netherlandsnl
Recessie-indicatoren overschat voor aandelenrendement

Recessie-indicatoren overschat voor aandelenrendement

08-02-2019 | Maandelijkse vooruitblik

Beleggers kunnen maar beter geen recessie voorspellen op basis van de waarde van hun beleggingen, zegt portefeuillemanager Jeroen Blokland.

  • Jeroen Blokland
    Jeroen
    Blokland
    Portfolio Manager

In het kort

  • Gewoonlijk piekt de S&P 500 zo'n zes maanden voor het begin van een recessie
  • Hoogtepunten ontstaan als andere recessie-indicatoren al lang op een vertraging wijzen
  • Beleggers die zich laten verleiden door een inverse yield curve lopen winst op aandelen mis

Verschijnselen als een inverse yield curve of een piek op de Amerikaanse aandelenmarkt zien we vaak vlak voor een vertraging (zie grafiek hieronder). Aan de andere kant zien we ook dat aandelen vlak voor een recessie vaak een nieuw record neerzetten, maar pas lang nadat andere indicatoren, zoals een inverse yield curve, op een vertraging hebben gewezen.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Dit betekent dat beleggers winst mislopen als ze afgaan op indicatoren om het moment te timen dat ze zich terugtrekken. En dat op een moment dat een recessie in de VS helemaal niet waarschijnlijk is, zegt Blokland, senior portefeuillemanager bij Robeco Investment Solutions.

“Het feit dat de Amerikaanse rentecurve een omgekeerd verschil laat zien tussen de lange en de korte rente, is een van de beste aanwijzingen voor een recessie. Misschien zelfs de allerbeste”, zegt hij. “De rentecurve heeft alle zeven recessies in de VS sinds december 1969 goed voorspeld. De vuistregel is als volgt: als de rentecurve invers wordt – met andere woorden, als de korte rente hoger wordt dan de lange rente – doet zich ergens in de komende twee jaar een recessie voor.”

“Toch heeft de inverse yield curve de S&P 500 Index er niet van kunnen weerhouden om te stijgen (zie onderstaande grafiek). Tijdens de afgelopen zeven recessies bleven de aandelenkoersen omhoog gaan, ondanks de inverse yield curve. Alleen in 1973 was dit niet het geval. Nog sterker, de S&P 500 Index bleef gemiddeld nog 11 maanden doorstijgen voordat hij zijn hoogste punt bereikte.”

“De yield curve mag dan wel de ultieme recessievoorspeller zijn, hij is niet goed in het voorspellen van een piek op de aandelenmarkt. Beleggers waren namelijk heel wat rendement op de aandelenmarkt misgelopen als zij hun beleggingsstrategie hadden gebaseerd op de yield curve.”

Waarderingen zijn onbetrouwbaar

Kun je dan wel de waarderingen van aandelen gebruiken? “Sommige beleggers denken dat aan een recessie hoge waarderingen voorafgaan en dat aandelen tijdens die recessie dan weer terugkeren naar hun normale waarderingsniveau”, aldus Blokland. “De achterliggende gedachte is dat de meeste economische cycli eindigen in een bubbel. Als het monetaire beleid te lang te ruim is, gaan bedrijven te veel investeren, omdat ze denken dat de groei oneindig is of omdat de groei steeds meer kan worden gefinancierd met schulden. Al deze scenario's leiden tot een sterke stijging van de waarderingen op de aandelenmarkt, en vroeg of laat volgt daar een correctie op.”

“Het is wel waar dat talloze recessies het gevolg waren van het barsten van een zeepbel, maar dat betekent niet automatisch dat de waarderingen op de aandelenmarkt hoog waren. Recessies doen zich voor op elk waarderingsniveau en binnen de S&P 500 Index bestonden vlak voor het begin van een vertraging grote verschillen in de koers-winstverhoudingen (K/W). Als er al een patroon te ontdekken viel, was het dat de K/W voor een recessie iets onder het langjarig gemiddelde lag.”

Recessies doen zich voor op elk waarderingsniveau

Piekende aandelenmarkten

Dan is er nog het verschijnsel dat aandelenmarkten vaak een piek bereiken vlak voor de start van een recessie, zoals te zien is in de eerste grafiek. Beleggers moeten ook hier op hun hoede zijn, want de piek treedt meestal pas op lang nádat andere indicatoren op een recessie hebben gewezen, zegt Blokland.

“Kijken we naar de laatste zeven recessies in de VS, dan blijkt dat de S&P 500 Index gemiddeld krap zes maanden voor de officiële start van de recessie nog een record neerzette”, zegt hij. “In twee gevallen, namelijk 1980 en 1990, viel de piek op de aandelenmarkt feitelijk samen met het begin van de recessie. Over het algemeen presteren aandelenmarkten prima tot 12 maanden voor een recessie. In de 12 tot 6 maanden voor een recessie is het beeld gemengd maar wel positief en daarna zet binnen 6 maanden voor de vertraging de werkelijke daling in.”

“We moeten echter met een aantal zaken rekening houden. Op de eerste plaats is het aantal recessies – gelukkig – beperkt, maar hiermee neemt ook het belang van historische rendementsgegevens af. Bovendien wordt een recessie pas gedefinieerd als recessie als die al maanden of soms zelfs jaren aan de gang is. Op het moment dat de markt zijn piek bereikte, wisten beleggers nog niet wanneer de recessie officieel zou beginnen.” 

“Niettemin hebben de aandelenmarkten de neiging te pieken lang nadat erkende recessie-indicatoren een vertraging hebben gesignaleerd. Dat verklaart meteen waarom deze indicatoren weinig voorspellende waarde hebben als het gaat om aandelenkoersen.”

Aandelenmarkten hebben de neiging te pieken lang nadat erkende recessie-indicatoren een vertraging hebben gesignaleerd

Wanneer is dan de volgende recessie?

Al met al is het dus behoorlijk lastig om het exacte moment te bepalen waarop de VS in de volgende recessie belandt, zegt Blokland. “Uit de laatste macro-economische cijfers kunnen we echter afleiden dat het nog wel even kan duren. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft buitengewoon sterk en creëert iedere maand weer een flink aantal nieuwe banen. Tegelijkertijd keren mensen terug naar de arbeidsmarkt, wat het risico van inflatie verkleint. De lonen stijgen sneller dan de inflatie en dat vergroot de koopkracht van de Amerikaanse consument.”

“Bovendien steeg de ISM Manufacturing Index in januari onverwacht naar een fraaie 56,6, wat wijst op een bovengemiddelde bbp-groei voor de komende tijd. Dit alles gebeurt terwijl de Federal Reserve duidelijk een pauze heeft ingelast in de verkrappingscyclus, wat de rem op de economie beperkt en de financiële situatie ondersteunt.”

“China blijft de belangrijkste buitenlandse factor voor de Amerikaanse economie, vooral nu er nog geen oplossing is voor het handelsgeschil tussen de twee landen. Maar China voelt ook de negatieve gevolgen van de vertragende handel en stimuleert de economie. Dit alles bij elkaar maakt de kans op een Amerikaanse recessie dit jaar klein. Gezien het beperkte recessievoorspellende vermogen van de aandelenmarkten is de kans op hogere aandelenkoersen voorlopig groter dan de kans op lagere aandelenkoersen.”