netherlandsnl
Beleggingsdoelen realiseren met factoren: kostenreductie

Beleggingsdoelen realiseren met factoren: kostenreductie

03-09-2018 | Visie

Factorstrategieën kunnen beleggers helpen de beheerkosten te verlagen. Dit is het vierde artikel in een reeks over de manier waarop factoren beleggers kunnen helpen specifieke doelen te bereiken.

In het kort

  • Alpha van actieve managers is grotendeels toe te schrijven aan factoren
  • Systematische factorexposure helpt de kosten te verlagen
  • Goedkope, generieke factoroplossingen brengen grote problemen met zich mee

De context

De massale overstap van traditionele actieve beleggingsstrategieën naar passieve strategieën was de afgelopen decennia een van de belangrijkste trends in de financiële wereld. Een toenemend kostenbewustzijn onder klanten en een aaneenschakeling van productinnovaties – denk aan de snelle opmars van passieve indextrackers, zoals exchange-traded funds (ETF’s) – speelden een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Voor beleggers is het namelijk makkelijker geworden om tegen veel lagere kosten marktexposure te krijgen.

Passieve strategieën bieden zeker voordelen, maar blijven toch verre van ideaal. Het passief volgen van een marktgewogen index mag dan wel een eenvoudige, transparante en goedkope manier zijn om een portefeuille te spreiden, maar het betekent ook dat beleggers zich niet echt bezighouden met de effecten die worden gekocht. Bovendien is het na aftrek van vergoedingen en transactiekosten onvermijdelijk dat passieve strategieën achterblijven bij de geselecteerde marktindex.

Daarom zijn veel beleggers overgestapt op een meer systematische en actieve beleggingsbenadering, zoals factorbeleggen. Ze willen zo betere beleggingsresultaten realiseren dan met puur passieve strategieën, tegen lagere kosten dan met traditionele actieve strategieën. Sterker nog, uit een recent onderzoek van FTSE Russell onder beleggers bleek dat het verlagen van de kosten de vierde plaats inneemt op de lijst van belangrijkste beleggingsdoelen. Daarom zijn ze factorstrategieën gaan overwegen.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Wetenschappelijke basis

De invloedrijke studie uit 20091 naar het Noorse staatspensioenfonds en factorbeleggen toonde aan dat de toegevoegde waarde van het actieve fondsbeheer niet was toe te schrijven aan true skill, maar juist aan de impliciete exposure naar een aantal systematische factoren. De kosten voor het reproduceren van deze factoren vielen lager uit dan bij traditioneel actief beheer.

Bovendien tonen onderzoek van Robeco2 en onze jarenlange ervaring met het beheer van actieve factorstrategieën aan dat een focus op de goed onderbouwde factoren zeker zijn vruchten afwerpt ten opzichte van passief beleggen. Een efficiënte exposure naar deze factoren kan waarde toevoegen, zelfs als rekening is gehouden met beheervergoedingen, belastingen, transactiekosten en beleggingsrestricties.

Factorbeleggen draait om het benutten van bewezen factorpremies op basis van een rules-based benadering, om zo een beter risicogecorrigeerd rendement te realiseren dan de algemene markt. Deze systematische benadering voor een superieure performance is doorgaans goedkoper dan een traditionele actieve benadering. Veel beleggers zien factorbeleggen dan ook als een derde manier van beleggen die tussen passief en actief beleggen in zit, zoals weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Factorbeleggen: een derde manier van beleggen

Bron: ‘Foundations of Factor Investing’, MSCI Research Insight, december 2013.

Net als passief beleggen is factorbeleggen transparant, rules-based en relatief goedkoop. Maar het rendement is wel actief, zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Daarom hebben veel beleggers – zowel institutionele als particuliere – factorbeleggen als een derde mandje opgenomen in hun portefeuille om langdurig een consistente alpha te genereren tegen lagere kosten dan traditionele actieve strategieën.

Overige overwegingen

Lage kosten moeten altijd een prioriteit zijn, maar kiezen voor ogenschijnlijk goedkope, generieke factorproducten is niet per se de beste optie. Deze producten zijn vaak gebaseerd op populaire smartbeta-indices die de factorpremies minder goed weten te benutten dan meer geavanceerde – maar ook duurdere – actieve factorstrategieën. Bovendien kennen deze indices een aantal valkuilen.

Zo toonde David Blitz, hoofd Quantitative Research bij Robeco, in een researchpaper uit 20163 aan dat niet alleen de factorexposure van populaire smartbetastrategieën enorm kan verschillen, maar ook de mate van focus op een enkele factor. De performance van smartbeta-indices is in lijn met de geboden factorexposure, maar het lijkt erop dat deze indices de factorpremies niet volledig weten te benutten.

Deze generieke producten volgen vaak volledig transparante indices, met precies dezelfde methodologie en komende transacties. Dit maakt ze gevoelig voor arbitrage. Door de eenvoud en transparantie van deze indices weten andere beleggers, zoals hedgefondsen, namelijk van tevoren welke transacties ze gaan uitvoeren en die kunnen daar vervolgens van profiteren. Dit leidt tot hogere verborgen kosten voor de beleggers in producten die deze indices volgen.

Recent onderzoek4 van Robeco heeft sterk empirisch bewijs opgeleverd dat deze arbitrage daadwerkelijk plaatsvindt. Het toont aan dat veel marktpartijen inspelen op de aangekondigde transacties van deze openbare factorindices. Beleggers in deze indices, via een ETF of indexfonds, worden hier de dupe van.

1 A. Ang, W. Goetzmann and S. Schaefer, ‘Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund – Global’, prepared at the request of the Norwegian Ministry of Finance, 2009.
2 E. Van Gelderen and J. Huij, ‘Academic Knowledge Dissemination in the Mutual Fund Industry: Can Mutual Funds Successfully Adopt Factor Investing Strategies?’, The Journal of Portfolio Management, 2014.
3 D.Blitz, ‘Factor Investing with Smart Beta Indices’, Robeco research paper, 2016.
4 J. Huij and G. Kyosev, ‘Price Response to Factor Index Additions and Deletions’, Robeco research paper, 2016.

Gerelateerd aan dit artikel: