Agrotechnologie en -chemie vruchtbare grond voor overnames

Agrotechnologie en -chemie vruchtbare grond voor overnames

10-10-2016 | Visie

De twee grootste overnames dit jaar tot nu toe spelen zich af op het terrein van zaaigoed en gewasbescherming. Dat is geen toeval. Het voeden van de wereldbevolking is de grote, onderliggende drijvende kracht achter een reeks fusies en overnames in agrotech en agrochemie.

  • Vera Krückel
    Vera
    Krückel
    Analyst Global Equities team

In het kort

  • Nog maar vier grote ondernemingen domineren markt voor zaaigoed en gewasbescherming
  • Zaden en pesticiden hebben aantrekkelijke en stabiele marges
  • Landbouw wordt een hightech game met precision farming

“De recente overname van de Amerikaanse zadenleverancier Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer voor USD 66 miljard (EUR 59 miljard) is het slotstuk van een overnamegolf die in 2014 begon aan te zwellen”, vertelt analist Vera Krückel. “In dat jaar maakte Monsanto voor het eerst zijn interesse in Syngenta bekend - het startschot voor sectorgenoten om zich ook op het overnamepad te begeven.”

Syngenta wees meerdere keren een bod van Monsanto af, en voorzag problemen met de mededingingsautoriteiten. In februari dit jaar kwam de Zwitserse pesticidenfabrikant voor USD 43 miljard (EUR 39,4) echter in handen van het Chinese staatschemiebedrijf ChemChina. Terwijl Monsanto en ChemChina om Syngenta streden, maakten twee andere grote producenten van zaden en gewasbeschermingsmiddelen een megafusie bekend. De chemiereuzen Dow Chemical en DuPont gaven eind vorig jaar aan met elkaar verder te willen in een fusie met een waarde van USD 130 miljard (EUR 120 miljard).

In mei toonde Bayer ondertussen zijn interesse in Monsanto. Die had op zijn beurt zijn oog laten vallen op de zadendivisie van Duitse chemiegigant Basf na het afketsen van de Syngenta-overname. Er volgde een reeks verhogingen van het overnamebod door Bayer en Monsanto ging overstag. Met de voorgenomen overname, die nog moet worden goedgekeurd door mededingingsautoriteiten, ontstaat de grootste producent van zaaigoed en gewasbeschermingsmiddelen ter wereld.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Vangen in een ecosysteem

De fusies en overnames hebben verschillende bedrijfseconomische achtergronden. Krückel: “Soms vullen bedrijven elkaar aan zoals de gewasbescherming van Bayer en de zaden van Monsanto. Bij de conglomeraten DuPont en DowChemical komt er meer focus waarbij activiteiten worden samengevoegd in de divisies chemische grondstoffen, speciaalchemie en agritech.”

“De lage prijzen voor landbouwgrondstoffen spelen ook een rol. Die leiden tot lage inkomsten voor boeren en stimuleren niet tot investeringen in een grotere productie. Producenten van zaaigoed en pesticiden proberen daarom met fusies en overnames hun schaal te vergroten en hun omzet en winst op peil te houden. Zaden en de bescherming van gewassen waren altijd gescheiden werelden met verschillende leveranciers. Nu willen producenten de boer een totaalpakket aanbieden waarbij ze hem proberen te vangen in een ecosysteem met het verhaal dat hun zaad alleen gebaat is bij hun bestrijdingsmiddel.”

De betrokken ondernemingen willen hun divisies zaden en gewasbescherming niet kwijt. “Dat komt omdat de marges stabiel zijn”, stelt Krückel. “Daarnaast is er door de krachtenbundeling steeds minder concurrentie op een markt die voor nieuwkomers moeilijk te betreden is. De noodzakelijke grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de lange goedkeuringstrajecten voor producten werpen hoge drempels op.”

‘Consolidatie van agrotech en agrochemie is goed vanuit winstoogmerk, maar is niet goed voor innovatie’

Landbouw wordt hightech game

De overname van Syngenta door ChemChina moet in een iets ander licht worden gezien, namelijk veiligstellen van de voedselproductie. Door de groeiende bevolking en de afname van landbouwgrond door bebouwing is China een netto-importeur van graan en vlees geworden. “Er is China er veel aan gelegen om meer opbrengst uit minder beschikbare akkers te halen. Met Syngenta haalt het daarvoor de kennis in huis”, aldus Krückel.

China heeft geen monopolie op een scheve verhouding tussen de omvang van de bevolking en het beschikbare landbouwareaal. Een grafiek van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is veelzeggend. De groei van de wereldbevolking laat afgelopen 55 jaar een snel stijgende lijn zien van 2,5 naar 7 miljard mensen. De hoeveelheid beschikbare landbouwgrond wereldwijd blijft daarentegen in die periode vrijwel constant op 4.8 miljard hectare. De FAO schat dat de wereldbevolking de komende 35 jaar met 35 procent zal groeien. Daar tegenover staat een bescheiden 4 procent toename van landbouwgrond. Per wereldbewoner is er dus minder landbouwgrond beschikbaar, waardoor de opbrengst per hectare landbouwgrond omhoog moet om iedereen te kunnen voeden.

Met veredeling en biotechnologische verbetering van zaden is de afgelopen 40 jaar veel bereikt om de oogstopbrengst te vergroten. Een nog betere oogst moet nu komen van het zogenoemde ‘precision farming’, vertelt Krückel. “Daarbij wordt een akker heel nauwkeuring geanalyseerd en in kaart gebracht. Ook weerstatistieken worden meegenomen. Deze data wordt vervolgens gebruikt om nauwkeurig te bepalen wat wordt gezaaid, waar kunstmest nodig is, waar wordt geïrrigeerd en waar pesticiden worden ingezet. Landbouw wordt een hightech game. Monsanto is erg actief met digitale landbouw en heeft applicaties die boeren helpt om met data en algoritmes hun oogst te vergroten.”

Innovatie is in gevaar

Mededingingsautoriteiten en toezichthouders zullen kritisch naar de Bayer-Monsanto deal kijken nu de sector van agrotechnologie en agrochemie zo geconcentreerd wordt. De basis van onze voedselvoorziening komt immers in handen van een paar ondernemingen.

Krückel heeft nog een andere zorg bij de consolidatie. “Vanuit winstoogmerk is de consolidatie goed, maar te weinig concurrentie is slecht voor innovatie. Innovatie is wel nodig om de kloof tussen de vraag naar voeding en de beperkte hoeveelheid akkers te dichten.”