netherlandsnl
‘We selecteren onze engagementthema’s op een zeer gestructureerde manier’

‘We selecteren onze engagementthema’s op een zeer gestructureerde manier’

03-04-2018 | Visie

Het Active Ownership-team van Robeco heeft voor 2018 vijf nieuwe engagementthema’s geselecteerd. Carola van Lamoen, hoofd van het team, legt uit waarom ze voor deze thema’s hebben gekozen. Daarnaast vertelt ze tegen welke uitdagingen ze aanlopen als ze verbeteringen willen afdwingen bij ondernemingen.

  • Carola van Lamoen
    Carola
    van Lamoen
    Head of Sustainable Investing

Wat zijn de engagementthema’s van Robeco voor 2018? En waarom hebben jullie die gekozen? Zijn het simpelweg de thema’s waarin we het meest zijn belegd?

We selecteren onze engagementthema’s op een zeer gestructureerde manier. Eerst vragen we onze portefeuillemanagers en analisten en het Sustainability Investing Research-team van RobecoSAM om input. Die stemmen we vervolgens af met de ideeën van de engagementspecialisten in mijn team. We vragen ook aan onze klanten wat zij belangrijke thema’s vinden. Op basis van al deze input stellen we een evenwichtig pakket aan financieel materiële thema’s samen, die we waar mogelijk ook afstemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit proces heeft vijf nieuwe thema’s opgeleverd.

Het eerste thema gaat over uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, waarbij we ons richten op ondernemingen die de meeste CO2 uitstoten. Voor het tweede thema gaan we de dialoog aan over voedselveiligheid met agrochemische ondernemingen, leveranciers van zaden en kunstmestproducenten. Het derde thema is cyberveiligheid, waarbij we ons richten op kwetsbare ondernemingen in de ICT-sector en de consumentensector. Goed ondernemingsbestuur is het vierde thema. Daarbij kijken we onder meer naar Braziliaanse en Chinese ondernemingen. Tot slot is afvalbeheer het vijfde thema, en dan specifiek het afvalbeheer in de sectoren technologie en zonne-energie.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Heeft de keuze voor het thema klimaatverandering te maken met het nieuwe beleid van Robeco tegen klimaatverandering of met de toezeggingen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Ons beleid tegen klimaatverandering is bedoeld om de beleggingsexposure naar klimaatrisico te verkleinen. Dat doen we op veel verschillende manieren. Zo zijn we onderdeel van een wereldwijd samenwerkingsverband van 225 beleggers, die hun krachten bundelen voor een dialoog met de 100 ondernemingen die de meeste CO2 uitstoten. In dit ‘Climate Action 100+’-initiatief hebben wij een leidende rol in de dialoog met sommige van deze ondernemingen. We dienen ook gezamenlijk aandeelhoudersvoorstellen in die betrekking hebben op de planning voor het ‘2-gradenscenario’ en de doelstellingen voor de reductie van methaanuitstoot bij enkele ondernemingen.

Waarom richten jullie je voor het terugdringen van de hoeveelheid afval op technologie- en zonne-energieondernemingen, en niet op producenten van plastic of vervuilers?

We richten ons specifiek op een transitie naar circulaire bedrijfsmodellen, zodat er geen afval meer wordt geproduceerd. In het productieproces van zonne-energie is giftig afval nog steeds een probleem. Op dit moment is de productcyclus van zonnepanelen lineair: aan het einde van hun levensduur worden ze verwerkt als afval en niet gerecycled. Sterker nog, ze zijn nooit ontworpen om gerecycled te worden. Ze zijn ook niet biologisch afbreekbaar, dus de vraag is wat je er dan mee doet. We willen niet dat ze uiteindelijk ergens op een strand in India belanden. Als ondernemingen een goede benadering hebben om dit eindspel mee te nemen in het productieproces, kunnen ze dit probleem verlichten. Dit thema is afgestemd op het Duurzame Ontwikkelingsdoel voor verantwoorde consumptie en productie.

Denk je dat de cyberveiligheid verslechtert? Voor welke ondernemingen vormt cybercriminaliteit een bedreiging?

Wereldwijd wordt er steeds meer data opgeslagen in systemen als gevolg van cloudcomputing en social media – 90% van alle data is gecreëerd in de afgelopen twee jaar. Dat heeft ook geleid tot een forse toename van het aantal pogingen van hackers om deze data te stelen. Het beveiligingsniveau moet daarom steeds meer worden opgeschroefd. Het probleem is alleen dat hackers steeds inventiever worden en hun drijfveren om meer waardevolle data te stelen sneller toenemen dan het vermogen van ondernemingen om op deze bedreigingen te reageren. Voor deze kwestie richten we ons op de ICT-sector en de consumentensector. Retailondernemingen zijn tegenwoordig veel online actief en de bedreiging voor banken spreekt voor zich.

Waarom richten jullie je op Braziliaanse en Chinese ondernemingen voor verbeteringen van het ondernemingsbestuur? Waar zijn jullie specifiek naar op zoek?

Er is niet echt een gemene deler, maar veel suggesties van onze klanten en beleggingsteams hadden betrekking op het ondernemingsbestuur in opkomende markten. In onze ogen is er veel ruimte voor verbetering op dit gebied. Er is een kwaliteitsverschil tussen het ondernemingsbestuur in ontwikkelde markten en dat in opkomende markten, waar onder andere de transparantie en de aandeelhoudersrechten moeten worden verbeterd. Onze engagementspecialist in Azië richt zich specifiek op dit soort kwesties. In verschillende landen zijn de normen voor ondernemingsbestuur al verbeterd onder druk van beleggers, overheden en andere belanghebbenden, maar er resteren nog een heleboel uitdagingen.

Is voedselveiligheid weer een belangrijk thema? De afgelopen jaren is er toch veel voortgang geboekt op het gebied van palmolie, cacao en het gebruik van kunstmest?

Dit thema staat nog steeds op de agenda. Er is inderdaad veel voortgang geboekt, maar net als klimaatverandering blijft het een grote wereldwijde uitdaging. Weersomstandigheden hebben een negatieve impact op boeren in opkomende landen, omdat die omstandigheden zorgen voor droogte of overstromingen. Ook de urbanisatie in lagelonenlanden heeft een negatief effect. De groei van de wereldbevolking – tot 10 miljard in 2050 – is voor voedselsystemen een sterke aanjager van de vraag. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering. We gaan de dialoog aan met agrochemische ondernemingen, leveranciers van zaden en kunstmestproducenten over hun rol bij de ontwikkeling van oplossingen die de oogst voor boeren kunnen verbeteren. Een specifiek doel hierbij is het ondersteunen van kleine boeren. Net als met afvalbeheer, wilde een van onze klanten heel graag dat we hier aandacht aan zouden besteden. Het hele thema is afgestemd op het Duurzame Ontwikkelingsdoel dat betrekking heeft op voedsel.