netherlandsnl
Risico's van Europese aandelen worden overschat

Risico's van Europese aandelen worden overschat

08-03-2019 | Maandelijkse vooruitblik
Europese aandelen worden aantrekkelijker nu er oplossingen lijken te komen voor de risico's die ze lopen, zegt Léon Cornelissen, hoofdeconoom bij Robeco.

In het kort

  • Europese aandelen zijn steeds goedkoper geworden versus Amerikaanse
  • Risico's zijn onder meer de handelsoorlog (VS-China), Brexit en populisme
  • Ze worden allen overschat, gezien het toenemende vertrouwen en stimulering

Europa heeft te maken met een hele verzameling hindernissen, van het geruzie tussen de Verenigde Staten (VS) en China dat de groei in Europa afremt, tot de Brexit, populisme en zelfs de lage waterstand in de Rijn. Al deze factoren spannen samen om Europese aandelen ondergewaardeerd te houden in vergelijking met de VS.

De vooruitzichten zijn echter veel rooskleuriger dan beleggers denken. Zo laat het consumentenvertrouwen een positieve ontwikkeling zien en is er de kans op fiscale stimulering, vooral in Duitsland, de grootste economie van Europa, zegt Cornelissen.

“Relatief gezien zijn Europese aandelen sinds 2009 steeds goedkoper geworden ten opzichte van de VS. Een van de redenen die hiervoor vaak wordt genoemd, is dat de politieke risico's in Europa zo groot zijn”, aldus Cornelissen in de Monthly Outlook van Robeco Investment Solutions. “Ondanks alle uitspraken hierover, achten wij deze risico's beperkt en vinden we dat ze worden overschat. In onze ogen zijn Europese aandelen relatief aantrekkelijk.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Heffingen en dreigementen

“De Europese economie is indirect een slachtoffer van de handelsoorlog tussen de VS en China. De heffingen en dreigementen over en weer hebben een flinke rem gezet op de Chinese economie. Dit had een negatief effect op de export uit Europa, van bijvoorbeeld Duitse auto's.”

“Maar de Duitse industriële productie heeft ook te lijden van eenmalige factoren. Zo heeft de auto-industrie het moeilijk met de invoering van de nieuwe, strengere emissienormen van de Europese Unie (EU). Daarnaast leidt de uitzonderlijk lage waterstand in de Rijn niet alleen tot ernstige vervoersproblemen voor primaire industriële componenten en halffabrikaten, maar ook tot een beperking van de waterinname voor de industrie. Deze factoren zijn waarschijnlijk slechts tijdelijk, want in december werden al weer veel meer Duitse auto's verscheept.”

“In Frankrijk vertoont de populistische beweging tekenen van verzwakking. Het Franse consumentenvertrouwen is sinds het begin van het jaar sterk toegenomen (zie onderstaande grafiek). Dat valt samen met een toename in de populariteit van president Macron, die nederig van zijn troon in het Élysée is afgedaald om in de provincie met de bevolking in gesprek te gaan. De protestgolf van de ‘gele hesjes’ lijkt weg te ebben.”

Bron: Thomson Reuters Datastream
Het Franse consumentenvertrouwen is de laatste tijd gegroeid.

Bestand in handelsoorlog vrijwel zeker

Inmiddels is een bestand in de handelsoorlog tussen de VS en China, die elkaar bestookten met dreigementen over heffingen op vele miljarden aan goederen, nu vrijwel zeker, meent Cornelissen. “De Chinese autoriteiten geven weliswaar toe aan de realiteit door een wat lagere groeidoelstelling van 6,0-6,5% te accepteren, maar voeren ook hun monetaire en fiscale stimulering verder op”, zegt hij.

“De belangrijkste factor voor dit bestand is volgens ons echter de negatieve reactie van de aandelenmarkt op de aanhoudende spanningen. Juist daarom is het onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse president aanstuurt op escalatie in de relatie met Europa, bijvoorbeeld via een heffing op Europese auto's om redenen van binnenlandse veiligheid. Wel heeft hij onlangs het tarief voor India en Turkije effectief verhoogd door beide landen hun handelsvoordelen te ontnemen.”

En het Brexit-verhaal gaat verder

En dan is er nog de kwestie die de krantenkoppen de laatste tijd domineert: de pijnlijke en nog steeds onzekere uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU per 29 maart. “Op het moment van schrijven is nog steeds onduidelijk wanneer en hoe deze thriller afloopt”, zegt Cornelissen.

“Maar de kans op een no-deal Brexit is flink afgenomen. Het Britse parlement heeft de regering gedwongen om aan te sturen op verlenging van de periode van artikel 50 als de overeenkomst met de EU over terugtreding geen meerderheid krijgt in het Lagerhuis. In principe zijn er nu twee opties: uitstel (mogelijk gevolgd door een nieuw referendum, waarbij de peilingen wijzen op een meerderheid voor blijven) of acceptatie van de uittredingsovereenkomst door het parlement.”

“De aanhoudende onzekerheid begint te drukken op de Britse economie, maar die zal zich weer herstellen zodra duidelijk wordt dat een harde Brexit hoe dan ook wordt vermeden.”

Populisme in Italië tanende

Het andere probleemkind in Europa is Italië. “De afspraken tussen de Europese Commissie en de populistische Italiaanse regering over het tekort van Italië hebben geleid tot stabilisering van de risicopremie op Italiaanse obligaties versus Duitsland. Maar die afspraken zijn moeilijk overeind te houden nu de Italiaanse economie in een technische recessie is beland.”

“Daar staat tegenover dat de Lega, op dit moment de kleinste partij in het Italiaanse kabinet, enorm heeft gewonnen in de peilingen, ten koste van de anti-Europese Vijfsterrenbeweging. Aangezien de Lega diep is geworteld in het Noord-Italiaanse bedrijfsleven, is de kans klein dat de partij kiest voor beleid dat in Italië een schuldencrisis veroorzaakt.”

“Nu de verwachting is dat de Lega het goed gaat doen in de Europese verkiezingen, kan de partij na mei nieuwe binnenlandse verkiezingen afdwingen en zo de positie in het kabinet versterken. Heel begrijpelijk ontstond na de formering van de populistische regering enige onrust op de markten, maar die spanning lijkt nu wat te zijn afgenomen.”

Meer stimulerende signalen

Tot slot heeft binnen de twee grootste centrale banken ter wereld, de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB), een verschuiving plaatsgevonden naar een mildere houding. Op 7 maart kondigde de ECB een nieuwe tweejarige Targeted Longer-Term Refinancing Operation (TLTRO) aan, waarmee de huidige TLTRO gedeeltelijk kan worden verlengd. De ECB heeft ook haar vooruitzichten gewijzigd en heeft een renteverhoging dit jaar uitgesloten.

“Voor de Duitse economie zit ook al enige fiscale stimulering in de pijplijn, zo rond de 0,3 à 0,4% van het bbp”, zegt Cornelissen. “De vermoedelijke opvolger van bondskanselier Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, speelt met het idee van een belastingverlaging om de Duitse economie aan te jagen. Door de krappe arbeidsmarkt trekt ook de loongroei aan, wat gunstig is voor de binnenlandse bestedingen.”

“Kortom, in onze ogen zijn beleggers te pessimistisch over Europa. Er moeten nog wel een paar hindernissen uit de weg worden geruimd, maar wij houden rekening met een herstel van de Europese economieën in de tweede helft van 2019.”

Gerelateerd aan dit artikel: