netherlandsnl
‘We staan op de drempel van een zeer positieve transformatie’

‘We staan op de drempel van een zeer positieve transformatie’

18-12-2018 | Interview

Hoe snel wordt duurzaam beleggen mainstream? Bertrand Badré is een voormalig directeur van de Wereldbank en oprichter van Blue like an Orange Sustainable Capital, een bedrijf dat investeert in duurzame projecten in opkomende landen. Wij spraken hem over de uitdagingen van duurzame ontwikkeling en de rol die de private sector daarbij kan spelen. Ook de belangrijkste ideeën in het boek dat hij onlangs schreef over dit onderwerp komen aan de orde.

  • Yann Morell Y Alcover
    Yann
    Morell Y Alcover
    Investment Writer

In het kort

  • Publieke en private sector moeten samen werken aan duurzaamheid
  • Er zijn biljoenen dollars nodig voor duurzame ontwikkeling
  • Het geld van beleggers moet wereldwijd anders worden ingezet

Het belangrijkste uitgangspunt van uw boek is dat de financiële wereld het ‘algemene belang’ kan dienen. Wat bedoelt u precies met ‘algemene belang’ en wat heeft het te maken met concepten als duurzaam beleggen en ESG?

“Het vraagstuk van het algemene belang is lastig. Het is namelijk een westers concept. Ik heb erover gesproken met mensen in China, maar in hun cultuur is er niet echt een equivalent voor. Zij hebben het dan over harmonie of vrede. We kunnen het denk ik het best omschrijven als een harmonieuze ontwikkeling van onze gemeenschappen, of wat in het nieuwe internationale jargon bekend staat als duurzame ontwikkeling. Met andere woorden: een ontwikkelingsmodel dat niet alleen is gericht op financieel kapitaal, maar ook op menselijk, maatschappelijk en natuurlijk kapitaal.”

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

In uw boek schrijft u dat de private sector hier een belangrijke rol in heeft. Toch gaat het in een groot deel van het boek over de publieke sector, en dan vooral over multilaterale ontwikkelingsbanken. Wat kan de private sector precies doen?

“Dat klopt helemaal. Waarschijnlijk komt dat doordat ik tot voor kort jarenlang zelf werkzaam was bij zulke multilaterale instellingen. In mijn ogen zijn deze banken heel waardevol, maar we kunnen er nog veel meer uithalen. We zullen wel moeten. En daar kan de private sector bij helpen. Een paar jaar geleden coördineerde ik de publicatie van een rapport van de Wereldbank over de middelen die nodig zijn om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te realiseren. Ik wilde een rapport van maximaal 20 pagina's, in begrijpelijk Engels en met een pakkende titel.”

“Nog belangrijker was dat het rapport een concrete orde van grootte moest geven. Mensen hebben daar vaak moeite mee als het om geld gaat. Zodra een bedrag boven een paar honderd miljoen of zelfs een miljard uitkomt, hebben we vaak de neiging om simpelweg te zeggen dat het veel geld is. De titel ‘From Billions to Trillions’ is dan ook bedoeld om de ongelijkheid aan te geven. We leven namelijk in een economie van USD 100 biljoen, maar slechts USD 250 of 350 miljard daarvan wordt ingezet voor duurzame ontwikkeling. Er zijn vele schattingen gemaakt van hoeveel er precies nodig is, maar het komt neer op luttele biljoenen dollars. Daar zit dus een groot gat tussen, vandaar de titel. Hoe we dat gat gaan dichten? Het antwoord op die vraag is vrij simpel: gewoon rekenen.”

