netherlandsnl
Een populaire lagevolatiliteitsindex verbeteren

Een populaire lagevolatiliteitsindex verbeteren

14-02-2018 | From the field

Beleggingsproducten op basis van populaire smartbeta-indices zijn enorm succesvol. Maar deze generieke producten hebben grote problemen om op een efficiënte manier factorpremies te benutten.

  • David Blitz
    David
    Blitz
    Chief Researcher

In deze studie1 onderzocht MSCI hoe de populaire Minimum Volatility Index aangepast kan worden om verschillende problemen aan te pakken. De auteurs tonen aan, dat zorgen over concentratie, duurzaamheid en waardering beperkt kunnen worden door gebruik te maken van eenvoudige, maar doeltreffende optimalisatiebeperkingen.

Deze resultaten komen overeen met de ervaring die wij zelf hebben met lagevolatiliteitstrategieën. Toch vragen we ons af in hoeverre passieve beleggers profiteren van deze inzichten, zolang deze niet zijn geïntegreerd in de standaard MSCI Minimum Volatility Index, die voor de meeste beleggers waarschijnlijk de eerste keus blijft.

Uit de studie bleek ook, dat het toevoegen van een beperking voor ‘maximale diversificatie’ (MD) aan de Minimum Volatility Index leidt tot een duidelijke verslechtering van de performance. Gezien de populariteit van MD-strategieën is dat een interessante uitkomst. De studie toont aan, dat portefeuilles met maximale diversificatie een tilt hebben naar aandelen met hoge aandeelspecifieke risico's. Dat heeft een negatief effect op de performance, omdat zulke aandelen doorgaans slecht presteren op de lange termijn.

1 Alighanbari, Doole & Melas, ‘Managing Risks Beyond Volatility’, Journal of Index Investing, Vol. 8, No. 2, 2017, pp. 68-76.

From the field
From the field

Onze onderzoekers publiceren veel whitepapers die zijn gebaseerd op hun eigen empirische onderzoek, maar ze kijken ook naar kwantitatief onderzoek dat door anderen is gedaan. David Blitz, hoofd Quant Equities Research, vertelt over opvallende externe papers.

Lees alle artikelen