netherlandsnl
De cyclus is vergevorderd, maar nog niet ten einde

De cyclus is vergevorderd, maar nog niet ten einde

10-01-2019 | Visie

De markten blijven zwak en volatiel, terwijl de groeiverwachtingen wereldwijd lager zijn. Toch vallen de puzzelstukjes voor een beter 2019 geleidelijk op hun plaats. Zo verwacht Fred Belak, hoofd van het Global Fixed Income Macro-team van Robeco, dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) een pauze in de verkrappingscyclus gaat inlassen. Daarnaast zouden de vertraagde effecten van de Chinese stimuleringsmaatregelen zichtbaar moeten worden. Bovendien verwachten we een meer constructieve toon in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten (VS) en China. Het risicosentiment is nog negatief, maar de markten kunnen dit jaar nog een laatste beetje reflatie verwachten voordat de Fed eindelijk genoodzaakt is om te stoppen in 2020.

  • Fred Belak
    Fred
    Belak
    Head of Global Macro

In het kort

  • Fed gaat pauze inlassen in verkrappingscyclus
  • Vertraagde effecten van Chinese stimulering worden zichtbaar
  • Handelsoorlog met China ‘on hold’, gunstig voor de markten

“We hebben onze verwachtingen voor de Fed onlangs veranderd naar een laatste verhoging in december en een lange pauze zonder renteverhogingen in 2019. De wereldwijde liquiditeit is genoeg verkrapt om de economische vooruitzichten voor de VS aan te tasten, omdat de financiële omstandigheden zijn veranderd”, zegt Belak. “De inversie aan het korte eind van de Amerikaanse curve wijst op een voorzichtige Fed, waardoor een pauze nu logisch lijkt. We verwachten weliswaar een groeivertraging in 2019, maar we blijven optimistisch dat een pauze van de Fed slechts tot een oppervlakkige dip zal leiden. De Amerikaanse cyclus is vergevorderd, maar nog niet ten einde.”

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Aanmelden

China blijft drijvende kracht wereldwijde groei

China blijft een belangrijke drijvende kracht voor de wereldwijde groei. “De groeivertraging in China is het gevolg van een krapper monetair beleid, omdat de autoriteiten daar proberen het grotendeels door schulden aangedreven groeimodel te beteugelen”, zegt Belak. “China is fiscaal aan het stimuleren vanwege de vertragende productie en het negatieve effect van Trumps invoerheffingen.”

“Op dit moment is er misschien nog weinig van te merken, maar wij verwachten een stabilisatie van de Chinese economie. Dat zal positief zijn voor de wereldwijde groei. Er lijkt sprake te zijn van een wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de VS en China. Beide partijen profiteren er nu van dat de spanningen niet verder escaleren, wat geleidelijke reflatie van de markten mogelijk maakt.”

Minder gunstig is dat de liquiditeit krap blijft. Belak: “De verwachte kwantitatieve verkrapping van USD 500 miljard voor dit jaar zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben als een renteverhoging van 50 basispunten. De kans bestaat dat de markten zwak blijven nadat de Fed een pauze in de renteverhogingscyclus heeft aangekondigd. Dan zou het tempo van de kwantitatieve verkrapping ook nog een middel kunnen zijn om voor reflatie op de wereldwijde markten te zorgen in 2019.” Hij voegt daaraan toe dat er in Europa geen overtuigende drijvende krachten voor groei te vinden zijn. “Nu er weinig mogelijkheden meer zijn op monetair gebied, is de regio voor groei grotendeels afhankelijk van de wereldhandel.”

Selectieve waarde op obligatiemarkten

De markten werden afgelopen kwartaal hard geraakt door de kwantitatieve verkrapping, waardoor de waarderingen over bijna de gehele linie zijn gedaald. “De Amerikaanse 10-jaarsrente lijkt met 3% redelijk aantrekkelijk nu de Fed naar verwachting een pauze gaat inlassen op ongeveer 2,5%”, zegt Belak. “Wij verwachten geen sterke stijging van de 10-jaarsrente op Bunds. Op dit moment is een verhoging van 25 basispunten ingeprijsd voor de komende twee jaar. Dat is in lijn met onze verwachting. In de periferie van de eurozone zijn de waarderingen aantrekkelijker geworden dankzij de sterke stijging van de spreads sinds het tweede kwartaal van 2018. Aan de andere kant bieden Japanse staatsobligaties de minste waarde. De Bank of Japan (BoJ) is zijn aankoopprogramma aan het afbouwen en gaat daar waarschijnlijk ook mee door.”

In opkomende markten is het belangrijk om selectief te zijn. “De waarderingen voor lokaal schuldpapier zijn afgelopen kwartaal verbeterd, hoewel je eigenlijk niet over opkomende markten kunt spreken als een homogene beleggingscategorie. De spotkoers van valuta's van opkomende landen ten opzichte van de Amerikaanse dollar is terug op het niveau van begin 2016. Een omgeving met een iets vertragende groei in de VS en een pauzerende Fed zou gunstig moeten zijn voor valuta's van opkomende landen.”

De creditspreads zijn aanzienlijk uitgelopen afgelopen kwartaal. “Op het huidige niveau zijn contante investmentgradeobligaties uit Europa bijna volledig geprijsd voor een vertraging zoals we die zagen in 2015/2016”, aldus Belak.

De technische factoren zijn minder positief

Dit kwartaal zorgen de technische factoren waarschijnlijk voor neerwaartse druk op de obligatiekoersen. “Waarschijnlijk is de geplande afbouw van de kwantitatieve verruiming door de BoJ en de Europese Centrale Bank (ECB) de belangrijkste factor. Daarnaast gaat ook de hogere netto uitgifte van nieuwe Amerikaanse Treasuries een belangrijke rol spelen”, benadrukt Belak. “Op de creditmarkten (https://www.robeco.com/nl/visie/2018/12/credit-quarterly-outlook-de-keizer-is-naakt.html) leiden een uitstroom van kapitaal en zorgen over het einde van de kwantitatieve verruiming tot gedwongen verkopen op een moment waarop de marktliquiditeit zeer uitdagend is.”

De enige uitzondering op dit negatieve technische plaatje zijn de opkomende markten. “In onze ogen zijn de technische factoren voor lokale obligaties uit opkomende markten licht positief. Onderzoeken en factsheets wijzen er namelijk op dat beleggers eind 2018 voor de eerste keer dat jaar een neutrale positie hebben ten opzichte van hun benchmark, zowel wat betreft duration als valutapositionering.”

Vul uw gegevens in om de volledige Quarterly Outlook te lezen

Disclaimer

Dit document is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals ‘US persons’.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Alle aanvragen worden gecontroleerd.

Gerelateerd aan dit artikel: