nederlandnl
Dertien dingen die de markten kunnen bewegen in 2016

Dertien dingen die de markten kunnen bewegen in 2016

13-01-2016 | Jaarlijkse vooruitblik

Met het afscheuren van het laatste kalenderblad van 2015 is het jaarlijkse seizoen van vooruitblikken weer geopend. Van het simpelweg extrapoleren van bestaande bewegingen en trends tot het uit de losse pols benoemen van ‘zwarte zwanen’ – onverwachte gebeurtenissen met een grote impact.

  • Lukas Daalder
    Lukas
    Daalder
    CIO Investment Solutions

We legden dertien mogelijke plotwendingen op de financiële markten voor aan Lukas Daalder, CIO Investment Solutions, met de vraag of er een kans is dat ze plaatsvinden. En zo, wat de impact ervan is op de markten.

Volatiliteit neemt verder toe

“Van alle variabelen op de financiële markten is volatiliteit strikt genomen het lastigst te voorspellen. Het kenmerk van volatiliteit is dat het altijd onverwacht toeneemt. In dit geval zijn er wel redenen om te verwachten dat de hoge beweeglijkheid die we in 2015 zagen aanhoudt. Ten eerste is er de divergentie in het monetair beleid van de belangrijkste centrale banken (de Federal Reserve verkrapt, de ECB en Bank of Japan verruimen). Verder is er veel onzekerheid over de olieprijs: is de lage olieprijs puur toe te schrijven aan de aanbodkant of ook aan de vraagzijde van de markt. En dan is er nog de dalende ISM-index in de VS die inmiddels onder de 50 is gezakt. Dat is ook een reden voor zorgen. Volatiliteit hoeft op zich natuurlijk niet negatief te zijn. Je kunt in volatiele markten per saldo toch stijging van koersen zien, dat is ook ons basisscenario voor 2016.”

‘Historisch gezien blijken negen van de tien geopolitieke conflicten voor beleggers non-events’

Escalatie van het conflict tussen Saoedi-Arabië en Iran

“Dit is wel echt een serieus conflict. Vaak worden geopolitieke spanningen door beleggers overschat. Een jaar geleden hadden we het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dat niet tot een nieuwe wereldoorlog heeft geleid. Ook de spanningen tussen Rusland en Turkije zijn niet geëscaleerd. Historisch gezien is het voor beleggers het beste geopolitieke conflicten te negeren omdat het voor de beurzen betreft non-events bleken te zijn.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Een harde landing van de Chinese economie

“De landing van de Chinese economie is al tijden gaande en duurt langer dan iedereen dacht. De overheid stimuleert en toch zakt de economische groei verder weg. Officieel ligt het groeicijfer nog rond de 7%, maar onofficiële ramingen liggen rond de 3-4%. Het is duidelijk dat de Chinese overheid niet rustig toe gaat kijken hoe alles in elkaar zakt. De stuurbaarheid van een economie heeft z’n grenzen, maar het moet gezegd: als ze het ergens tot op zekere hoogte kunnen, is het wel in China.”

Trump for president

“Je kunt je niet voorstellen dat het zo ver komt, maar dat dachten we zes maanden geleden ook en Donald Trump scoort nog steeds goed in de peilingen. Mogelijk kan hij de Republikeinse kandidaat worden. Maar tegen Hillary Clinton lijkt hij weinig kans te maken. Overigens hebben Amerikaanse verkiezingen niet veel impact op de markten, tenzij je in de presidential cycle gelooft. In dat geval moet je in 2016 geen aandelen bezitten, maar worden 2017 en 2018 prima jaren voor aandelen.”

‘De kans op een Brexit is groter dan de kans dat Trump president van de VS wordt’

Brexit

“De kans op een Brexit is klein, maar groter dan dat Trump president van de VS wordt. Door het vluchtelingenprobleem neemt het sentiment tegen de EU in het Verenigd Koninkrijk wel toe. Veel Britten zien de EU als een tandeloze, dure tijger. Maar je verwacht dat het gezond verstand het toch wint, in het referendum. Uit recente peilingen blijkt dat het aantal voorstanders om in de EU te blijven weliswaar afneemt, maar nog steeds een ruime meerderheid vormt.”

Een sterke euro

“Ons basisscenario is nog altijd dat de dollar oploopt, als gevolg van de renteverhoging(en) door de Federal Reserve. Het risico is dat iedereen dat verwacht en op voorgesorteerd heeft. Als de groei in de VS stagneert en de Fed besluit de rente niet verder te verhogen, kan dat tot een grote short squeeze leiden. Op dit moment hebben we voorkeur voor Europese aandelen boven Amerikaanse en dat verandert niet als de euro een paar procent in waarde stijgt.”

Verdere renteverhogingen door de Fed

“Dat lijkt voor de hand liggend en is ons basisscenario voor 2016. Fed-voorzitter Janet Yellen heeft de eerste renteverhoging keurig voorbereid en die is zonder rimpeling door de markten verwerkt. Volgend jaar moet blijken of dat bij verdere rentestappen ook lukt.”

De ECB verliest zijn grip op de markt

“Eind 2015 hebben we gezien dat ECB-president Mario Draghi zijn hand publiekelijk overspeelde en werd teruggefloten door de overige bestuurders. Het sentiment binnen de ECB lijkt minder eensgezind positief dan we eerder dachten en dat is iets om rekening mee te houden. Al met al gaat het in Europa niet zo slecht en verdere verruiming ligt minder voor de hand dan in Japan. De uitdaging ligt er in dat het effect van het beleid steeds iets verder zal afnemen.”

De rally in technologieaandelen stokt

“Er zit ondertussen aardig wat fantasie in technologieaandelen, in elk geval bij een aantal. De verwachtingen rond Big Data, Internet of Things, Sharing Economy zijn allemaal wel erg optimistisch geworden. Je kunt de huidige trends niet tot in het oneindige extrapoleren. We gaan zeker grote, nieuwe ontwikkelingen zien, maar het risico bestaat dat die voor een belangrijk deel al zijn ingeprijsd.”

Commodityprijzen stijgen na jarenlange dalingen

“Dat zou leuk zijn en het is ook best mogelijk, maar de vraag is op welke termijn. Het conflict tussen Saoedi-Arabië en Iran kan de olieprijs hoger zetten, maar dat is niet iets waar je op hoopt. Verder is er nog steeds veel productie terwijl de vraag niet substantieel aantrekt. Een heel sterk herstel van de grondstoffenmarkt ligt niet in de lijn der verwachtingen.”

Het vluchtelingenprobleem verlamt Europa

“Je ziet het gebeuren nu. Zweden ‘sluit’ de grens met Denemarken, Denemarken ‘sluit’ de grens met Duitsland. Er is geen grootschalige, heldere aanpak. De vraag is of dit impact op de markten gaat hebben. Wellicht als al die onvrede toch tot een Brexit leidt.”

Defaults in de markt van highyieldobligaties

“Het leidt geen twijfel dat we meer defaults gaan zien. Maar zolang de Amerikaanse economie blijft groeien, zie ik hier geen vloedgolf van defaults ontstaan. Als die economische groei wegzakt, zou je wel defaults kunnen krijgen die op hun beurt weer leiden tot moeilijkere kredietverlening, waardoor het effect zichzelf versterkt. Maar als je kijkt naar de herfinancieringsbehoefte van bedrijven op dit moment, zie ik daar voor 2016 en 2017 nog geen hele grote dreiging.”

Kijk nou: inflatie!

“Een onverwacht sterke terugkeer van inflatie zou de zwarte zwaan bij uitstek zijn. Het is alleen moeilijk te bedenken uit welke hoek inflatie moet komen. Wellicht uit krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt en uit loonstijgingen uit China, maar dat lijkt allebei nog heel ver weg. Als inflatie nu op zou doemen, zou dat totaal onverwacht zijn en de impact op financiële markten – met name op de obligatiemarkt – zou groot zijn.”