netherlandsnl
Laten we het hebben over resultaat: stemmen op aandeelhoudersvoorstellen

Laten we het hebben over resultaat: stemmen op aandeelhoudersvoorstellen

16-10-2019 | Column

Duurzaam beleggen begint eindelijk op stoom te raken. Mogelijk komt dat omdat de markt begint te erkennen dat kwesties als klimaatverandering en ongelijkheid, nadelige effecten kunnen hebben op economieën en bedrijven. Om die effecten te voorkomen moeten we echter gaan nadenken over de resultaten van onze beleggingsstrategieën op financieel, maatschappelijk en ecologisch vlak. In mijn nieuwe reeks columns wil ik het graag over resultaten hebben, dit keer met betrekking tot stemmen op aandeelhoudersvoorstellen.

  • Masja Zandbergen - Albers
    Masja
    Zandbergen - Albers
    Head of sustainability Integration

Die voorstellen zijn een mooi hulpmiddel in de engagement met ondernemingen, vooral als die geen of te weinig voortgang laten zien. Aandeelhouders kunnen er een heel sterk signaal mee afgeven. Gezien de groeiende belangstelling voor duurzaamheid onder grote (passieve) vermogensbeheerders in 2018 hadden we veel steun voor zulke aandeelhoudersvoorstellen verwacht in stemseizoen 2019.

Een krachtige stem

Volgens een recent artikel in de Financial Times zijn BlackRock, Vanguard en SSGA goed voor een kwart van de uitgebrachte stemmen bij ondernemingen in de S&P 500. En hun aandeel zal alleen maar groter worden, zeggen academici aan de Harvard Law School.1 Dus het stemgedrag van deze grote beleggers is zeer bepalend bij het tot stand brengen van verandering voor waardecreatie op lange termijn. 

Maar uit een recent rapport van Majority Action2 blijkt helaas dat deze beleggers in 90-100% van de gevallen tegen aandeelhoudersvoorstellen stemmen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn volgens de stewardshiprapporten een lopende dialoog over deze onderwerpen met de ondernemingen en het feit dat deze aandeelhoudersvoorstellen niet zijn gericht op materiële ESG-kwesties.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Niet alle voorstellen werken

Het klopt dat niet alle aandeelhoudersvoorstellen even goed zijn opgesteld. Zelfs voor een financieel materieel ESG-onderwerp als klimaatverandering zijn sommige voorstellen te specifiek. Of ze vragen om informatie die al uitgebreid aan bod komt in de rapportage van ondernemingen. Dat draagt niet bij aan de aandeelhouderswaarde op lange termijn. In de eerste helft van dit decennium vielen de meeste voorstellen op het gebied van milieu in deze categorieën. Dat verklaart ook waarom we bij Robeco tussen 2012 en 2015 instemden met slechts een zesde van de klimaatgerelateerde voorstellen. 

In 2012 werd bijvoorbeeld tijdens de aandeelhoudersvergadering van Dominion Energy een voorstel ingediend dat vroeg om een rapport over de gevolgen van de stijging van hernieuwbare energie naar 15% in één enkele Amerikaanse staat. Dit voorstel had een te specifieke focus en pakte de uitdaging van de energietransitie niet aan op een manier die schaalbaar was. De aandeelhouders veegden het dan ook volkomen terecht van tafel – slechts 5,5% stemde voor. Maar door de jaren heen zijn de voorstellen slimmer en relevanter geworden. Ze ondersteunen collectieve en urgente maatregelen tegen klimaatverandering, terwijl de nodige flexibiliteit voor implementatie gehandhaafd blijft. Daarom hebben we dit jaar vóór 88% van de klimaatgerelateerde voorstellen in het rapport van Majority Action gestemd. 

Beleggers scharen zich samen achter voorstellen

Wanneer een onderneming niet adequaat reageerde op een voorstel, schaarden ESG-gezinde beleggers zich samen achter voorstellen om de verantwoordelijkheid van het bestuur te verbeteren. Zo ook bij ExxonMobil, dat een belangrijk klimaatgerelateerd voorstel van de agenda had gehaald voor de aandeelhoudersvergadering van mei 2019. In plaats daarvan werd een voorstel voor een onafhankelijke voorzitter gezien als een mogelijkheid om het langetermijndenken in de bestuurskamer te verbeteren. Daarnaast was het een uiting van de onvrede onder aandeelhouders over de onwil van de onderneming om in dialoog te gaan. 

Uit het steunpercentage van meer dan 40%3  bleek duidelijk dat steeds meer aandeelhouders klimaatverandering zien als een reële bedreiging voor hun beleggingen. Deden de grootste vermogensbeheerders dat ook, dan hadden veel meer klimaatgerelateerde voorstellen een meerderheid gekregen. Dat was nog eens een sterk signaal geweest! En het zou een positief resultaat hebben opgeleverd door de bijdrage aan werkelijke voortgang. Zoals ik hierboven al aangaf, blijkt dit jaar echter een gemiste kans te zijn, vooral gezien de urgentie van de klimaatproblemen. 

Onderscheiden van passief beleggen

ESG is voor actieve beleggers een manier om zich te onderscheiden van passieve beleggers, en dat geldt natuurlijk ook voor Robeco. Wij doen dat door de beste producten, oplossingen en performance te bieden aan onze klanten. Maar al sinds 2005, toen we voor het eerst een engagement aangingen met ondernemingen waarin we beleggen, proberen we samen met onze klanten én onze concurrenten verandering teweeg te brengen. 

Wij zijn van mening dat naarmate steeds meer vermogensbeheerders zich met ESG gaan bezighouden, gecoördineerde actie de enige juiste weg is. En dat niet alleen om voor verandering te zorgen, maar ook om die actie beheersbaar te houden voor bedrijven. Daarom nodigen we grote beleggers (met de steun van hun klanten) van harte uit om goed geformuleerde, financieel materiële aandeelhoudersvoorstellen op het gebied van ESG te steunen. Op die manier kunnen we samen de verandering teweegbrengen die nodig is om economische, ecologische en maatschappelijke waarde te versterken.

1https://www.ft.com/content/046ec082-d713-3015-beaf-c7fa42f3484a
2https://static1.squarespace.com/static/5d4df99c531b6d0001b48264/t/5d8006692e5b035cf0d2b17f/1568674165939/assetmanagerreport2019.pdf
3https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408819000025/r8k052919.htm

Deze column is samen geschreven met Cedric Hille, Active Ownership-analist bij Robeco