netherlandsnl
Laat zien wat je waard bent – voeg grondstoffen toe aan de mix

Laat zien wat je waard bent – voeg grondstoffen toe aan de mix

05-06-2020 | Maandelijkse vooruitblik
Nu we langzaam opkrabbelen uit de Covid-19-recessie is het tijd om in grondstoffen te beleggen, zegt multi-assetspecialist Jeroen Blokland.
  • Jeroen Blokland
    Jeroen
    Blokland
    Portfolio Manager

In het kort

  • Grondstoffen bieden potentieel nu de wereld ontwaakt na de coronacrisis
  • Antivirale maatregelen hebben groter effect op de dienstensector dan op de productiesector
  • Edelmetalen en vooral goud zorgen ook voor afdekking als het toch nog misgaat

Volgens Blokland heeft de gewoonlijk minst populaire beleggingscategorie enorm potentieel als het ergste van de economische vertraging door de lockdowns voorbij is. De multi-assetfondsen van Robeco hebben hun weging in grondstoffen – en dan met name industriële metalen – opgevoerd om te profiteren van het herstel.

“Wij denken dat we óp of net ná het dieptepunt van de Covid-19-recessie zitten”, zegt Blokland, senior portefeuillemanager voor het multi-assetfonds van Robeco. “Dat betekent dat de wereldwijde vraag vanaf nu weer gaat aantrekken. Dat geldt ook voor grondstoffen, en dan vooral voor industriële metalen.”

“Tegelijkertijd beginnen binnen de grondstoffensector aan de aanbodkant langzaam maar zeker aanpassingen vorm te krijgen. Edelmetalen bieden bovendien potentieel onder verschillende economische omstandigheden, vooral als het wereldwijde economische herstel vertraagt of als de inflatie begint op te lopen.”

“Daarom is nu het moment aangebroken om vanuit tactisch perspectief grondstoffen te overwegen. En dat is precies wat wij hebben gedaan, op een portefeuilleneutrale manier.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Productie versus diensten

Blokland zegt dat alles erop wijst dat de productiesector de crisis eerder te boven komt dan de dienstensector, die nog steeds te maken heeft met beperkende coronamaatregelen zoals social distancing.

“Het effect van de huidige maatregelen op bepaalde dienstgerelateerde sectoren is langduriger dan op de productiesector”, zegt hij. “En juist uit die laatste sector komt het grootste deel van de vraag naar grondstoffen. Deze veronderstelling wordt gestaafd door het feit dat de inkoopmanagersindices (PMI’s) voor de dienstensector mondiaal gezien naar een veel lager niveau zijn gedaald en ook veel minder zijn hersteld dan de PMI’s voor de productiesector.”

“Naast de terugkeer van de vraag verwachten we ook een aanpassing aan de aanbodkant. De grondstoffenmarkt is op zoek naar een nieuw evenwicht en dat proces zal de komende maanden en kwartalen nog voortduren. Een goed voorbeeld hiervan is olie, waar de OPEC+ het aanbod met bijna 10 miljoen vaten per dag heeft teruggebracht.”

“Een soortgelijke aanpassing verwachten we ook voor industriële metalen, al zal die minder gecentraliseerd plaatsvinden. De metaalmarkten worden gekenmerkt door een gigantische geografische afstand tussen producenten en consumenten. De metaalvoorraad is in de afgelopen maanden dan ook enorm opgelopen. Door de lockdowns kon de productie immers nergens naar toe.

De grondstoffenprijzen stijgen weer. Bron: Bloomberg.

Een goede spreiding

Edelmetalen zijn niet alleen een goede belegging op basis van het verwachte economische herstel, zegt Blokland, maar brengen ook een goede spreiding aan in de portefeuille. Ze kunnen zorgen voor afdekking (een soort verzekering) als zaken niet volgens plan verlopen.

“Vooral goud biedt een aantrekkelijke bescherming bij uiteenlopende macro-economische scenario’s”, zegt hij. “Die status van veilige haven werd nog eens overtuigend bewezen toen het coronavirus de wereldeconomie trof. De prijs van goud steeg in april tot boven de USD 1.700, bijna net zo hoog als de piek in 2011 en 2012. Goud leverde in maart en april een positief rendement op van meer dan 6%.”

“Wij gaan niet uit van een tweede neergang. Gezien de lopende buitengewone stimulering van centrale banken en regeringen wereldwijd, denken we wel dat er ruimte is voor een stijging van de inflatieverwachtingen zodra de desinflatoire schok achter ons ligt en het herstel voet aan de grond krijgt.”

De ‘ultieme reële belegging’

“Omdat veel beleggers goud beschouwen als de ultieme reële belegging, doet goud het historisch gezien goed als de inflatieverwachtingen toenemen. Op dit moment zijn de verwachtingen nog erg gematigd. Hoewel het nog wel even kan duren voordat de inflatie de verwachtingen gaat overschrijden, kunnen we dit voor een later moment niet uitsluiten. Vooral omdat we denken dat er voorlopig nog geen sprake van is dat een groot deel van het stimuleringspakket wordt afgebouwd.”

“Een gestage toename van de inflatie(verwachtingen) zet vermoedelijk ook de discussie over de houdbaarheid van schuld op een zijspoor. De centrale banken hebben al aangegeven dat ze bereid zijn de inflatie binnen hun jurisdictie tot boven de doelstelling te laten oplopen. Wij verwachten dat goud het uitstekend gaat doen bij de terugkeer van groei en inflatie.”

En vergeet ook het kleine broertje niet, zilver. “Onder deze omstandigheden verwachten we dat zilver ook prima zal presteren. Ten eerste omdat goud en zilver meestal samen opgaan in hun beweging. En ten tweede omdat zilver, in tegenstelling tot goud, industriële toepassingen kent (in legeringen, elektronica) en dus profiteert van een wereldwijd aantrekkende vraag. De verhouding goud/zilver bereikte de laatste jaren soms een extreem niveau. Wij verwachten een omgekeerde beweging in dit cijfer als de industriële vraag terugkeert.”

Reductie van risico in opkomende landen

Uitbreiding van de positie in grondstoffen leidde tot een verlaging van de weging in aandelen uit opkomende landen. Deze beleggingscategorie is nauw verwant aan grondstoffen, omdat de winning daarvan veelal in ontwikkelingslanden plaatsvindt.

“Aandelen uit opkomende markten hebben een aanzienlijk, zo niet V-vormig, herstel ingeprijsd, dat weinig ruimte laat voor fouten”, aldus Blokland. “Dat is zeker niet het geval bij grondstoffen. Wij verwachten dat de relatieve performance van grondstoffen omslaat als het economische herstel vaart krijgt en er een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaat.”

“Van alle risicovolle beleggingscategorieën hebben grondstoffen het wereldwijde economische herstel dat we voor de komende kwartalen verwachten het minste ingeprijsd. Door de combinatie van een nieuw evenwicht in vraag en aanbod en een duidelijke verbetering van de bbp-groei na deze ongekende economische terugval, zullen de prijzen van industriële metalen gaan stijgen.”