netherlandsnl
Consumententrends in 2019: slimme speakers, India en welzijn

Consumententrends in 2019: slimme speakers, India en welzijn

04-02-2019 | Visie
Recht zo die gaat? Nu beleggers de vooruitzichten voor de wereldeconomie in 2019 herzien, bespreken Jack Neele en Richard Speetjens hoe onderliggende, langdurige groeitrends de veranderende koopkracht en voorkeuren van consumenten blijven weerspiegelen.
 • Jack Neele
  Jack
  Neele
  Portfolio Manager
 • Richard Speetjens
  Richard
  Speetjens
  Portfolio Manager

In het kort

 • Slimme speakers in trek binnen het thema ‘digitale consument’
 • Opkomende consumentenmarkten in India bieden aantrekkelijke groei
 • Sterke merken: meer focus op gezondheid en welzijn

Digitale consument: de opmars van slimme speakers

In het vierde kwartaal werden aandelen in de IT-sector (en groeiaandelen in het algemeen) massaal verkocht. Sommige kortetermijnbeleggers namen toen de benen, maar voor langetermijnbeleggers zijn lagere waarderingen juist een kans om de exposure naar hun favoriete aandelen te vergroten. Het Trends-team van Robeco heeft zich daarom gericht op technologiebedrijven die profiteren van de onverzadigbare vraag naar spraakgestuurde apparaten.

Slimme speakers, zoals Google Home en Amazon Alexa, zijn een belangrijk onderdeel van het Internet of Things. Dit is een netwerk van apparaten in en om het huis, zoals slimme tv's, koelkasten, cv-thermostaten en beveiligingssystemen. Spraakbesturing is de nieuwste stap om de toegang tot technologische systemen makkelijker te maken. Het concept is namelijk veel eenvoudiger, sneller en intuïtiever dan typen op een toetsenbord.

Consumenten staan in de rij voor deze technologie – ongeveer een kwart van de Amerikaanse huishoudens heeft al een slimme speaker. Neele en Speetjens verwachten dat deze trend ook in andere landen voet aan de grond zal krijgen, in eerste instantie aangevoerd door Engelstalige markten. Ze denken dat de penetratiegraad hier een vergelijkbaar niveau zal bereiken als in de VS. Er zijn al Chinese platforms die de technologie nabootsen om ook te profiteren van het groeipotentieel. De beleggingscase voor bedrijven die spraakgestuurde technologieën toepassen is echter niet zonder risico. Zo speelt de regelgeving een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan toenemende regelgeving in de EU en de belasting op digitale diensten op basis van inkomsten.

Neele en Speetjens verwachten dat toezichthouders scherp in de gaten zullen houden hoe de grote spelers omgaan met informatie op apparaten zoals slimme speakers die altijd aan staan. Om het groeipotentieel volledig te benutten moeten bedrijven blijven investeren, of méér investeren, in bijvoorbeeld gegevensbescherming. Toch denken ze dat spraakgestuurde technologieën overtuigende groeikansen bieden, ook al wordt de regelgeving voor het gebruik van gegevens strenger.

Opkomende consument: we lopen warm voor India nu China afkoelt

Ondanks de economische vertraging in China bieden beleggingen binnen het thema ‘opkomende consument’ volgens de twee fondsmanagers van Robeco een enorm groeipotentieel. China kende de afgelopen tien jaar een stevige groei, waardoor de consumentenmarkten in dat land sterk zijn ontwikkeld en steeds concurrerender zijn geworden. Toch zijn Neele en Speetjens steeds meer geïnteresseerd in de groei van de consumentenmarkt in India.

Dat land blijft misschien tot wel tien jaar achter bij China op het gebied van verstedelijking en consumerisatie. Maar de fondsmanagers denken dat India nu veelbelovende vooruitzichten biedt dankzij de snelle bevolkingsgroei, die in China juist is gestabiliseerd. Veel van de ontwikkelingen die de voorbije tien jaar te zien waren in China, spelen zich nu af in India. Dat komt onder meer door de verstedelijking en de snelgroeiende vraag van consumenten naar zowel duurdere voedingsproducten als basisbehoeften, doordat in het retailsegment steeds meer commoditisering optreedt.

Daarom hebben Neele en Speetjens hun exposure naar bedrijven vergroot die overeenkomsten vertonen met bedrijven die ze tien jaar geleden in China kochten. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met een uniek en efficiënt distributiekanaal, sectorleiders als supermarkten en vooral producenten van voedingsmiddelen (zoals koekjesfabrikanten). Onderscheidende distributeurs met bijvoorbeeld een groot aantal winkels in winkelstraten of een dominante positie op de online markt trekken ook hun aandacht.

De Chinese consumentenmarkt is druk geworden, maar de fondsmanagers van Robeco zien nog steeds een enorme markt met interessante groeikansen. Die liggen echter niet meer voor het oprapen. India bevindt zich in een vroeger stadium van de groeifase. Dit kan grotere risico's met zich meebrengen, maar ook meer kansen. China heeft geprobeerd om de economie evenwichtiger te maken via een verschuiving van export naar een snelle groei van de binnenlandse consumptie. India blijft een meer intern gerichte economie, met een relatief hoge binnenlandse consumptie. Dit onderstreept het groeipotentieel, gezien de aanhoudende opkomst van de binnenlandse consument.

Sterke merken zijn belangrijk voor de gezondheidsbewuste consument

Neele en Speetjens hebben hun exposure naar bedrijven vergroot die inspelen op de langetermijntrend van het groeiende bewustzijn onder consumenten dat een gezonde levensstijl veel voordelen biedt. Denk bijvoorbeeld aan de sterk stijgende populariteit van smartwatches die je gezondheid in de gaten houden, zoals FitBits. Of aan de groeiende belangstelling van consumenten voor de samenstelling en herkomst van het voedsel dat ze eten.

Deze trend beperkt zich niet tot een specifieke groep mensen. Maar het is wel zo dat vooral veel jonge mensen tegenwoordig meer aandacht hebben voor de ingrediënten en de samenstelling van hun voedsel. Ze zijn bereid meer te betalen voor natuurlijke, ethisch verantwoord geproduceerde en/of biologische voedingsmiddelen, waaronder ook producten die voldoen aan specifieke dieetwensen. Gespecialiseerde voedingsproducenten verkopen hun producten vaak rechtstreeks aan het gezondheidsbewustere publiek. Maar ook voor leveranciers van speciale ingrediënten aan grotere voedselproducenten kunnen kansen ontstaan.

Het is alleen steeds moeilijker om te bepalen welke leveranciers binnen het thema van het Trends-team passen. De grootste voedselproducenten begeven zich, met het oog op het groeiende bewustzijn van consumenten voor gezondheid en welzijn, namelijk steeds vaker op het fusie- en overnamepad. Zo heeft de Franse voedingsgigant Danone het Amerikaanse WhiteWave Foods overgenomen, een leverancier van biologische zuivelproducten en plantaardige vervangers voor zuivelproducten. Met deze overname verwacht het bedrijf beter te kunnen voldoen aan de veranderende voorkeuren van consumenten.

Waarderingen beoordelen met het oog op onderliggende groeitrends

Door de verkoopgolf in het vierde kwartaal van 2018 kwam het rendement voor het hele kalenderjaar weer op een normaler niveau. Het jaarrendement van de markt kwam hierdoor uit op negatief terrein, maar het fonds handhaafde zijn goede relatieve performance. De bedrijven waarin Neele en Speetjens beleggen, bleven een winstgroei in de dubbele cijfers realiseren. De waarderingen bevinden zich weer aan de onderkant van onze bandbreedte voor de lange termijn en zijn dus aantrekkelijker geworden, zelfs ten opzichte van drie of vier jaar geleden.

De verhouding tussen de verwachte winstgroei en de waardering van de aandelen die de voorkeur hebben van de twee fondsmanagers, is dus gunstiger geworden. Optimisme over het potentiële rendement is dan ook zeker gerechtvaardigd. De komende tijd zullen Neele en Speetjens zich niet laten afleiden door marktschommelingen op de korte termijn. Alleen zo kunnen ze profiteren van de krachtige onderliggende wereldwijde groeitrends op de consumentenmarkten.