nederlandnl
In volatiele markten zijn data en research de sleutel tot succes

In volatiele markten zijn data en research de sleutel tot succes

17-11-2015 | Jaarlijkse vooruitblik

Het beleggingsjaar 2015 is een jaar met meerdere gezichten. Centrale banken zetten opnieuw de toon, maar de geopolitieke ontwikkelingen speelden ook een rol. De volatiliteit nam toe en zal in 2016 niet zomaar van het toneel zijn verdwenen. Dat betekent niet dat beleggers somber moeten zijn over het komende jaar. In gesprek met Hans Rademaker, Chief Investment Officer van Robeco.

  • Hans Rademaker
    Hans
    Rademaker
    Member of Management Board

Gedurende 2015 lijkt de onrust te zijn toegenomen op de financiële markten. Wat zijn daarvoor de redenen?

“Na 2014, dat een goed jaar was voor beleggers, verwachtten we meer volatiliteit in 2015. En dat is precies wat we gezien hebben. In de eerste maanden van het jaar oogde alles nog harmonieus, maar daarna werden de gevolgen zichtbaar van de verschillende fases van het monetair beleid waarin de grote economische blokken zich bevinden. De volatiliteit liep sterk op en daar zijn drie hoofdredenen voor te noemen. De stagnatie van de economische groei in China, de dalende grondstofprijzen en de aanhoudende discussies over de eerste renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank.”

“China bevond zich in bubbelterritorium. De stagnerende groei en de devaluatie van de yuan met 3% hebben voor de nodige angst gezorgd. Door vraaguitval vanuit China daalden de commodityprijzen en werden opkomende markten en grondstoffeneconomieën als Australië en Canada, geraakt in hun economische groei. Mijnbouwbedrijven kregen natuurlijk de hardste klappen.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Ondertussen maakten beleggers zich ook zorgen over de gevolgen van de eerste renteverhoging door de Federal Reserve…

“Die discussie – ‘gaat de Federal Reserve de rente verhogen (en wanneer)?’ – houdt beleggers uiteraard bezig. Maar vooral de vraag wie de regie nu echt in handen heeft. Is dat de centrale bank of bepalen de financiële markten uiteindelijk het monetaire beleid? In dat laatste geval dreigt het scenario dat de Federal Reserve ‘behind the curve’ raakt, waarbij ze achter de feiten aan zouden gaan lopen. Ondertussen lijkt de rust op de korte termijn wat dat betreft weergekeerd en hebben de Fed, de ECB en de Bank of China de markt van voldoende liquiditeit voorzien. Hun aanpak heeft voor nu gewerkt.”

“Het blijft echter een feit dat deze blokken zich in verschillende stadia van het monetaire beleid bevinden en daardoor blijft volatiliteit ook in 2016 op het menu. De VS staat nog altijd aan de vooravond van de eerste renteverhoging, terwijl Europa nog op het spoor van meer monetaire verruiming zit.”

Wat betekent dat voor de verwachtingen voor de financiële markten in 2016?

“Op de lange termijn verwachten we een normalisatie van de obligatiemarkten, met negatieve totaalrendementen, zoals we die hebben geschetst in onze Expected Returns 2016-2020-publicatie. Dat gaat vroeg of laat gewoon gebeuren, al hebben de centrale banken dat naar voren weten te schuiven. Zeker in de eerste maanden van 2016 rekenen we op positieve marktomstandigheden, omdat de Fed huiverig is om het economische herstel in de kiem te smoren. Kapitaal blijft daarom voorlopig bijna gratis. Uiteindelijk is dat natuurlijk geen oplossing, maar juist uitstel ervan.”

Gaat de vluchtelingencrisis Europa verder achterop werpen?

“Nee. De vluchtelingenproblematiek is sociaal en politiek zeer bepalend, maar economisch veel minder. Europa kampt wel met een minder flexibele arbeidsmarkt, in vergelijking met de VS. Dat zie je terug in de mate van economisch herstel. Maar de economie trekt absoluut aan nu, ook in Europa.”

Waar liggen, gelet op de stadia van de economische cyclus waarin de grote economische machtsblokken zich bevinden, de kansen voor beleggers in het komende jaar?

“Het is goed dat de economische systemen divergeren. Dan bewijst spreiding zijn toegevoegde waarde en zijn robuuste resultaten mogelijk. Het is in elk geval beter dan een ‘Risk off – Risk on’-scenario, waarbij alles tegelijk op en neer beweegt. Dit is voor actieve beleggers best een prettige omgeving om spreiding toe te passen.”

“Bij Robeco zijn we in staat anomalieën in de markt te herkennen en te bespelen. We hebben een lang track record van academisch onderzoek en efficiënte implementatie van beleggingsmodellen. En dan heb ik het niet alleen over onze quant-oplossingen maar ook binnen het team van onze fundamentele beleggers. Klanten betalen ons niet om dicht tegen de index aan te schurken. Ze kiezen voor passieve oplossingen of voor een bewezen actieve strategie. In beide gevallen zijn ze op zoek naar value for money. Risico’s nemen is geen doel op zich, maar we identificeren kansen en spelen daar op in.”

Passief groeit sterk en er wordt ook meer consolidatie binnen de asset management-industrie verwacht. Wat biedt 2016 op die fronten?

“Binnen de asset management-industrie zal er een grotere polarisatie plaatsvinden tussen echt passief en écht actief. Ik zie het middenveld (qua assets under management) slechts langzaam verdwijnen, omdat daar nog geen echte bedrijfseconomische noodzaak toe is. Verder zie je het verschil tussen institutionele beleggers en wholesale distributie steeds meer verdwijnen. Ook binnen wholesale zie je een verschuiving van fondsen naar mandaten, een business die een andere service en prijs kent.”

Is die beweging naar mandaten een positieve ontwikkeling?

“Als je je er als asset manager op in kunt richten wel. Bij hele grote distributeurs blijft er behoefte bestaan aan sterke merken met een breed aanbod. Ze willen niet voor elk type fonds een ander huis, dus er ontstaat iets als guided architecture. Je moet daarom een breder palet aan fondsen voeren en tegelijk moet je zorgen dat je best-in-class bent. Distributeurs zijn op zoek naar wereldspelers én nichespelers. Onze beleggingsresultaten zijn goed en daar heb ik ook voor de toekomst het volste vertrouwen in. De uitdaging voor Robeco zit meer in de wereldwijde distributie.”

Robeco wordt in de media steeds vaker neergezet als een quant-belegger. Is dat terecht?

“Robeco heeft veel meer te bieden dan dat. Vanuit Boston Partners ligt de nadruk op value investing. We zijn aan de fixed income-kant sterk in kredietanalyse en we voegen de steeds meer waarde toe door sustainability te integreren in zowel aandelen- als obligatieproducten. Ja, met RIAM hebben we met Quant een echte product champion in huis, maar vergeet niet dat we ook meer dan EUR 12 miljard fundamenteel belegd hebben in aandelen opkomende markten. Daarnaast focussen we steeds meer op het integreren van ESG-criteria in onze fondsen – zowel bij aandelen als obligatieproducten. En dan speelt Robeco nog, met succes, in op de toenemende vraag uit institutionele hoek waarbij de nadruk niet ligt op de producten, maar op de oplossing (outcome-oriented solutions).”

Eén van de groeimarkten waar Robeco niet heel groot is, is absolute return. Is er ambitie om daar een grotere rol te gaan spelen?

“Absolute return is een beetje een containerbegrip, natuurlijk. We hebben best het één en ander in huis met Transtrend, de long/short-producten van Boston Partners, en binnen RIAM hebben we GTAA en het nieuwe Carry Fund. Feitelijk zijn Lux-o-rente en Flex-o-rente ook een soort absolute return-producten. Die zijn schaalbaar en minder afhankelijk van de mensen aan het stuur. Ik zie ons niet snel de kant op gaan van macro-hedgefondsen met één of twee goeroes als beheerder. Dat soort fondsen laat vaak grote uitschieters naar boven en beneden zien. Dat is niet des Robeco’s.” “Overigens maken vooral hedgefondsen als groep zware tijden door met flinke uitstroom, teleurstellende resultaten en druk op de fees. Er zijn positieve uitzonderingen, maar als groep hebben zij het moeilijk.”

Tot slot, wat is voor beleggers dé reden om in 2016 bij Robeco aan te kloppen?

“We hebben ook volgend jaar te maken met een complexe en volatiele markt. Robeco is bij uitstek in staat om kansen te identificeren en die op een gedegen manier te bespelen. Research en data-analyse zijn al meer dan 85 jaar de bouwstenen van onze aanpak. Het draait bij ons om academisch onderzoek en feiten, niet om subjectieve aannames. De resultaten over die 85 jaar laten zien dat die aanpak aardig werkt.”

Gerelateerd aan dit artikel: