nederlandnl
Drie oorzaken van onrust op de markten: terecht of niet?

Drie oorzaken van onrust op de markten: terecht of niet?

11-01-2016 | Visie

Aandelenbeleggers zijn om drie redenen angstig en dat leidt tot een overreactie op de markten, zegt Lukas Daalder van Robeco.

 • Lukas Daalder
  Lukas
  Daalder
  Former CIO Robeco Investment Solutions. Daalder left Robeco in July 2018.

In het kort:

 • Ellende op de Chinese beurs heeft weinig gevolgen voor westerse aandelen
 • Lagere olieprijs heeft veel positieve kanten, zoals meer koopkracht
 • High-yieldmarkt werkt niet echt als een economische barometer
 • Robeco Investment Solutions blijft overwogen in aandelen

Volgens Daalder combineren beleggers drie factoren: de instorting van de Chinese aandelen plus de overtuiging dat de aanhoudende daling van de olieprijs negatief uitwerkt en dat problemen op de high-yieldmarkt fungeren als barometer voor een wereldwijde recessie.

Maar deze drie zaken hebben elk maar beperkte gevolgen voor de economische vooruitzichten en ze leiden tot overreacties, stelt de Chief Investment Officer van Robeco Investment Solutions. Zijn team denkt daarom dat de vooruitzichten voor aandelen in 2016 nog steeds prima zijn en blijft dus overwogen in dit segment.

"De meest voor de hand liggende reden dat beleggers op dit moment risico willen uitschakelen, is de situatie in China", zegt Daalder. “We begrijpen dat een verlies van 7% op de eerste handelsdag in China niet iets is om vrolijk van te worden. Het is dan ook niet zo vreemd dat aandelen overal ter wereld lager sloten. We vinden het echter wel een stuk lastiger te verklaren waarom de aandelen in de week daarna ook vanwege de situatie in China bleven dalen."

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

De Chinese beurs is volgens velen een leeglopende bubbel. Bron: Bloomberg/Robeco.

"De Chinese aandelenmarkt is een uniek fenomeen, dat zijn eigen leven leidt. Zo steeg de markt 150% in 2014 en 2015, hoewel de fundamentals voor winsten verzwakten. Op dit moment is er sprake van een klassieke bubbel die bezig is leeg te lopen. Maar er is geen besmetting van de rest van de wereld, wat wel het geval zou zijn bij de Amerikaanse of Europese markt door hun onderlinge verwevenheid. Chinese aandelen zijn grotendeels in handen van een tamelijk beperkte groep binnenlandse beleggers en dus wordt de pijn van de verliezen buiten China niet gevoeld."

"Wat de devaluatie van de yuan betreft: van de 1,5% sinds het begin van het jaar hoeft niemand wakker te liggen en de gevolgen zullen ook nauwelijks merkbaar zijn. Zelfs als we de periode tot eind augustus 2015 erbij pakken, bedraagt de totale devaluatie maar 6%. De euro verloor datzelfde percentage in minder dan een maand in oktober-november 2015."

Het nieuwe Chinese systeem dat de handel tijdelijk stillegde werd in de sociale media flink op de hak genomen. Source: weibo.com.

Een lagere olieprijs heeft voordelen

Daalder noemt de lagere olieprijs als het tweede irrationele element dat de markten angst aanjaagt. Beleggers denken namelijk dat dit wijst op een haperende vraag en daarmee op economische verzwakking. Het sentiment heeft ook een deuk opgelopen door een diplomatieke rel tussen twee van 's werelds grootste olieproducenten, Saoedi-Arabië en Iran.

"Zelfs al zou de vraag naar olie dalen, dan betekent dat nog niet dat de wereldeconomie verzwakt. Die daling kan ook worden veroorzaakt door extreem warm winterweer op het westelijk halfrond (El Niño) of de structurele verschuiving naar zonne-energie", aldus Daalder.

'Het is een tamelijk eenzijdige manier om naar het olieverhaal te kijken'

"De pijn is overigens breder voelbaar. Veel grote olieproducerende landen merken bijvoorbeeld dat de druk toeneemt. Dat kan ertoe leiden dat die landen of bedrijven een deel van hun beleggingsportefeuille afstoten, wat de verkoopdruk in de markt nog verder vergroot."

"Maar aan de andere kant is het een tamelijk eenzijdige manier om naar het olieverhaal te kijken. Wat ontbreekt is de positieve kant van het duikvlucht van de olieprijs: een grote kostenbesparing voor zowel consumenten als producenten, met als gevolg een stijging van het besteedbare inkomen en een verbetering van de marges. Tot dusver lijken definanciële markten alleen maar oog te hebben voor de negatieve gevolgen, en ze negeren de positieve kanten."

Waarschuwingssignalen vanuit high yield

Een derde factor die op de markten drukt, is de verzwakking van de high-yieldmarkt en het idee dat dit een soort industriële barometer is, zegt Daalder. Spreads op Amerikaanse high yields – het verschil in rente met superveilige staatsobligaties – zijn sinds juni 2014 opgelopen, resulterend in een negatief resultaat van -4,5% in 2015. Het eerste jaar met rode cijfers sinds 2007.

"Een negatief gevolg hiervan is de aanname dat de high-yieldmarkt een waarschuwingssignaal afgeeft als er problemen op komst zijn", vertelt Daalder. "De argumentatie hiervoor luidt dat we alleen slechte jaren hadden als er ook sprake was van een recessie, waarmee men dus wil beweren dat we nu op een recessie afstevenen."

“Feit is, dat 1994 en 2002 allebei negatieve jaren waren en geen recessiejaar. Bovendien twijfelen we erg of de redenering standhoudt in de huidige omgeving van lage rentes. De rente is in het hele vastrentende spectrum gedaald. Dat betekent dat de onderliggende buffer kleiner is geworden. Dat zou statistisch gezien moeten leiden tot meer jaren van negatief rendement, ongeacht de richting van de economie."

En wat nu met de portefeuille?

Was de reactie van de markt dus overdreven? "Er is jammer genoeg niet veel voor nodig om de koersen te drukken bij het huidige verzwakte sentiment, maar het lot van de ontwikkelde aandelenmarkten ligt niet in de handen van China, maar van de VS", aldus Daalder.

"Nu het er zo goed uitziet voor de Amerikaanse consument, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat we in 2016 in een recessie belanden. Op basis van dit oordeel laten wij de risicoknop op 'aan' staan binnen onze portefeuille."