nederlandnl
Fixed Income Quarterly Outlook: tijd om EMD in lokale valuta op waarde te schatten

Fixed Income Quarterly Outlook: tijd om EMD in lokale valuta op waarde te schatten

18-04-2016 | Quarterly outlook

Jarenlang zijn we sceptisch geweest met betrekking tot deze beleggingscategorie. Maar geleidelijk aan worden we toch steeds positiever over lokaal opkomend schuldpapier vanwege de aantrekkelijke waarderingen, de eerste tekenen van een nieuwe instroom naar deze beleggingscategorie en een recente verbetering van de fundamentals.

 • Kommer van Trigt
  Kommer
  van Trigt
  Portfolio manager, Hoofd Global Fixed Income Macro Team
 • Stephan van IJzendoorn
  Stephan
  van IJzendoorn
  Senior portfolio manager Global Fixed Income Macro
 • Paul van der Worp
  Paul
  van der Worp
  Portfolio Manager Fixed Income

In het kort:

 • Steeds positiever ten aanzien van schuldpapier van opkomende markten
 • Voorzichtiger met perifere staatsschuld
 • Selectief in credits, met een voorkeur voor Europa en achtergestelde financials

Jarenlang bevond Emerging Market Debt (EMD) in lokale valuta zich in het oog van de storm. Het effect van de Chinese groeivertraging was het meest voelbaar in opkomende economieën, omdat die vaak sterk afhankelijk zijn van grondstofprijzen. Ook een dreigende serie renteverhogingen door de Fed had een negatief effect op deze markten en in het bijzonder op de munt (ten opzichte van de Amerikaanse dollar). Jaren van underperformance hebben geresulteerd in steeds aantrekkelijkere waarderingen. Maar een aanhoudende uitstroom en verslechterende fundamentals hebben ons ervan weerhouden dit marktsegment opnieuw te betreden. Wat is er eigenlijk veranderd?

Ten eerste is de Fed in de afgelopen maanden milder geworden en heeft ze de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld. Ook wijst de Fed met nadruk op wereldwijde risico's in de groei- en inflatieverwachtingen. Dit houdt in dat verdere renteverhogingen – als die al komen – slechts geleidelijk aan worden doorgevoerd. Dit roept een halt toe aan de sterke stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de valuta's van opkomende landen en lokt beleggers wellicht terug naar deze markt.

Ten tweede is de angst voor een harde landing in China afgenomen doordat de focus daar is verlegd van hervormen van de economie naar het stimuleren ervan. Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat de lokale vastgoedmarkt een gigantisch herstel laat zien (de huizenprijzen in Shanghai zijn dit jaar met 20% gestegen) en de vraag naar grondstoffen steeg mee. Doordat de uitstroom van kapitaal doorzet, weliswaar in een gematigder tempo, is het risico van een eenmalige grote depreciatie van de renminbi geweken. De PBoC volgt een beleid dat bekend is geworden als 'ease & squeeze', dat wil zeggen verruimend monetair beleid en het aan banden leggen van speculanten met een shortpositie in de renminbi.

Ook zien we de eerste positieve tekenen van voorzichtig macro-economisch beleid door centrale banken (vooral in Latijns-Amerikaanse landen als Colombia, Peru en Mexico). Die verhogen de rente om het probleem van toenemende inflatie door stijgende importtarieven het hoofd te bieden, ook al drukt deze lage rente de economische groei. Tot slot laten beleggersenquêtes zien dat EMD in lokale valuta weinig gekocht wordt na een jarenlange underperformance en uitstroom van kapitaal. Tegelijkertijd tonen de kapitaalstromen de eerste tekenen van netto-instroom. Dus technisch gezien is dit bemoedigend.

Alhoewel dit positieve signalen zijn die de allocatie naar de beleggingscategorie ondersteunen, zien we ook dat er belangrijke risico's blijven bestaan. In de eerste plaats in China. De PBoC pakt de kortetermijnuitdagingen van de economische vertraging effectief aan, maar het dubbele probleem van hoge bedrijfsschulden en een aanhoudend capaciteitsoverschot bij staatsbedrijven is nog niet opgelost. Bovendien neemt de hoeveelheid vreemd vermogen in de economie toe door het kredietbeleid van de Chinese overheid. Het aanpakken van deze problemen gaat ongetwijfeld gepaard met pijnlijke structurele veranderingen. Een andere bron van risico is de kwetsbaarheid van opkomende markten voor externe schokken, met name de plotselinge kracht van de Amerikaanse dollar als de Fed de rente eerder verhoogt dan de markten inprijzen. Wordt vervolgd.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Onze andere hoofdthema's voor het tweede kwartaal zijn:

 • Groei is afhankelijk van de consument
  De wereldwijde economische omstandigheden zijn fragiel. De bereidheid van overheden en bedrijven tot het doen van investeringen is laag. Daardoor is de economische groei sterk afhankelijk van de consumentenbestedingen. Maar geluiden over loonsverhogingen blijven uit en de spaarquota stijgt, dus niets wijst voorlopig op een herstel daarvan. Om deze reden houden wij vast aan ons scenario van lage groei en lage inflatie. In deze omgeving lijkt een uitverkoop op de obligatiemarkten niet waarschijnlijk. Het renterisico in de portefeuilles is gericht op obligaties met een langere looptijd.

 • Wees selectief met credits: de focus blijft op Europa en achtergestelde financials
  De Amerikaanse economie bevindt zich in een verder gevorderd stadium dan Europa. Dit komt tot uiting in meer balansrisico voor Amerikaanse bedrijven. Het beeld voor Europa ziet er nog steeds iets anders uit, ook al gebruiken bedrijven het aankoopprogramma van de ECB om meer schuld uit te geven. Achtergestelde financials blijven onze favoriet. De toegenomen regelgeving heeft gezorgd voor meer transparantie en minder risico. En dat is gunstig vanuit het standpunt van de obligatiehouder. Binnen de categorie is issuerselectie dus nog steeds belangrijk. We hebben een voorkeur voor banken met een solide kapitaalspositie of waarvan de kapitaalspositie duidelijk verbetert.

 • Steeds positiever ten aanzien van schuldpapier van opkomende markten
  Na jaren van malaise zijn de waarderingen van opkomend schuldpapier nu behoorlijk aantrekkelijk. Nu de Fed een stuk milder is geworden en de uitstroom uit EMD is gestabiliseerd en zelfs de weg omhoog heeft gevonden, is het moment gekomen om te profiteren van de waarderingen en verbeteringen van een aantal fundamentals. Eén van de sterkere bedreigingen voor die positie is China. China pakt de kortetermijnuitdagingen van de economische vertraging weliswaar effectief aan, maar die voor de lange termijn blijven onopgelost.

 • Voorzichtiger met perifere staatsschuld
  Wij verwachten dat perifere staatsobligaties achter blijven qua performance. De waarderingen lijken aan de hoge kant in het licht van de verslechterende fundamentals. Politieke onzekerheid neemt toe. Spanje en Ierland waren niet in staat om nieuwe regeringen te vormen. Griekse politieke leiders en de Portugese minderheidsregering worden geconfronteerd met lastige eisen van officiële instellingen. Marktpositionering is nog altijd gericht op longposities in deze markten.