netherlandsnl
PGB-voorzitter: “Maak een kritische foto van je pensioenfonds”

PGB-voorzitter: “Maak een kritische foto van je pensioenfonds”

26-01-2016 | Visie

"We zijn een APF avant la lettre." Dat zei Ruud Degenhardt op het pensioenseminar van Robeco en TrigNum. PGB is een pensioenfonds dat de regie een aantal jaar geleden stevig in eigen hand nam. Voorzitter Degenhardt over zijn ervaringen met het toekomstbestendig maken van zijn pensioenfonds.

In het kort

  • Krimp grafische sector dwong PGB na te denken over voortbestaan
  • PGB groeide uit tot een multisectoraal pensioenfonds
  • Advies: een formeer hechte groep betrokken bestuurders

Het bestuur van het pensioenfonds voor de grafimediasector kwam in 2010 tot de conclusie dat door de teloorgang van de grafische sector het fonds zo niet verder kon. Door het gekrompen aantal grafische bedrijven dreigde het draagvlak voor de pensioenregeling te klein te worden en de kosten per deelnemer zouden onaanvaardbaar stijgen.

ruud-degenhardt-pgb-150X150.jpgHet bestuur van PGB had volgens Degenhardt twee keuzes: of het fonds opheffen of bestuurlijk vernieuwen. Er werd gekeken naar een fusie met PNO Media, maar dat bleek een doodlopende weg. Het bestuur besloot om verder te gaan met uitbreiding van het eigen fonds.

Hiervoor werd de opzet en samenstelling van het bestuur gewijzigd. Het dagelijks bestuur werd opgeheven en het voltallige bestuur van werkgevers en werknemers nam voortaan gezamenlijk de besluiten. Bestuursleden kregen een eigen portefeuille zoals vermogensbeheer, juridische zaken of communicatie. Voor het risico- en balansbeheer werden twee externe experts aangetrokken en er kwam een bestuursbureau. Degenhardt: "We richtten een eigen bestuursbureau op omdat het bestuur van het pensioenfonds teveel op de uitvoeringsorganisatie leunde."

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

De regie terugpakken

Er was ook een verdere bezinning op de relatie met uitvoerder Timeos. Met oprichting van het bestuursbureau werd het bestuur van het pensioenfonds al meer in eigen hand genomen. Timeos staakte de ambitie om de uitvoering voor meerdere pensioenfondsen te verzorgen en ging over naar exclusieve uitvoering voor PGB. "Als bestuur kozen we voor schaalvoordeel binnen PGB en niet in de uitvoeringsorganisatie", blikt Degenhardt terug.

Er zat volgens de voorzitter nog wel een "weeffout" in de relatie tussen pensioenfonds en uitvoeringsorganisatie. "Er was sprake van een dubbele bestuursstructuur van twee sterk verweven stichtingen - PGB en Timeos - waarbij bestuurlijke verantwoordelijkheden niet duidelijk waren gescheiden. Uiteindelijk is Timeos omgezet van een stichting in een besloten vennootschap met PGB als enig aandeelhouder.

Daardoor was de fout van een dubbel bestuur van het pensioenfonds hersteld en nam PGB de regie in de keten weer terug. Dat lag gevoelig, want we moesten afscheid nemen van mensen waarmee we tot dan toe goed hadden samengewerkt. Als volledig eigenaar van Timeos hebben we als pensioenfonds toen meteen geïnvesteerd in de ICT van de uitvoering, want die was sterk verouderd."

‘We leunden teveel op de uitvoeringsorganisatie’

Kritiek van staatssecretaris

Maar met deze bestuurlijke aanpassingen was Degenhardt nog niet klaar met het moderniseren van PGB. Besloten werd om het fonds te openen voor andere branches dan de grafische sector waardoor ook liquiderende ondernemingpensioenfondsen hun pensioenregeling aan het PGB konden overdragen. Degenhardt: "Schaalgrootte was nodig om op langere termijn het pensioenperspectief voor deelnemers en pensioengerechtigden veilig te kunnen stellen."

De omgeving gaf volgens Degenhardt vanzelf de richting aan. De sector kromp, grote uitgevers zoals PCM, Wegener en Relx wilden als gevolg van IFRS-boekhoudregels hun pensioenfonds van hun balans hebben. Verder waren er de nodige ondernemingspensioenfondsen met een te geringe omvang om zelfstandig te kunnen voortbestaan.

Uiteindelijk groeide PGB uit tot een multisectoraal pensioenfonds. Met ingang van 2016 telt het vijf verplichtgestelde sectoren (grafische bedrijven, kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf, bereide verf- en drukinktindustrie, zeevisserij en bloemen en planten) en negen vrijwillige sectoren (uitgeverijen, procesindustrie, papierindustrie, chemie, farmacie, tabaksindustrie, financiële dienstverlening, groothandel en maritieme aannemerij). Degenhardt: "We zijn een APF avant la lettre, maar dan met één risicokring."

Het opnemen van de pensioenregelingen van andere sectoren en ondernemingen ging niet zonder slag of stoot. "Iedereen vindt wel wat van de samenstelling van PGB met diverse sectoren die meer en minder raken aan de grafische industrie", stelde Degenhardt vast. Zo was staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma kritisch op het overnamebeleid van PGB. Het Verbond van Verzekeraars maakte bezwaar tegen de uitbreiding van de verplichtstelling met de sector zeevisserij bij PGB, maar kreeg het nul op het rekest bij het Ministerie van Sociale Zaken.

Zeer de moeite waard

De openstelling van PGB voor ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen leidde tot een aanzienlijke toename van het aantal deelnemers, de premie-instroom en het belegd vermogen. "Toch is groei voor PGB geen doel op zichzelf. We gaan voor een beheersbare groei. We zijn tevreden over de deelnemerskring die in de afgelopen vijf jaar toenam van 195 duizend actieven, gepensioneerden en slapers naar 283 duizend. Het belegd vermogen verdubbelde van EUR 11 miljard naar EUR 21,5 miljard."

Het grotere vermogen opende voor PGB deuren naar nieuwe beleggingscategorieën zoals factorbeleggen en private equity. Degenhardt wil de ingeslagen koers vasthouden "zonder daarbij de ogen en oren te sluiten voor commentaar van derden."

De belangrijkste boodschap van Degenhardt voor pensioenfondsen was om een hechte groep bestuurders te formeren die voor een lange tijd betrokken wil zijn bij het fonds. "De bestuursleden moeten plusminus twee dagen in de week voor het fonds kunnen werken, openstaan voor andere meningen en visies en ondersteuning krijgen door het bestuursbureau en externe adviseurs."

"Als je de regie in eigen handen wilt houden, maak dan een kritische foto van het pensioenfonds en zijn omgeving. Maak de foto los van de uitvoeringsorganisatie. Spreek open met elkaar over de opzet van de governance en de benodigde deskundigheid. Durf afscheid te nemen en nieuwe wegen in te slaan. Het pad dat we met PGB hebben bewandeld was zeer de moeite waard."

‘Onderdak zoeken voor je pensioenfonds is een emotionele zaak’

Emotionele zaak en zure consequentie

bert-coenradie-pgb150X150.jpgKrimp van de grafische sector noodzaakte PGB vijf jaar geleden om na te denken over zijn toekomstbestendigheid. Bert Coenradie, bestuurslid met de portefeuille 'Financiële en actuariële zaken' denkt dat meer pensioenfondsen hiermee te maken zullen krijgen. "De fusie van meerdere kleinere bedrijfstakpensioenfondsen is nog niet van de grond gekomen. De consolidatieslag komt nu. Voor liquiderende ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen is er behoefte aan een alternatief naast de keuze voor een verzekeraar."

"Onderdak zoeken voor je pensioenfonds is een emotionele zaak", vertelde Coenradie. "Je moet afscheid nemen van mensen die eerst nog aan de overdracht moeten meewerken. Maar als een fusie goed is voor de deelnemers van het fonds dan is dat de zure consequentie." Hij raadde bestuurders van pensioenfondsen aan om de ogen niet te sluiten voor een DC-regeling. "Dan zegt een werkgever het uitvoeringscontract op."

Er is kritiek op PGB dat het zijn succes heeft te danken aan de verplichtstelling uit het verleden. Daar is Coenradie het niet mee eens. "Door de vrijwillige aansluiting van andere pensioenfondsen kan PGB de verplichtstelling van de grafische sector tegen lage kosten blijven aanbieden”.

Pensioenseminar

Dit artikel maakt deel uit een driedelig verslag van het pensioenseminar Veranderende tijden: hoe houdt u de regie? dat Robeco en adviesbureau TrigNum op 6 januari organiseerden voor pensioenfondsbestuurders. Het seminar bepleitte dat pensioenfondsen de veranderingen in het pensioenstelsel niet moeten afwachten en vertelde hoe ze de regie in eigen hand kunnen nemen. Lees over dit seminar ook Wacht als pensioenfonds niet op voldongen feiten. In dit artikel roept FNV-beleidsmedewerker Chris Driessen pensioenfondsen op om zelf stappen te zetten bij professionalisering, servicegerichtheid en kostenbewustzijn. Robeco´s hoofd investment research Tom Steenkamp liet zien dat het tweefondsenmodel uit een DC-regeling ook past op een DB-regeling waardoor pensioenfondsen zelf kunnen voorsorteren op een eventuele overstap van een DB- naar een DC-pensioenregeling. Lees daarover het artikel Van DB naar DC: laat de pensioenfondsbestuurder maar schuiven. Download hier de presentaties van de sprekers.

Gerelateerd aan dit artikel: