netherlandsnl
“Zijn politiek en pensioensector wel klaar voor hervorming pensioenstelsel?”

“Zijn politiek en pensioensector wel klaar voor hervorming pensioenstelsel?”

26-01-2017 | Visie

We kunnen het met zijn allen wel eens zijn dat ons pensioenstelsel moet worden aangepast, maar gaat het ook veranderen? Is ‘politiek Den Haag’ klaar voor hervorming van het stelsel? En is de pensioensector voorbereid? Dat vraagt Emile Soetendal, projectleider toekomst pensioenstelsel bij de Pensioenfederatie, zich af.

Of de regering gereed is hangt af van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Ook wat betreft de pensioensector is de vraag niet eensluidend met “ja” te beantwoorden, aldus Soetendal. “We praten al lang over hervorming, maar het schiet nog niet op”. De beleidsmedewerker van de Pensioenfederatie stelde deze prikkelende vragen aan pensioenfondsbestuurders op het pensioenseminar van Robeco en Trignum begin januari.

Soetendal plaatste mogelijke pensioenscenario’s in het licht van de komende verkiezingen. Daarvoor las hij de pensioenparagrafen in de verkiezingsprogramma’s door en stelt vast, dat de belangrijke pensioenthema’s – waaronder een nieuw pensioencontract, afschaffen van de doorsneepremie, fiscaal kader, vrije keus voor pensioenfonds en verplichtstelling, flexibilisering van bijvoorbeeld de pensioenuitkering en AOW, rekenrente en pensioen voor ZZP’ers – aan bod komen.

“De meeste politieke partijen zijn het eens dat er iets moet gebeuren met het pensioenstelsel, maar de meningen lopen nogal uiteen over wat dat dan is”, concludeert Soetendal. “Het varieert van persoonlijke pensioenpotjes tot behoud van solidariteit en van vergaande hervormingen tot alles bij het oude laten. Verder blijft het bij voornemens en ontbreekt de onderbouwing van hoe die bereikt moeten worden.”

Op basis van het huidige versnipperde politieke landschap met veel partijen, geen eenduidige peilingen en mogelijk kiezers op drift kan het nog alle kanten op met de verkiezingsuitslag én met het pensioenstelsel. “Voor hervorming van het pensioenstelsel hangt veel af van de politieke keuzes die tijdens de formatie worden gemaakt. Dan kan het snel gaan en weten we of het daadwerkelijk hervormen of pleisters plakken wordt,” aldus Soetendal.

Zelf de regie nemen

De Pensioenfederatie wil niet op dat moment wachten en voor voldongen feiten komen te staan. Liever neemt de pensioensector samen met sociale partners de regie. Soetendal: “De politiek is verdeeld op pensioenterrein en wil eenvoud. Het is een enorm lastig vraagstuk en ‘Den Haag’ is blij als er een oplossing wordt aangereikt. Het ziet liever convergentie naar één pensioencontract, naast de bestaande contracten, ook al is nu nog niet duidelijk welk contract.”

Snelheid is volgens Soetendal geboden, want de formatie begint op 16 maart. “De doorontwikkeling van een nieuw pensioencontract vindt nu plaats onder de vleugels van de SER. De komende periode zal worden gekeken naar het optimaliseren van de SER-variant I-B of IV-C, of een combinatie van de sterke elementen uit beide varianten. Het zal in elk geval gaan om een verbetering richting een persoonlijk pensioen met behoud van sterke punten zoals verplichtstelling en collectieve risicodeling. Bij de transitie naar een nieuw stelsel is een evenwichtige spreiding van de transitielasten van belang om pech- en gelukgeneraties te voorkomen. En we moeten oog houden voor de pensioenfondsen die nu tevreden zijn, die moeten dat ook in de toekomst zijn.”

Een nieuw pensioencontract is er volgens Soetendal niet eerder dan 2020. “En dat is al vroeg. We moeten concrete afspraken maken voor de komende vier jaar.”

Volgens Soetendal ziet de pensioensector dat nu het moment is om er gezamenlijk uit te komen. “De intentie is er.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden
Pensioenseminar

Dit artikel maakt deel uit een driedelig verslag van het pensioenseminar dat Robeco en Trignum op 10 januari organiseerden. Thema was ‘Wie beïnvloeden ons pensioenstelsel?’ en drie sprekers uit de sector – Peggy Wilson, Emile Soetendal en Irene Vermeeren – gaven antwoord op deze vraag. Het doel van de bijeenkomst was om de bewustwording bij pensioenfondsbestuurders over ontwikkelingen in ons pensioenstelsel te vergroten.

Het seminar concludeerde dat het pensioenfondsbestuur aan zet is, om zelf het maatschappelijk nut en toegevoegde waarde van pensioenfondsen te bewijzen, om met één, krachtige stem de regie te pakken bij veranderingen van het pensioenstelsel en om voorbereid te zijn op de ‘verjuridisering’ van de pensioenuitvoering.

De artikelen van Irene Vermeeren en Peggy Wilson volgen later.

Gerelateerd aan dit artikel: