netherlandsnl
Media-aandacht geen oorzaak volatiliteitseffect in aandelen

Media-aandacht geen oorzaak volatiliteitseffect in aandelen

28-06-2019 | Research
De belangstelling van beleggers voor aandelen die veel in het nieuws zijn, wordt vaak genoemd als een verklaring voor het volatiliteitseffect. Uit onze empirische analyse blijkt echter dat deze theorie geen steek houdt.
 • David Blitz
  David
  Blitz
  Chief Researcher
 • Pim van Vliet, PhD
  Pim
  van Vliet, PhD
  Lead Portfolio Manager Conservative Equities
 • Laurens Swinkels
  Laurens
  Swinkels
  Researcher
 • Rob Huisman
  Rob
  Huisman
  Researcher

In het kort

 • We analyseren of veel media-aandacht het volatiliteitseffect kan verklaren
 • Het volatiliteitseffect blijkt te bestaan ongeacht de aandacht in de media
 • Voor aandelen in de schijnwerpers is het verwachte rendement niet lager

Een van de belangrijkste aannames van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is dat beleggers altijd kunnen beschikken over alle informatie en dat ze op een rationele manier omgaan met die informatie. Maar in werkelijkheid hebben beleggers lang niet alle informatie. Meestal kiezen ze ervoor om daar ook niet naar op zoek te gaan voor ieder mogelijk bedrijf, maar kopen ze alleen aandelen van de bedrijven die hun aandacht trekken.

In een paper1 uit 2008 hebben Brad Barber en Terrance Odean het concept van een attention grabbing-effect geïntroduceerd. Ze kwamen met empirisch bewijs dat individuele beleggers eerder geneigd zijn om aandelen te kopen die in het nieuws zijn geweest. In een eerdere paper2 uit 1996 ontdekte Eric Falkenstein dat beleggingsfondsen de voorkeur geven aan aandelen van bedrijven die het jaar ervoor vaak in het nieuws waren.

Toetsing van het attention grabbing-effect op aandelenkoersen

Dit gedrag van zowel individuele beleggers als fondsmanagers wijst erop dat de koersen van aandelen die veel aandacht krijgen tijdelijk hoger liggen. Het gevolg daarvan is dat het rendement achterblijft bij de verwachtingen. Aan de andere kant zijn aandelen die niet regelmatig het nieuws halen, waarschijnlijk ondergewaardeerd, wat leidt tot een rendement dat de verwachtingen overtreft.

Is lage volatiliteit te verklaren met de attention grabbing-theorie?

Het is eenvoudig om hieruit te concluderen dat volatielere aandelen, die vaker in het nieuws zijn en de aandacht van beleggers trekken, een lager verwacht rendement hebben dan de markt als geheel. En dus dat de lagevolatiliteitsanomalie – in ieder geval deels – verklaard kan worden door de attention grabbing-theorie 3. Maar is dat wel echt zo?

Om duidelijkheid te krijgen hebben we twee hypotheses getoetst op basis van gegevens over de 3.000 grootste aandelen in ontwikkelde markten tussen januari 2001 en december 2018. Eerst hebben we onderzocht of het volatiliteitseffect te vinden is bij aandelen die regelmatig in de media verschijnen. Daarna hebben we geanalyseerd of het lage rendement van aandelen met een hoge volatiliteit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid media-aandacht voor deze aandelen.

Beide hypotheses verworpen

Uit onze berekeningen blijkt dat de media-aandacht over het algemeen inderdaad groter is voor aandelen met een hogere volatiliteit, en dat de volatiliteit inderdaad hoger is voor aandelen die vaker in het nieuws zijn. Met andere woorden: ‘glansrijke’ aandelen hebben vaak een relatief hoge volatiliteit, terwijl ‘saaie’ aandelen, die de media links laat liggen, over het algemeen minder volatiel zijn.

Toch hebben we ook voor de aandelen met de grootste media-aandacht duidelijk bewijs gevonden voor het volatiliteitseffect. Daarnaast zijn we tot de conclusie gekomen dat het grootste negatieve rendement in de groep met de meest volatiele aandelen over het algemeen wordt gerealiseerd door de aandelen met de minste media-aandacht, en niet door aandelen met veel media-aandacht. Daarom verwerpen we de twee hypotheses en concluderen we dat de volatiliteitsanomalie niet verklaard kan worden door de attention grabbing-theorie.

1Barber, B.M. and Odean, T., (2008) ‘All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors’, The Review of Financial Studies.
2Falkenstein, E., (1996), ‘Preferences for stock characteristics as revealed by mutual fund portfolio holdings’, The Journal of Finance.
3Bedenk dat de attention grabbing-hypothese alleen kijkt naar het aantal keer dat een bedrijf in het nieuws was en niet naar het sentiment over een bedrijf in de nieuwsberichten. Meer over dit laatste is te vinden in Marchesini, T. & Swinkels, L., (2019), ‘Including news sentiment in quant equity strategies’, Robeco-artikel. Beschikbaar op verzoek.