netherlandsnl
Verantwoordelijkheid: niemand kan het klimaatrisico negeren

Verantwoordelijkheid: niemand kan het klimaatrisico negeren

29-04-2021 | Visie
Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid. Tegenwoordig kan niemand het klimaatrisico nog negeren, en zeker beleggers niet. Zij hebben namelijk de middelen om geld aan het werk te zetten waar het een verschil kan maken. Sterker nog, alle belanghebbenden in de private sector – hoe groot of klein ook – hebben de verplichting om beleidsmakers te ondersteunen in hun strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Deze gedeelde verantwoordelijkheid is een van de hoofdthema’s in onze nieuwe content hub over klimaatbeleggen.

In het kort

  • Decarbonisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van de mensheid
  • Vermogensbezitters en -beheerders moeten het voortouw nemen
  • Die hebben de macht om geld naar de CO2-arme economie te loodsen

Het aanpakken van de klimaatverandering is een gedeelde verantwoordelijkheid van de mensheid. Regeringen hebben weliswaar het stuur in handen, maar beleggers kunnen – en moeten – hier ook een belangrijke rol in spelen. Beleggers hebben namelijk de macht om geld naar ondernemingen te loodsen die een verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering. Voor beursgenoteerde ondernemingen, bijvoorbeeld, is vooral de dreiging van desinvesteren in combinatie met engagement heel effectief.

Vermogensbezitters en -beheerders erkennen steeds vaker hun eigen verantwoordelijkheid. Volgens bijna een op de drie wereldwijde beleggers dragen ‘institutionele beleggers’ de grootste verantwoordelijkheid voor het verlagen van de CO2-uitstoot om de doelen uit het Akkoord van Parijs te halen. Slechts twee andere categorieën belanghebbenden worden vaker genoemd: regeringen/toezichthouders en publieke/private ondernemingen.1

Een van de grootste risico’s is dat vermogensbezitters en -beheerders niet zien welke kansen deze grote vraagstukken met zich meebrengen om de aarde duurzamer te maken. De zoektocht naar oplossingen voor het klimaatrisico zorgt voor ongekend snelle technologische ontwikkelingen. Als beleggers deze kansen niet aangrijpen door te beleggen in duurzame innovatie, zetten zij niet alleen hun eigen winst op het spel.

“We moeten duurzaam beleggen niet beschouwen als niche, maar er volledig voor gaan en het tot standaard verheffen in onze sector”, zegt Gilbert Van Hassel, CEO van Robeco. “Daarin moeten we als sector samen optrekken. We lossen geen enkel duurzaamheidsprobleem op als we de handen niet ineenslaan. Een veilige en gezonde planeet is alleen mogelijk als duurzaam beleggen de regel wordt in plaats van de uitzondering.”

Klimaatbeleggen: van noodzaak tot oplossingen
Klimaatbeleggen: van noodzaak tot oplossingen
Lees meer

Samen op weg naar netto-nul

In december 2020 heeft Robeco de toezegging gedaan dat het streeft naar een netto-uitstoot van nul in 2050 voor het hele beheerde vermogen. Dat betekent dat alle ondernemingen waarvan we aandelen of obligaties bezitten, ook CO2-neutraal moeten worden. Daarom moeten ze hun uitstoot van broeikasgassen terugdringen en zich bezig gaan houden met CO2-compensatie.

Om dat te bereiken moeten ze hun economische modellen flink omgooien, en bijvoorbeeld meegaan in de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Een manier waarop beleggers invloed kunnen uitoefenen op ondernemingen, is via engagement. Robeco gelooft al geruime tijd dat engagement met

ondernemingen een goed middel is om positieve verandering af te dwingen. Al onze beleggingsteams gaan een routekaart gebruiken die uitstippelt hoe we onze miljarden euro’s aan beleggingen geleidelijk gaan decarboniseren. De doelen in deze routekaart hebben onder meer betrekking op de reductie van uitstoot in portefeuilles. Daarbij gebruiken we datamodellen die kunnen berekenen hoeveel broeikasgassen een onderneming uitstoot.

Wilt u meer weten over onze verantwoordelijkheid om in actie te komen tegen klimaatverandering? Breng dan een bezoek aan de speciale pagina hierover op onze content hub over klimaatbeleggen.

1 Bron: 2021 Robeco Global Climate Survey.

Dit artikel is afkomstig van ons platform over klimaatbeleggen

Klimaatbeleggen: van noodzaak tot oplossingen