nederlandnl
Renteverhoging in de VS: de argumenten en de gevolgen

Renteverhoging in de VS: de argumenten en de gevolgen

15-07-2015 | Visie

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Federal Reserve in september de eerste renteverhoging in meer dan negen jaar gaat doorvoeren. Kommer van Trigt, manager van het Rorento Total Return Bond Fonds, kijkt naar de argumenten voor en de gevolgen van die rentestap.

In het kort

  • De Fed heeft geen economische maar tactische argumenten om de rente te verhogen
  • Verschillende segmenten van de obligatiemarkt ogen kwetsbaar bij een oplopende rente
  • Bij Rorento is de rentegevoeligheid van kortlopende Amerikaanse leningen tot 0 gereduceerd

De Fed ligt op koers om in het najaar de rente te verhogen. Fed-voorzitter Janet Yellen verklaarde half juni dat dankzij de aantrekkende economie ruimte ontstaat voor een verhoging van de federal funds rate. Deze officiële interbancaire rente staat momenteel op het historisch lage niveau van 0,125%. Daarbij tekende ze meteen aan dat de rente in de toekomst minder snel zal klimmen dan dat de Fed aanvankelijk had voorzien.

In een normale cyclus lokken oplopende inflatie en de dreiging van een oververhittende economie als gevolg van een hoog groeitempo vaak een renteverhoging uit. Daarvan is nu geen sprake. De kerninflatie schommelde in de Verenigde Staten de afgelopen drie jaren tussen de 1 en 2 procent en de economische groei beweegt sinds 2010 tussen de 1 en 3 procent.

In eerdere cycli groeide de economie met gemiddeld 4 procent op het moment dat de Fed een eerste renteverhoging doorvoerde. Op grond van die cijfers lijkt een renteverhoging bepaald geen noodzaak. Dat roept de vraag op waarom Yellen toch zo duidelijk zinspeelt op een verhoging van de rente na de volgende bijeenkomst van de Fed half september. 

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Munitievoorraad aanleggen

“Een belangrijke reden voor een renteverhoging is dat de centrale bank een munitievoorraad wil aanleggen voor de toekomst”, legt Van Trigt uit: “Als de Amerikaanse economie in een recessie terecht zou komen, is er geen enkele ruimte voor een nieuwe renteverlaging. De Fed wil voorkomen dat het in dat scenario is aangewezen op het nemen van allerlei onorthodoxe maatregelen.”

Wat Yellen ook wil voorkomen is een herhaling van het zogeheten ‘Taper Tantrum’ uit 2013, toen een verkoopgolf over de obligatiemarkt spoelde nadat toenmalig Fed-voorzitter Ben Bernanke zinspeelde op een hogere rente.

“Er is een veel grotere kans dat de rust op financiële markten niet verstoord wordt als de rentestijging heel geleidelijk verloopt en wanneer de markt goed op de hoogte is van de plannen van de Fed”, ligt Van Trigt het tweede argument toe voor het verhogen van de rente zonder een economische noodzaak.

‘In de heldere communicatie van de Fed schuilt ook een gevaar’

Vastrentende markten hebben in ieder geval alle tijd gehad om te wennen aan het idee van een renteverhoging en de centrale bank slaagt er tot nu toe prima in om de marktverwachtingen te sturen. Daarin schuilt volgens Van Trigt wel een gevaar: “Een renteverhoging komt steeds dichterbij, maar de markt prijst slechts een minieme stijging in van 12,5 basispunten in september en 25 basispunten in de maanden daarna. Als de rentestap eerder komt dan verwacht, kan dat grote gevolgen hebben voor de prijzen van obligaties met een korte looptijd.”

Kwetsbare marktsegmenten

De naderende renteverhoging in de Verenigde Staten vormt bij Rorento aanleiding om het risico af te bouwen in de segmenten van de obligatiemarkt waar deze het hardst kan doorwerken. “Het fonds is nog altijd belegd in Amerikaanse obligaties, maar de rentegevoeligheid voor leningen met een looptijd tot zeven jaar hebben we tot nul gereduceerd”, vertelt Van Trigt. Een ander gedeelte van de obligatiemarkt dat kwetsbaar is voor een stijgende Amerikaanse rente zijn leningen van opkomende markten.

Betere vooruitzichten zijn er voor kortlopende Australische obligaties, aangezien de centrale bank in dat land nog bezig is met het verlagen van de rente. “Door het terugbrengen van de duration voor kortlopende Amerikaanse leningen en het overwegen van Australische obligaties hebben we ons zo goed mogelijk ingedekt tegen eventueel nadelige gevolgen van een stijgende rente in de Verenigde Staten”, vat Van Trigt de positionering van Rorento samen.

Gerelateerd aan dit artikel: