nederlandnl
Beleggingsexperts: beleggers moeten een pragmatische koers varen

Beleggingsexperts: beleggers moeten een pragmatische koers varen

25-01-2016 | Jaarlijkse vooruitblik

Beleggers opereren nog steeds in een lastige, volatiele markt. Daarover zijn beleggingsstrategen Han Dieperink (Rabobank), Nathan Levy (ING) en Pim Lausberg (ABN Amro) het eens. Maar ze brengen ieder ook interessante nuances aan bij hun visie op de financiële markten en op beleggen.

“Dit jaar wordt het jaar van de normalisatie waarin we afkicken van het ruime monetaire beleid”. Dat stelt Han Dieperink, chief investment officer bij Rabobank. Het valt hem tevens op dat veel beleggers de volatiliteit niet meer gewend zijn. “Dat zijn deels nieuwe beleggers die van sparen via obligaties bij aandelen terecht zijn gekomen en nog nooit een stevige correctie hebben meegemaakt. Die beleggers zijn in de afgelopen jaren in de zoektocht naar rendement ingestapt.”

Nathan Levy, investment manager bij ING, ziet dat beleggers de volatiliteit op de aandelenmarkt anders beleven. “Het merendeel ziet de recente koersdalingen als een instapmoment. Dat was een paar jaar geleden wel anders.” Pim Lausberg, portefeuillemanager aandelen bij ABN Amro, spreekt van een “uitdagende situatie met aandelenkoersen op hoge niveaus en alternatieven die nog sterker zijn gestegen. Daardoor vragen beleggers zich af waar ze heen moeten met hun geld.”

Robeco sprak op Robeco Outlook, het jaarlijkse evenement in januari waarop economen en strategen hun visie op het komend jaar geven, met Dieperink, Levy en Lausberg over dominante beleggingsthema’s, hun verwachtingen voor aandelen en obligaties en welke rol de trend van digitalisering speelt in hun beleggingsbeleid.

‘De aandelenrally is in een volwassen fase beland’

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Wat is voor u dit jaar het dominante beleggingsthema?

Investment experts: investors should steer a pragmatic course | pim-lausberg-200x95.jpgLausberg: “Het beleid van centrale banken, de ontwikkelingen in opkomende markten en daarmee samenhangend de Pim Lausberggrondstofmarkten. Het beleid van centrale banken blijft de economie steunen en ontwikkelingen in opkomende markten stabiliseren. Er bestaat echter een risico dat de Amerikaanse centrale bank Fed harder op de rem moeten trappen dan verwacht vanwege de dalende werkloosheid. Dit zou negatief kunnen uitpakken voor opkomende markten. De daling van de grondstofprijzen lijkt te ver doorgeschoten. Deze risicoscenario’s zullen dit jaar zo nu en dan de kop op steken en leiden tot hogere volatiliteit op financiële markten.”

Levy: “China, olie en ontwikkelde markten. De Chinese aandelenbeurs is een speelbal voor speculanten en heeft niets met de stand van de Chinese economie te maken. Dat neemt niet weg dat het valutabeleid van de Chinese overheid met devaluatie van de yuan het gevaar oplevert dat de valuta van andere opkomende landen verzwakken. Opkomende landen met veel schuld in dollars kunnen hierdoor in problemen komen.”

“De olieprijs zakt waarschijnlijk nog verder door een toenemend aanbod in de komende maanden. Bovendien kan de lagere yuan ook nog voor minder vraag uit China zorgen.”

“In ontwikkelde economieën gaat het best goed. De Amerikaanse economie staat er goed voor en biedt tegenwicht aan de problemen in opkomende landen. De vraag is wat de Fed dit jaar met de rente gaat doen? Wij houden het bij twee nieuwe verhogingen van een kwartje. Ook de economie van de eurozone ontwikkelt zich goed, hoewel wij denken dat de lage inflatie en druk hierop door de lagere olieprijs voor verder verruimende maatregelen van de ECB zullen zorgen.”

Dieperink: “Normalisatie. Weg van het monetaire experiment van centrale banken en terug naar de factor economische groei. 2016 Is het jaar van de overgang van liquiditeit naar het herstel van de reële economie en niet het kunstmatige herstel door het monetaire beleid.”

‘Koopniveaus voor aandelen zijn niet ver weg’

Wat zijn uw verwachtingen voor aandelen?

Investment experts: investors should steer a pragmatic course | nathan-levy200x95.jpgLevy: “We zijn voorzichtig met aandelen, maar we zijn niet zo negatief als de markt. Ontwikkelde economieën gaan goed en Nathan Levyvooralsnog zien we geen signalen van besmetting vanuit opkomende markten. Sentimentsindicatoren zijn momenteel zo negatief dat koopniveaus waarschijnlijk niet ver weg zijn. Voor Amerikaanse aandelen zal het een lastig jaar worden. Voor het tweede jaar op rij behalen bedrijven waarschijnlijk nagenoeg geen winstgroei en de waardering is ook niet interessant . De eurozone is aantrekkelijker dan de VS. De winstgroei van bedrijven zal beter zijn, de waardering is aantrekkelijker en de kwantitatieve verruiming van de ECB is een stimulans.”

Lausberg: “In vergelijking met andere beleggingscategorieën blijven aandelen aantrekkelijk. Het vooruitzicht van een gematigd herstel van de wereldeconomie is de belangrijkste reden om positief te blijven over aandelen. Dat herstel wordt gedragen door een aantrekkende consumentenvraag in de ontwikkelde markten en lage grondstofkoersen.”

“Wel is de aandelenrally na zeven jaren van stijgende koersen in een volwassen fase beland. Beleggers moeten daarom rekening houden met minder uitbundige aandelenrendementen. Wij geven de voorkeur aan Europese aandelen boven aandelen uit de VS. Het groeipotentieel van de nog lage operationele marges, het aanhoudende economische herstel in de eurozone en de zwakke euro komen de winstgevendheid van Europese ondernemingen ten goede.”

Dieperink: “Beleggers krijgen de komende jaren een bovengemiddeld rendement op aandelen, meer dan het lange termijn prognoserendement van 7,5 procent. Alle regio’s buiten de Verenigde Staten hebben de voorkeur.”

Wat zijn uw verwachtingen voor obligaties?

Lausberg: “Ons devies luidt om obligaties te vermijden. Uitzonderingen zijn de weinige segmenten op de obligatiemarkt die tegen een acceptabel risico meer rendement opleveren dan cash. We geven de voorkeur aan Europese high yield obligaties boven Amerikaanse hoogrentende bedrijfsobligaties. Die laatste categorie wordt gedomineerd door oliebedrijven en de lage olieprijs speelt hen dit jaar parten bij herfinanciering. Sommige oliemaatschappijen zullen problemen hebben met het aflossen van hun leningen.”

Levy: “Vanwege het ruime monetaire beleid van de ECB en de aantrekkende economie zijn Europese investment grade bedrijfsobligaties interessant. Amerikaanse high yield obligaties worden aantrekkelijker nu de spreads zijn opgelopen. Wij vinden dat het faillissementsrisico van olieproducenten wel erg fors is ingeprijsd. Ook in andere sectoren, alsof de problemen veel breder zijn. Voor staatsobligaties blijft het een lastig verhaal.”

Investment experts: investors should steer a pragmatic course | han-dieperink-200x95-outlook2016px.jpgDieperink: “Obligaties zullen waarschijnlijk een benedengemiddeld rendement opleveren, minder dan het Han Dieperinklangetemijnprognoserendement van 1,5 procent. De toegevoegde waarde van obligaties in een beleggingsportefeuille wordt steeds kleiner. Ze bieden geen rendement en als je ziet welke bewegingen obligaties maken bij een beetje onrust op de markt dan blijkt een 20-jarige obligatielening net zo volatiel als de aandelenmarkt.”

‘Digitale revolutie is fantastische kans om grote crises aan te pakken’

Digitalisering als beleggingstrend

Het thema van Robeco Outlook was digitalisering als beleggingstrend. Digitalisering speelt zeker een rol in het beleggingsbeleid van Dieperink, Lausberg en Levy. “Op twee manieren”, vertelt Dieperink. “Door digitalisering zijn sterk op data gebaseerde beleggingsproducten als ETFs en multifactorfondsen mogelijk geworden waar we dankbaar gebruik van maken. Maar we kijken ook naar digitalisering als beleggingsmogelijkheid. Naast agribusiness en consumer trends is producer trends een derde thema in ons beleggingsbeleid. Bij producenten kan digitalisering en robotisering nog voor veel opschudding zorgen. Bedrijven die zich kunnen aanpassen worden de winnaars en zij die niet kunnen aanpassen behoren tot de verliezers.”

Lausberg en Levy zien ook dat de wereld door digitalisering snel verandert en dat er bedrijven zijn die meekomen en achterblijven. “Neem de ingrijpende transformatie van de wereldwijde reis- en toeristenindustrie door digitalisering. Nieuwe spelers zoals goedkope vliegmaatschappijen en online reisbureaus ondergraven de traditionele business modellen. Deze trend wint aan kracht door de ontwikkeling van de massamarkt zoals de Chinese middenklasse waarvoor buitenlandse reizen steeds vaker toegankelijk worden”, vertelt Lausberg. De beleggers proberen te investeren in bedrijven die door digitalisering een voorsprong opbouwen en de verliezers te vermijden.

Bij digitalisering wordt vaak ook gesproken over de ontwrichtende werking die het kan hebben op bedrijfsmodellen en zelfs hele sectoren. Dieperink ziet het echter niet zo somber in. “De digitale revolutie is een fantastische kans om de grote crises van onze tijd - voedsel, water, milieu, klimaat, schuldenproblematiek en inkomensongelijkheid - aan te pakken. Ik geloof niet zo in zwartgallige scenario’s met miljoenen werklozen als gevolg van die digitale revolutie. Het aanpassingsvermogen van de mens wordt onderschat, een belangrijke eigenschap waarom we het als soort zo ver hebben geschopt. De welvaart en het moeilijk meetbare welzijn van iedere wereldburger kan daardoor de komende eeuw fors verbeteren.”