netherlandsnl
Robeco Global Stars Equities: beleggen met dubbele overtuiging

Robeco Global Stars Equities: beleggen met dubbele overtuiging

21-09-2015 | Visie

Jan Keuppens en Willem Schramade maken inzichtelijk hoe ESG is verweven in de analyse en waardering van aandelen voor Robeco Global Stars Equities. “Hierdoor kunnen we beter geïnformeerd beleggingsbeslissingen nemen.”

 • Jan Keuppens
  Jan
  Keuppens
  Senior portfolio manager
 • Willem Schramade
  Willem
  Schramade
  Sustainability & Valuation specialist

In het kort:

 • Een high conviction beleggingsfonds met een hoge active share
 • Focus op bedrijven met een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen
 • ESG is een integraal onderdeel van de analyse en waardering van aandelen

“ESG of duurzaamheid zien we in ons beleggingsproces als één van de factoren die waarde kan creëren bij een onderneming en we kijken er dan ook op een zelfde manier naar als naar financiële prestaties of momentum in de markt.” Willem Schramade, duurzaamheids- en waarderingsanalist bij Robeco Global Stars Equities legt uit dat de manier waarop een onderneming omgaat met environmental, social en governance (ESG) integraal onderdeel uitmaakt van het analyse- en waarderingsmodel van het beleggingsfonds.

Robeco Global Stars Equities bestaat uit een high conviction portefeuille. Die extra overtuiging voor de 25 tot 40 aandelen waarin het fonds belegt, komt naast een sterke nadruk op bedrijven die een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal genereren ook van toetsing op ESG-factoren. Schramade: “De focus op duurzaamheid helpt om neerwaarts risico te beperken en opwaarts potentieel of waarde bij een onderneming te identificeren.” Het beleggingsfonds presteert de afgelopen jaren goed. Dit jaar tot en met augustus staat Robeco Global Stars Equities op een winst van 10,64 procent en over drie jaar is het rendement 18,69 procent (D-aandelenklasse van het fonds). Daarmee blijft het fonds de MSCI World Index voor, die respectievelijk 5,36 en 15,39 procent noteert.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Hoge active share

Voor de selectie van aandelen maakt hoofdbeheerder Jan Keuppens gebruik van de beste ideeën van Robeco’s Global Equities Team dat aandelen analyseert en waardeert voor Robeco NV en Robeco Global Stars. Een kwantitatief model verkleint in eerste instantie het belegbaar universum. Denk aan factoren als waardering, momentum, kasstroom en winstrevisie waarop wordt gelet. Deze aandelenrangschikking wordt door analisten verfijnd door zich op de top 20 procent namen te richten en langetermijntrends en ESG-factoren in ogenschouw te nemen.

‘Structureel onderwogen in kapitaalintensieve sectoren’

Keuppens legt voor zijn fonds een sterkere nadruk op een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen bij ondernemingen. “De bedrijven moeten een hoge vrije kasstroom genereren en hun aandeel moet uiteraard verhandeld worden tegen een koers met een aanzienlijke korting ten opzichte van de intrinsieke waarde”, aldus de fondsmanager. Keuppens ziet bedrijven met een hoge kasstroom ook als “recessiebestendig”. Ze hebben in moeilijke economische tijden kapitaal over voor investeringen, aandeleninkoop of om hun dividend overeind te houden.

Robeco Global Stars hanteert geen benchmark waardoor het een hoge active share heeft van 94 procent (de mate waarin het fonds afwijkt van de benchmark, in dit geval de MSCI World Index). “In het algemeen is Robeco Global Stars structureel onderwogen in kapitaalintensieve sectoren zoals nutsbedrijven, mijnbouw en financiële dienstverlening. De vrije kasstroom is daar onvoldoende. Er moet geïnvesteerd worden om de marktpositie te behouden en dat levert te weinig rendement op geïnvesteerd vermogen”, licht Keuppens toe. “Het fonds is overwogen in de sectoren technologie, gezondheidszorg en consumentengoederen die minder kapitaalintensief zijn en waar investeringen een relatief hoger rendement opleveren.”

ESG-succesfactoren

Bij de beoordeling van een onderneming op ESG duikt een analist van RobecoSAM in de ESG-factoren die relevant zijn voor de specifieke sector en onderneming. Samen met de sectoranalist uit het team van Keuppens kijkt de ESG-analist naar hoe de onderneming scoort op deze factoren en hoe zij de concurrentiepositie positief of negatief beïnvloeden. Met andere woorden: of ze waarde creëren voor de onderneming. Duurzame factoren zijn niet altijd allemaal even relevant en ze verschillen per sector en onderneming. Schramade: “In bijvoorbeeld de mijnbouwsector kijken we naar hoe bedrijven omgaan met veiligheid en in de voedingssector letten we op innovatie. We kijken naar factoren die het succes van een onderneming bepalen. Duurzaamheid gaat niet alleen over groen zijn, maar ook over blijven bestaan als onderneming. Het is maatschappelijke waarde en onderneminsgwaarde samen.”

In drie stappen wordt de impact van ESG-factoren op een onderneming gekwantificeerd. Schramade illustreert dit model aan de hand van de Zwitserse farmaceut Roche, een grote positie in de portefeuille van Robeco Global Stars Equities. De eerste stap bestaat uit het identificeren van materiële ESG-factoren. “Voor de farmaceutische sector zijn belangrijke factoren de knapste koppen om medicijnen te ontwikkelen, innovatiemanagement en de productkwaliteit- en veiligheid. Die tellen in dit geval zwaarder dan bijvoorbeeld het management van de aanvoerketen.”

In de tweede stap kijken de analisten van Robeco’s Global Equity Team en de duurzaamheidsanalisten van RobecoSAM naar de score van Roche op deze factoren, vergelijken die met concurrenten en bekijken de impact op de waarde van het bedrijf. “Roche is beter dan concurrenten op belangrijke materiële factoren. Dat leidt tot een concurrentievoordeel”, aldus Schramade. De score van een onderneming op ESG telt mee in de uiteindelijke waardering van haar aandeel en leidt tot een koersdoel. Keuppens: “Hierdoor kunnen we beter geïnformeerd beleggingsbeslissingen nemen. Met een beter zich op risico en rendement en uiteindelijk vanuit een grotere overtuiging.”