“Een deel van het gat wordt opgevuld met lokale middelen, namelijk spaargeld en belastingen. Maar daarmee zijn we er waarschijnlijk nog niet. Het zal ook voor een deel moeten komen van particuliere spaartegoeden in het buitenland. Helaas komt dit soort financiële middelen meestal niet terecht bij duurzame projecten in opkomende landen. Daarom is mijn sterke overtuiging – wat ik ook benadruk in mijn boek – dat er voor publieke ontwikkelingsinstellingen een rol is weggelegd om private beleggers te helpen. Om ze als het ware bij de hand te nemen. Het is belangrijk dat multilaterale ontwikkelingsbanken ontwikkelingsprojecten financieren, maar ze moeten zich ook realiseren dat het mobiliseren van middelen misschien nog wel belangrijker is.”

Het is wel duidelijk dat de allocatie van het geld niet goed is

Welke rol kunnen vermogensbeheerders daarbij spelen?

“In deze vraag ligt wat mij betreft een van de grootste uitdagingen van dit moment verscholen: hoe we wereldwijd de beschikbare middelen inzetten. Nog nooit hadden we zo veel geld op onze spaarrekeningen en onder beheer bij derden. Er zijn meer vermogensbeheerders en grote beleggers dan ooit, zoals grote pensioenfondsen en staatsbeleggingsfondsen. Het probleem is alleen dat een aanzienlijk deel van dit geld is belegd in schuldpapier met een lage of zelfs negatieve rente. Het is wel duidelijk dat de allocatie van het geld niet goed is.”

“Het geld moet dan ook anders worden ingezet, door regulering en stimulering, en door gebruik te maken van marktmechanismen. De vraag van eindklanten zorgt ook duidelijk voor een verschuiving in die richting. Aanvankelijk zal de hoeveelheid geld die naar zulke projecten stroomt nog niet zo groot zijn. We moeten er echter wel voor zorgen dat de biljoenen waar ik het net over had tijdig die bestemming krijgen. Anders is de huidige vluchtelingencrisis waarschijnlijk nog maar een voorproefje van wat ons te wachten staat.”

Dus eigenlijk zullen vermogensbeheerders het concept duurzaam beleggen wel moeten omarmen?

“Over 20 à 30 jaar is het een gegeven denk ik. Maar we moeten niet naïef zijn en denken dat het van de ene op de andere dag gebeurt. Mensen moeten eraan wennen; ze moeten het eerst testen en zien dat het echt werkt. We moeten nieuwe producten en ecosystemen ontwikkelen op een meer industriële schaal. Daarnaast zijn er nieuwe rating agencies nodig die zijn gespecialiseerd in het beoordelen van duurzaamheidsrisico's. Dat is een taak voor de volgende marktcyclus.”

We bevinden ons nog in een zeer vroeg stadium, maar we zien nu al enorme verschillen in kwaliteit in de manier waarop vermogensbeheerders duurzaamheid benaderen. Het enthousiasme lijkt groot, maar een grondige aanpak ontbreekt vaak nog. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Het verbaast me niet echt. We staan op de drempel van een zeer positieve transformatie, dus het is vrij logisch dat er weinig lijn in zit. We zien een explosie aan nieuwe concepten die mensen niet altijd begrijpen, van ESG tot PRI en impactbeleggen. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we over een jaar of vijf niet met een kater zitten, omdat we het idee hebben dat we zijn gehersenspoeld. Op een gegeven moment moet er een einde komen aan de huidige chaos. Toezichthouders moeten daarin het voortouw nemen.”

Toezichthouders moeten zich er dus mee gaan bemoeien?

“Ja, natuurlijk. Dat is de normale gang van zaken. Ik ben niet tegen creativiteit, maar die creativiteit mag niet oneerlijk zijn.”

Dit artikel is een verkorte versie van een tekst die is gepubliceerd in ons Robeco Quarterly-magazine. Lees het volledige artikel ‘We’re on the cusp of a very positive transformation’.

1Zie: ‘From Billions to Trillions: Transforming Development Finance’, gezamenlijk opgesteld rapport door de African Development Bank, de Asian Development Bank, de European Bank for Reconstruction and Development, de European Investment Bank, de Inter-American Development Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de World Bank Group voor de bijeenkomst van het Development Committee op 18 april 2015.