jaar een positieve klimaatpremie wordt ingeprijsd, wat leidt tot een lager rendement voor ‘bruine’ bedrijven in deze aanpassingsperiode.

Dit is het tweede artikel in onze nieuwe reeks SI Dilemmas, waarin we ingaan op de problemen die het implementeren van duurzaam beleggen met zich meebrengt, ook als de motivatie en het enthousiasme groot zijn. Duurzaam beleggen is geen exacte wetenschap, maar het staat wel centraal in Robeco's benadering voor beleggen en actief aandeelhouderschap.

Draaien op volle toeren

De uitdaging voor ons als beleggers is om onze negatieve impact op de echte wereld zo klein mogelijk te maken en onze positieve impact zo groot mogelijk. Er is echter geen duidelijk bewijs dat we dit kunnen doen via kapitaalallocatie, maar gelukkig hebben we andere manieren gevonden om invloed uit te oefenen. Een voorbeeld hiervan is onze route naar netto-nul, die moet helpen een CO2-neutrale wereld te realiseren voor 2050. Een belangrijk aspect hiervan is het decarboniseren van onze beleggingen.

Maar zoals hierboven al aangegeven, stoot de wereld niet ineens minder CO2 uit als wij onze CO2-intensieve beleggingen verkopen. Daarom voegen we ook andere elementen toe aan onze route, zoals het decarboniseren van onze eigen activiteiten. Dat heeft wel een directe impact en laat zien dat we de daad bij het woord voegen.

We proberen ook de transitie te versnellen door in dialoog te gaan met bedrijven en landen. Tot slot slaan we de handen ineen met beleggers, academici en sectorinitiatieven om normen vast te stellen en beleggen met oog voor het klimaat te stimuleren. Daarnaast hebben we de belofte gedaan om er samen met onze klanten voor te zorgen dat we in 2050 ons volledige beheerde vermogen decarboniseren.

Dus decarbonisatie is een heel belangrijk aspect in onze route naar netto-nul, maar we hebben nog meer ijzers in het vuur.

Impact creëren via beleggen op de secundaire markten

Dat allemaal gezegd hebbende, weiger ik – als oudgediende in de wereld van duurzaam beleggen – simpelweg te geloven dat we geen invloed hebben door aandelen te kopen en verkopen op de secundaire markt. We zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt en dat het steeds minder geaccepteerd is om in bepaalde bedrijfstakken te beleggen, zoals tabak, controversiële wapens en steenkool.

Tegelijkertijd zijn andere bedrijfstakken juist aantrekkelijker geworden voor beleggers, zoals energiezuinige producten en elektrische auto's. Dat is een duidelijk signaal voor de bedrijven die hierin actief zijn. Ook al is er geen premie om te benutten, er is op zijn minst sprake van een overgangsperiode.

Maar er is ook nog een andere manier om impact te creëren, namelijk door te onderzoeken in welke mate bedrijven producten maken en diensten verlenen die een duidelijke bijdrage leveren aan een deel van de uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast kunnen we ook onderzoeken in welke mate bedrijven nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en hun activiteiten uitbreiden naar achtergestelde markten, landen of regio's.

Hoe innovatieve bedrijven een verschil maken

Enkele voorbeelden hiervan zijn innovatieve bedrijven die hun voetafdruk verkleinen via recycling en farmaceutische bedrijven die hun prijsmodel bepalen aan de hand van de effectiviteit van het product. Op deze manier kunnen ze goedkopere toegang tot gezondheidszorg realiseren via digitalisering, of achtergestelde markten toegang bieden tot medicatie.

Deze bedrijven realiseren een impact ten opzichte van de status quo. Door te beleggen in zulke bedrijven krijgen die een aandeelhouder die hun missie en langetermijnfocus steunt, wat de bedrijven helpt zowel hun financiële als hun impactdoelen te realiseren.

Daarom houden we rekening met zowel ESG-factoren als financiële maatstaven en zetten we ook in op actief aandeelhouderschap met bedrijven, regeringen en klanten. Zo vergroten we daadwerkelijk onze impact.

1 Is Exclusion Effective?, David Blitz and Laurens Swinkels, The Journal of Portfolio Management Ethical Investing 2020. And Cost of Capital and Sustainability: A Literature Review, Gianfranco Gianfrate, Dirk Schoenmaker, Saara Wasama, Erasmus Platform for Sustainable Value Creation,
2https://www.robeco.com/en/insights/2021/09/5-year-expected-returns-the-roasting-twenties.html