nederlandnl
Pionieren zonder een stap over te slaan

Pionieren zonder een stap over te slaan

16-07-2015 | Visie

De wijze waarop Robeco stap voor stap nieuwe kwantitatieve strategieën ontwikkelt, staat volgens Peter Ferket, CIO Equities, model voor de wijze waarop voorzichtigheid en pioniersgeest hand in hand kunnen gaan.

 • Peter Ferket
  Peter
  Ferket
  CIO Equity & Co-head investment products

In het kort:

 • Het is belangrijk te begrijpen waarom je voor sommige beleggingsrisico’s wordt beloond
 • Het is beter om kennis stapsgewijs toe te passen dan om de sprong in het diepe te wagen
 • Op de markt voor vermogensbeheer is een onderscheidend karakter belangrijker dan ooit

Van een spanningsveld tussen voorzichtigheid en pioniersgeest is in de ogen van Ferket geen sprake. In zijn ogen liggen de begrippen zelfs in het verlengde van elkaar: “Als je in de beleggingswereld wacht tot alle lichten op groen staan, ben je altijd te laat. Je moet risico nemen om in te spelen op mogelijkheden die andere partijen nog niet zien. Het is dan wel zaak om heel goed in kaart te brengen welke risico’s je neemt. Vooral ook waarom je mag verwachten waarom je daar op de lange termijn voor beloond wordt.”

Ferket illustreert dit aan de hand van de reputatie die Robeco heeft opgebouwd op het vlak van kwantitatief beleggen: “In het begin van de jaren negentig zijn we begonnen met het ontwikkelen van kwantitatieve modellen. De opgebouwde kennis gebruikten de fundamentele teams bij het samenstellen van de portefeuilles. Hierdoor kregen we ervaring uit de praktijk, die nodig was om de theoretische modellen verder te verbeteren. De derde stap was uiteindelijk om daadwerkelijk portefeuilles volledig te beheren aan de hand van kwantitatieve modellen.”

Meer dan tien jaar geleden lanceerde Robeco een enhanced index-strategie - met kleine onder- en overwegingen van de marktindex - op aandelen uit ontwikkelde landen als eerste product dat geschoeid is op kwantitatieve leest. Daarmee was het fondshuis een pionier. In de ogen van Ferket was het in twee opzichten vooral ook een voorzichtige eerste zet: “De portefeuille beweegt bij enhanced indexing in een vrij smalle bandbreedte rond de index. Daar komt bij dat we met het werkterrein van ontwikkelde landen gekozen hebben voor een bekende markt.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Stap voor stap

“Je wilt afwijken van de gebaande paden, zonder meteen in het diepe te springen”, vat Ferket de wijze van pionieren samen: “Het allerergste dat ons kan overkomen is dat we een strategie op de markt brengen waarbij klanten geloven in onze theorie en het achterliggende concept, waarna er in de praktijk een heel slechte performance wordt behaald. Dat gevaar wordt veel kleiner als je stap voor stap doorbouwt op eigen kennis en onderzoek dan wanneer je probeert om in één keer een heel grote stap te zetten.”

‘Afwijken van de gebaande paden zonder in het diepe te springen’

De introductie van Conservative Equities is een goed voorbeeld van zo’n stap. Bij deze strategie vormt een bepaalde benchmark niet langer het uitgangspunt voor het samenstellen van de portefeuille. Na de introductie van Conservative Equities voor aandelen uit ontwikkelde landen werd de strategie ook ingezet voor opkomende markten. “Robeco Emerging Conservative Equities is nu een van onze populairste producten”, vertelt Ferket: “Wanneer we stappen hadden overgeslagen in het ontwikkelingsproces, had dat succes echter nooit zo’n solide basis gehad als nu.”

De opgebouwde kennis op het vlak van factor investing blijft in de toekomst een kompas voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën. “We zijn nu bijvoorbeeld bezig om het proces te verfijnen waarbij we deze manier van beleggen inzetten op het vlak van bedrijfsobligaties”, zegt Ferket: “Maar die markt heeft een heel andere structuur dan de aandelenmarkt. We hebben heel veel ervaring met beleggen in bedrijfsobligaties, net zoals we expert zijn op het vlak van kwantitatief beleggen, dus het is een logische stap om dat te combineren.”

Van theorie naar praktijk

Een voorwaarde voor een goede implementatie van nieuwe strategieën op basis van factor beleggen is dat onderzoekers en portfolio managers nauw samenwerken bij de ontwikkeling van de modellen. “Op die manier wordt er een brug geslagen tussen de theorie en de praktijk”, legt Ferket uit: “We vermijden dan het risico dat een stel slimme koppen heel gecompliceerde modellen ontwerpt, die in de praktijk nooit worden toegepast omdat ze te ver af staan van de wereld van portfolio managers. Het is echt teamwerk.”

‘Als er een flinke wind staat, is het niet moeilijk om hard te zeilen’

“De implementatie van een model vindt geleidelijk plaats. Dan houden we altijd volledige controle over het proces. Dat laat zich mooi vergelijken met de zeilwereld. Als er een flinke wind staat, is het niet moeilijk om heel hard te zeilen. Maar als je ten koste van alles probeert om zo snel mogelijk te gaan en alle voorzichtigheid uit het oog verliest, kunnen de gevolgen niet te overzien zijn als het nog harder gaat waaien of als de wind plotseling van richting verandert.”

De opkomst van passief beleggen is in dit opzicht meer een structurele verandering in de onderliggende stroming dan een simpele verandering van de windrichting. “Bij Robeco spelen we daar op twee manieren op in”, vertelt Ferket: “Aan de ene kant ontwikkelen we strategieën die heel ver van de index mogen afwijken of die zelfs volledig onafhankelijk daarvan beleggen, zoals Emerging Stars Equities. Aan de andere kant krijgen klanten met enhanced indexing de mogelijkheid om tegen lage kosten in een verbeterde versie van een index te beleggen.”

Wereldwijde Champions League

Behalve tegen de index worden beleggingsprestaties ook afgezet tegen die van concurrenten. In dat opzicht is er de laatste jaren heel veel veranderd, merkt Ferket op: “ Vroeger was Robeco voornamelijk gericht op de Nederlandse markt, net zoals grote institutionele partijen in Nederland ook in de eerste plaats zaken deden met lokale vermogensbeheerders. Dat is helemaal opengebroken. Als grote Nederlandse pensioenfondsen een mandaat uitschrijven, moeten we het opnemen tegen partijen uit alle verschillende windstreken.”

“Het is geen Eredivisie meer. We spelen nu in de Champions League. Ik ben behoorlijk competitief ingesteld en het geeft me dan ook een boost als een klant uit Australië - die met allerlei lokale en internationale partijen zaken kan doen - voor Robeco kiest. Het is echt mooi als je voelt dat er een klik is en dat de investeerder echt gelooft in de beleggingsfilosofie, het proces, de mensen en de organisatie.”

Gerelateerd aan dit artikel: