nederlandnl
Obligaties komen van Venus, en aandelen ook

Obligaties komen van Venus, en aandelen ook

25-09-2017 | 5-jaars vooruitblik
Waar komen rendementen vandaan? Volgens de nieuwe 5-jaars outlook van Robeco is het idee dat obligaties van Venus komen en aandelen van Mars, achterhaald.
  • Lukas Daalder
    Lukas
    Daalder
    Former CIO Robeco Investment Solutions. Daalder left Robeco in July 2018.

In het kort

  • Macro Risk Factor-benadering essentieel voor inzicht in rendementen
  • Factoren als groei en inflatie hebben impact op alle beleggingen
  • Animal spirits spelen rol in risicovollere segmenten
Wilt u het volledige rapport lezen?
Wilt u het volledige rapport lezen?
Download ‘Expected Returns 2018-2022’

Volgens Expected Returns 2018-2022 moeten beleggers kijken naar zes macrofactoren die volgens onderzoek verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de winst die op aandelen en obligaties wordt gerealiseerd.

De Macro Risk Factor-benadering

De vraag waar rendementen nu eigenlijk vandaan komen, heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw model binnen de dynamische assetallocatie: de Macro Risk Factor-benadering. In plaats van beleggingen te zien als onafhankelijke categorieën met eigen drivers van rendement – een visie waarin obligaties van Venus komen en aandelen van Mars – kijkt deze benadering naar de gemeenschappelijke onderliggende factoren.

“Gezien het onrustige karakter van de financiële markten is het natuurlijk bijna onmogelijk om de rendementen van elke beleggingscategorie volledig te verklaren aan de hand van slechts een beperkt aantal onderliggende factoren”, zegt Lukas Daalder, Chief Investment Officer van Robeco Investment Solutions.

“Maar uit onderzoek van onder andere Robeco blijkt dat gemiddeld zo’n 80% van het rendement van de verschillende beleggingscategorieën valt te verklaren uit zes factoren. Deze zijn eenvoudig te begrijpen, houden goed stand onder onze scherpe statistische analyses en bieden als instrument een waardevolle aanvullende verklaring voor de samenstelling van het onderliggende rendement.”

Twee groepen factoren

Volgens Daalder kunnen de zes factoren worden onderverdeeld in twee groepen van drie. De eerste drie zijn gerelateerd aan de economie in het algemeen, de tweede groep aan de animal spirits die nu eenmaal bij de financiële markten horen. Die laatste groep veroorzaakt onverwachte wijzigingen in de risicopremies.

De drie pure macrofactoren zijn veranderingen in de reële rente en de inflatie die vooral gevolgen hebben voor obligaties, en in de economische groei, die belangrijker is voor aandelen.

De drie minder tastbare factoren hebben te maken met de ‘angst en hebzucht’ van de markt. Dit zijn kredietrisico’s die worden geassocieerd met obligatiespreads en defaultrisico’s; aandelenrisico’s die meestal worden veroorzaakt door wat Alan Greenspan ooit in een beroemde uitspraak “irrationale uitbundigheid” noemde; en risico’s van opkomende markten, waar instabiliteit een politiek risico met zich meebrengt.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden
Zes macro-risicofactoren bepalen het rendement van beleggingen. Bron: Robeco.

“Op basis van deze zes factoren kunnen we nu tussen de 75% en 90% van de variabiliteit van het rendement in de meeste algemene beleggingscategorieën verklaren”, aldus Daalder. “Met andere woorden, we kunnen nu zeggen dat we een aardig beeld hebben van waar het meeste rendement vandaan komt.”

Ontleed de portefeuille

Hoe werkt dit op portefeuilleniveau? “Door niet meer alleen naar de individuele beleggingen te kijken, krijgen we meer inzicht in de ‘ware’ risico’s waaraan een portefeuille is blootgesteld’, vertelt Daalder, die co-manager is van een multi-asset fonds.

“Dit heeft een aantal voordelen. Door de beleggingsportefeuille te ontleden naar verschillende macrofactoren, kun je testen of hij de onderliggende groei- en inflatie-aannames van de eigenaar weerspiegelt. Met de Macro Risk Factor-benadering wordt gecontroleerd of de huidige positionering van de portefeuille daadwerkelijk overeenstemt met de macroverwachtingen van de vermogensbeheerder.”

“Ten tweede kunnen traditionele portefeuilles er heel gediversifieerd uitzien, terwijl in werkelijkheid de individuele beleggingen allemaal zijn blootgesteld aan dezelfde macro-risicofactor. Door te beleggen in andere categorieën dan de gebruikelijke combinatie van 60% aandelen en 40% obligaties neemt de gevoeligheid voor de aandelenfactor af.”

“Kijk je naar factoren in plaats van beleggingscategorieën, dan blijkt het traditionele obligaties-komen-van-Venus-en-aandelen-komen-van-Mars een heel wat minder aantrekkelijke kijk op de wereld te zijn. De Macro Risk Factor-benadering is een relatief nieuwe, maar veelbelovende ontwikkeling in de wereld van multi-asset investing.”

Dit artikel is een samenvatting van een van de vijf uitgelichte onderwerpen in onze nieuwe vijfjaarsvisie.

Verwachte rendementen 2018-2022
Verwachte rendementen 2018-2022
Lees alle artikelen