netherlandsnl
Gaat de crash in olie de ecologische voetafdruk verkleinen?

Gaat de crash in olie de ecologische voetafdruk verkleinen?

08-05-2020 | Maandelijkse vooruitblik
Door de ongekende duikeling van de olieprijs groeit de hoop dat de ecologische voetafdruk permanent kleiner wordt, maar mogelijk is de wens de vader van de gedachte.
 • Peter van der Welle
  Peter
  van der Welle
  Strategist Global Macro team
 • Chris Berkouwer
  Chris
  Berkouwer
  Equity Analyst

In het kort

 • Olieprijs in zwaar weer door ingestorte vraag en overaanbod
 • Verminderde uitstoot broeikasgassen van beperkte duur omdat de lage prijs vraag schept
 • Inzet van ESG kan voetafdruk in beleggingsportefeuille verkleinen

De ingestorte vraag door de Covid-19-crisis en het overaanbod na een schermutseling tussen de grootste olieproducenten vormden in april samen het perfecte scenario voor een ongekende duikeling van de olieprijs tot in de negatieve cijfers. Nu mensen door de wereldwijde lockdowns thuis moeten blijven, zien we een keldering in de uitstoot van broeikasgassen.

“De spectaculaire crash van de olieprijs is vooral het gevolg van een uitzonderlijke daling in de vraag naar energie, een van de gevolgen van de lockdowns in een groot aantal landen”, zegt Peter van der Welle, strateeg in het Multi Asset-team van Robeco.

“Het moment van capitulatie deed zich voor op 19 april, bij de rollover van het futurecontract voor mei voor West Texas Intermediate (WTI) olie, toen de opslagkosten piekten en de grenzen van de capaciteit in zicht kwamen. Op enig moment waren handelaars bereid maar liefst USD 37 per vat te betalen aan iedereen die ze van hun olie af wilde helpen.”

“Na deze heftige shake-out hervond de sector langzaam weer wat evenwicht. Het herstel van de vraag zal echter zeer geleidelijk verlopen, zelfs al worden de regels voor social distancing het komende halfjaar versoepeld. De toekomst van de luchtvaartindustrie is somber: stappen mensen nog wel in overvolle vliegtuigen nu ze hebben ontdekt dat digitale communicatie net zo goed werkt?”

Grote afname van uitstoot broeikasgassen

Op het eerste gezicht lijkt dit gunstig voor de verkleining van de ecologische voetafdruk. Het vermindert immers de opwarming van de aarde en houdt vervuiling binnen de perken. “Omdat mensen minder reizen, neemt de uitstoot van broeikasgassen dit jaar aanzienlijk af. Het Internationale Energieagentschap houdt rekening met een ongekende daling van 8%, hoewel over de omvang en de duur van de daling twijfel blijft bestaan”, aldus Van der Welle.

“Alles hangt af van de vorm van het economische herstel in de VS (goed voor 20% van de wereldwijde olieconsumptie) en China (14%). De Chinese kredietimpuls, een voorlopende indicator voor zowel de Chinese als de Amerikaanse groei, daalt nog steeds en dat wijst erop dat de groei van de wereldwijde vraag naar olie waarschijnlijk nog niet de helft zal zijn van de groei tijdens het wereldwijde cyclische herstel in 2017.”

“Zolang de Chinese autoriteiten afzien van ‘whatever it takes’ in hun stimuleringsbeleid en de lockdowns voor vier miljard consumenten wereldwijd slechts geleidelijk worden versoepeld, valt er geen sterk herstel in de vraag naar olie te verwachten. Dat roept de vraag op of de afname in de uitstoot van broeikasgassen ook groter kan worden dan we nu verwachten.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden
Een negatieve olieprijs is ongekend, maar de aandelenmarkt trok zich er weinig van aan.

Donkerste wolken zijn verdwenen

Dat is helaas niet zo, zegt Van der Welle. “Er is aanleiding om te denken dat de donkerste wolken inmiddels zijn verdwenen en dat de zon zo langzamerhand weer gaat schijnen”, zegt hij. “De lage prijs schept vraag. In het verleden maakte een lage olieprijs steeds de weg vrij voor economisch herstel, omdat energie-intensieve sectoren daarvan konden profiteren. Maar de doorlooptijd is lang, gemiddeld anderhalf jaar.”

“De vraag wordt bovendien gestimuleerd door de consument, die metro, bus en trein verruilt voor de auto zolang Covid-19 nog onder ons is. Als de vraag naar olie zich herstelt, keert de CO2-uitstoot weer terug naar het oude niveau, net zoals gebeurde na de wereldwijde financiële crisis.”

“De uitdaging om CO2 terug te dringen blijft daarom onverminderd bestaan. We hebben nog een lange weg te gaan voordat we ‘CO2-neutraal’ zijn in 2050”, zegt Chris Berkouwer, portefeuillemanager van Robeco Sustainable Global Stars Equities.

“De ambitieuze doelstellingen van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius en liever nog tot anderhalve graad boven het pre-industriële niveau, liggen nog lang niet binnen handbereik. Hiervoor moet tot aan 2050 jaar na jaar de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd met 3,4% respectievelijk 6,4%, terwijl dat bij het huidige beleid 0% en 1% is.”

Kansen voor ESG-beleggers

Toch zijn er voor beleggers nog steeds positieve kanten aan de inzet van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social, governance; ESG), zegt Berkouwer. “De huidige crisis baant een betere weg naar de doelstellingen van Parijs, omdat de voortzetting van groen beleid nog steeds kan rekenen op veel steun”, zegt hij.

“Ten eerste kan beleggen in duurzaamheidsthema's, wat we doen in veel van onze portefeuilles, functioneren als een economisch vliegwiel. In de vorm van economische stimulering maken regeringen het fiscaal aantrekkelijk om de investeringen in schone energie op te voeren. Het Europees Herstelplan stelt bijvoorbeeld dat de ‘Groene Transitie’ een centrale rol gaat spelen in het opnieuw opstarten en moderniseren van de economie.”

“Ten tweede is een lage olieprijs niet per se slecht nieuws voor producenten van hernieuwbare energie, omdat de meeste hernieuwbare technologieën (zoals zonne-energie) al profiteerden van betere economische omstandigheden dan fossiele brandstoffen. En tot slot is de kapitaalstroom naar ESG-fondsen de laatste tijd erg sterk, nu het bewijs groeit dat de keuze voor ESG het risico binnen beleggingsportefeuilles verkleint.”

De gevolgen voor portefeuilles

Wat zijn dan de gevolgen voor portefeuilles die te maken hebben met de twee kanten van de lage olieprijs, die bevorderlijk is voor economisch herstel — wat essentieel is voor de rendementen — maar die daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen weer zal laten stijgen?

“Aangezien de noodzaak om CO2 terug te dringen nog even groot is, blijven wij de ecologische en CO2-voetafdruk binnen al onze aandelen-, vastrentende en multi-assetportefeuilles verkleinen”, aldus Berkouwer.

“Op basis van de duurzaamheidsgegevens die RobecoSAM verzamelt, kunnen we nauwkeurig meten hoe groot de ecologische voetafdruk (uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, watergebruik en afvalproductie) van onze beleggingen en benchmarks is.”

“Over het algemeen lijken duurzame beleggingen beter stand te hebben gehouden tijdens de Covid-19-crisis dan de markt in zijn totaliteit. Dat was ook zichtbaar in de performance van veel van de Robeco-strategieën met een focus op duurzaamheid.”