netherlandsnl
Pensioenfonds kiest voor maximale duurzaamheid en lage tracking error

Pensioenfonds kiest voor maximale duurzaamheid en lage tracking error

16-09-2019 | Visie

Quant meets duurzaamheid. Een Nederlands pensioenfonds was op zoek naar een beleggingsoplossing met niet alleen een rendement dat vergelijkbaar was met dat van de markt, maar ook met zeer hoge duurzaamheidsnormen en een relatief lage tracking error ten opzichte van de naar marktkapitalisatie gewogen index.

 • Jan de Koning
  Jan
  de Koning
  Portfolio Manager

In het kort

 • Briefing klant: ‘passiefachtige’ strategie met superieur duurzaamheidsprofiel
 • ESG Indexing kan duurzaamheid combineren met lage tracking error
 • Strategie maximaliseert duurzaamheid en vermijdt negatieve factorexposures

We ontwikkelden voor deze klant een innovatieve oplossing die we ‘ESG Indexing’ noemen. Deze strategie gebruikt alleen actief risicobudget om kapitaal toe te kennen aan de aspecten milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social, governance; ESG) in plaats van bekende factorpremies. In feite is dit de eerste kwantitatieve strategie van Robeco die alleen gebruikmaakt van een aandelenselectielijst op basis van ESG-scores om voor de klant een portefeuille samen te stellen die actief is qua ESG-positionering.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

De vraag van de klant

Deze belegger wilde – om precies te zijn – dat de 25% aandelen met de laagste ESG-score werd uitgesloten van het belegbare universum en dat de toevoeging van andere duurzame doelstellingen mogelijk was, bijvoorbeeld een lagere CO2-intensiteit van de portefeuille. Tot slot wilde de klant ook bedrijven uitsluiten die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten en controversiële wapens.

Tegelijkertijd moest het rendement wel vergelijkbaar zijn met dat van een passieve beleggingsstrategie, bij een beperkte tracking error van slechts 1%. Verder moest de strategie flexibel blijven en ruimte laten voor toekomstige aanpassingen op het gebied van duurzaamheid.

Dit pensioenfonds, dat in stand wordt gehouden door een grote Nederlandse financiële instelling, ziet zichzelf voornamelijk als een passieve belegger, maar weet ook dat zijn stakeholders heel hoge verwachtingen hebben van de duurzaamheidsambities. Met andere woorden: de beheerders wisten dat ‘alle ogen op hen gericht waren’. Daarom was het fonds bereid alle beschikbare speelruimte voor active share te gebruiken om de portefeuille meer te richten op duurzame bedrijven.

Maar terwijl de klant het potentieel voor duurzaamheid maximaal wilde benutten, mocht dit niet ten koste gaan van marktrendement. In het combineren van meerdere duurzaamheidsdoelen (zoals een lange uitsluitingslijst, ambitieuze doelstellingen voor een lagere CO2-intensiteit en best in class-beleggen) schuilt echter het gevaar van een negatieve exposure naar bewezen factoren, zoals value, momentum, quality en low risk. Zo'n negatieve exposure kan over een lange periode leiden tot een underperformance ten opzichte van de marktindex.

Robeco ESG Indexing

Al snel bleek de ESG Indexing-strategie van Robeco de beste optie te zijn. Deze innovatieve, rules-based beleggingsstrategie leent zich uitstekend voor het combineren van duurzaamheidsdoelen bij een lage tracking error en een rendement vergelijkbaar met dat van de markt.

ESG Indexing-portefeuilles nemen de naar kapitalisatie gewogen index als uitgangspunt. Gebruikmakend van een aandelenselectiemodel op basis van ESG-criteria en een innovatief algoritme voor portefeuilleopbouw wordt een iets grotere weging toegekend aan duurzame aandelen en een iets kleinere weging aan niet-duurzame aandelen.

Bij de opbouw van de portefeuille zorgen de portefeuillemanagers ervoor dat de gewenste best in class-score wordt bereikt, terwijl de CO2-voetafdruk met 10% wordt verkleind. Tegelijkertijd houdt het algoritme de factorexposures op één lijn met de benchmark.

In tegenstelling tot de meeste standaard duurzaamheidsindices op de markt, die rekening houden met slechts één aspect van duurzaamheidsintegratie, kan ESG Indexing van Robeco meerdere doelen tegelijk realiseren – en dat zonder negatieve factorexposures. 

Vergeleken met geavanceerdere, op maat gemaakte ESG-indices die een passieve manager kan repliceren, levert Sustainable Enhanced Indexing van Robeco een grotere ESG-verbetering per unit tracking error op.

Onze strategie biedt ruimte voor toekomstige aanpassingen als de eisen of voorkeuren op het gebied van duurzaamheid veranderen

Bovendien biedt de ESG Indexing-strategie van Robeco ruimte voor aanpassingen als eisen of voorkeuren op het gebied van duurzaamheid veranderen. Dat is met standaard duurzaamheidsindices niet het geval. Een andere belangrijke eigenschap is de mogelijkheid om beleggingsstromen in te zetten voor een slimme herbalancering van de portefeuille, in plaats van de portefeuille simpelweg te vergroten of verkleinen. Op deze manier beperken we de transactiekosten. Tot slot kunnen we de portefeuillewegingen aanpassen voor een actieve integratie van actief aandeelhouderschap en engagementthema's.

In het kader van duurzaamheidscriteria biedt de ESG Indexing-strategie van Robeco verschillende opties voor maatwerk: uitsluitingen, ESG-integratie en impactbeleggen. Figuur 1 geeft deze opties weer, die kunnen worden toegepast op diverse soorten regionale, sectorale en zelfs smartbeta-indices.

Figuur 1: Flexibele integratie van duurzaamheid met Robeco ESG Indexing

Uitsluitingen komen doorgaans neer op het vermijden van beleggingen in controversiële producten of werkwijzen, zoals tabak, wapens of steenkool. 

Integratie houdt in het analyseren van financieel materiële informatie waarmee we aandelen kunnen classificeren op basis van het profiel van bedrijven. Vervolgens geven we de voorkeur aan aandelen met een betere ESG-score.

Impactbeleggen maakt het voor beleggers mogelijk om een concrete bijdrage te leveren aan sociaal-economische kwesties, zoals de uitstoot van broeikasgassen of de productie van afval. Hierbij kunnen zelfs de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties worden geïntegreerd.

In dit specifieke geval heeft de klant gekozen voor een combinatie van deze drie opties:

 • uitsluitingen: aandelen vermijden van bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten en controversiële wapens.
 • integratie: vermijden van bedrijven met de laagste ESG-score
 • impactbeleggen: een 10% lagere CO2-intensiteit dan de benchmark