netherlandsnl
Uitdaging: alle krachten bundelen in de strijd tegen klimaatverandering

Uitdaging: alle krachten bundelen in de strijd tegen klimaatverandering

22-04-2021 | Visie
Het vinden van een gezamenlijk belang is een van de grootste obstakels in de aanpak van klimaatverandering. Voor het decarboniseren van de reële economie moeten ondernemingen, consumenten, beleggers en technologie allemaal op dezelfde golflengte zitten. En ook beleidskaders moeten daarop aansluiten. Deze uitdaging bespreken we uitvoerig in onze nieuwe content hub over klimaatbeleggen.

In het kort

  • De ware uitdaging is iedereen dezelfde kant op te krijgen 
  • Problemen met CO2-gegevens overwinnen draagt bij aan de transitie
  • Een hogere CO2-heffing moet als prikkel fungeren 

In de strijd tegen klimaatverandering is een belangrijke rol weggelegd voor regeringen. Die kunnen namelijk doeltreffende prikkels invoeren, zodat consumenten en beleggers rekening kunnen houden met de werkelijke kosten van hun handelingen. Daarnaast moeten ze voor de lange termijn duidelijkheid scheppen over uitstoot of technische standaarden. Dan kan de markt zijn werk doen, want zulke prikkels en voldoende duidelijkheid dwingen de industrie tot uitfasering en transitie. 

De verantwoordelijk ligt echter niet alleen bij regeringen. Om zeker te stellen dat we allemaal in de richting van transitie bewegen, is het cruciaal dat we erkennen dat onze individuele keuzes en handelingen effect hebben op de wereld. Het is gemakkelijk om naar bedrijven te wijzen die tijdens de productie CO2 uitstoten, maar we moeten de rol van consumentengedrag ook niet vergeten. Het moet wel van twee kanten komen. Beleggers en andere belanghebbenden moeten ook helpen de strategie van bedrijven te hervormen. 

Bovendien volgen beleggingskansen de vorderingen in de reële economie op de voet. Beleggers zijn toekomstgericht en spelen een leidende rol door de gewenste richting van de markt aan te geven. Maar de omvang en het tempo van de innovaties in de reële economie bepalen zowel de kansen als risico’s voor beleggers. Daarom is er voor iedereen een rol weggelegd en is het essentieel om samen op te trekken om impact op de reële wereld te bewerkstelligen.

Klimaatbeleggen: van noodzaak tot oplossingen
Klimaatbeleggen: van noodzaak tot oplossingen
Lees meer

Problemen met data

Om de opwarming van de aarde te beteugelen is het zaak de uitstoot van broeikasgassendoor menselijk handelen te verminderen. Beleggers staan echter voor het probleem dat ze de data moeten verzamelen waaruit blijkt hoe hoog de uitstoot is en in welk tempo die uitstoot afneemt.

Een fundamenteel probleem van gegevens over CO2-voetafdrukken is dat ze altijd historisch zijn en gemiddeld zo’n twee jaar teruggrijpen. Wat we nodig hebben, zijn meer cijfers die naar de toekomst kijken en wat zeggen over de plannen van een bedrijf om in de toekomst te decarboniseren.

Het tweede punt van zorg is dat de data van veel verschillende en elkaar overlappende bronnen komt die vaak tegenstrijdig zijn. We moeten echter oppassen dat we niet de gehele kwestie als dataprobleem gaan beschouwen, want het is eerder een analytische uitdaging die wordt veroorzaakt door de data zelf. 

Het derde probleem is welke cijfers je moet gebruiken. Meet je bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk van een bedrijf af naar omzet of naar ondernemingswaarde? Deze factoren maken een enorm verschil als de EU-wetgeving het ene verlangt en de wetgeving in andere regio’s en landen iets anders. Dit vraagt om een meer coherente aanpak. 

De juiste prikkels invoeren

Een CO2-heffing wordt vaak gezien als een oplossing voor het terugdringen van de uitstoot. De acceptatie wereldwijd is echter nog veel te kleinschalig om werkelijk verschil te maken en bovendien zijn de huidige prijzen veel te laag. De meeste landen kennen echter geen CO2-heffing of handelssysteem, of de prijzen zijn zo laag dat ze niet afschrikwekkend genoeg zijn om uitstoot tegen te gaan.

Maar er zijn nu wel de nodige signalen dat dit onderwerp in sommige regio’s wat serieuzer wordt opgepakt. Zo ligt de prijs van koolstof in Europa nu op EUR 33/t CO2e. Op dat niveau gaat de prijs echt impact krijgen op economisch gedrag – we zien nu al een verschuiving van kolengestookte naar gasgestookte energiecentrales – en stimuleert die CO2-arme innovaties binnen de industrie.

Wilt u meer weten over de uitdagingen in de strijd tegen klimaatverandering? Breng dan een bezoek aan de speciale pagina hierover op onze content hub over klimaatbeleggen.

Dit artikel is afkomstig van ons platform over klimaatbeleggen

Klimaatbeleggen: van noodzaak tot oplossingen
Gerelateerd aan dit artikel: