nederlandnl
Alternatieve beleggingen: pas op voor de ‘supercyclus’ in grondstoffen

Alternatieve beleggingen: pas op voor de ‘supercyclus’ in grondstoffen

30-06-2015 | Visie

Een marktstrateeg zei ooit dat je met het kopen van grondstoffen eigenlijk tegen de vindingrijkheid van mensen wedt. Als natuurlijke hulpbronnen te duur worden, vinden mensen altijd wel alternatieven, zegt Lukas Daalder, hoofd multi-asset beleggingen bij Robeco.

  • Lukas Daalder
    Lukas
    Daalder
    Former CIO Robeco Investment Solutions. Daalder left Robeco in July 2018.

In het kort:

  • Grondstoffen handelen in een economische ‘supercyclus’
  • Beperkte waardestijging door slimheid van de mens
  • Beleggingsrisico's niet altijd gecompenseerd met extra rendement

Beleggers richten zich vooral op de belangrijkste beleggingscategorieën: aandelen en obligaties. Maar wat zijn de vooruitzichten voor alternatieve beleggingen? In deze nieuwe reeks bespreken we zes segmenten die mogelijk het overwegen waard zijn: grondstoffen, infrastructuur, vastgoed, hedgefondsen, absolute-returnfondsen en private equity.

“De meeste beleggingscategorieën hebben een cyclus. Zo stijgen aandelen als het goed gaat met de economie en dalen ze tijdens een recessie. Dat patroon herhaalt zich steeds weer”, zegt Daalder. “Maar grondstoffen hebben een supercyclus. Het begint met een normale cyclus – de grondstoffen stijgen in de vroege stadia van een herstel, als mensen weer dingen gaan bouwen, en dalen aan het eind van de cyclus. De supercyclus is echter een veel breder, groter en langer fenomeen, dat wordt gedreven door schaarste en investeringen.”

“De olieprijs stijgt bijvoorbeeld in de herstelcyclus, maar op een bepaald moment wordt die te hoog. Het gebruik van alternatieven als zonne-energie neemt dan toe, waardoor het economisch interessant wordt om daarop in te spelen. En dat heeft tijd nodig, want je moet investeren in nieuwe projecten, R&D-activiteiten uitvoeren etc. Zo ontstaat er dus een supercyclus waarbij mensen op zoek gaan naar goedkopere alternatieven als olie te duur is geworden.”

“Het betekent dat je eigenlijk tegen de vindingrijkheid van mensen wedt. Als je ervan uitgaat dat mensen slim genoeg zijn om uiteindelijk alles op te lossen, zullen ze altijd een vervanging vinden voor grondstoffen. Daarom zal de prijs voor grondstoffen uiteindelijk altijd dalen. Als je een mandje koopt van tien grondstoffen, zal de waarde daarvan over tien jaar waarschijnlijk lager zijn. Door hun vindingrijkheid weten mensen altijd alternatieven te vinden binnen de supercyclus en buiten de normale economische cyclus.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Groei grondstoffenprijzen mogelijk op hoogtepunt.
Bron: Business Insider.

Olie blijft het middelpunt

Het grootste probleem met grondstoffen is dat er veel verschillende soorten zijn met allemaal verschillende eigenschappen, van ‘harde’ basismaterialen zoals metalen tot de ‘zachte’ landbouwproducten. Maar de belangrijkste grondstof is toch wel olie.

“De enorme omvang van de oliemarkt drukt zijn stempel op de andere grondstoffenprijzen. Mensen vragen me vaak in welk stadium van de oliesupercyclus we zitten”, zegt Daalder. “Sinds 2014 is de olieprijs natuurlijk sterk gedaald, wat onder meer komt door de opkomst van schalieolie in de VS. En volgens mij hebben we de bodem nog niet bereikt, ondanks dat de olieprijs nu weer iets is gestegen. Het frackingproces is namelijk nog volop in ontwikkeling en heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt.

“Naast schalieolie wordt ook zonne-energie duidelijk steeds rendabeler dankzij de sterk verlaagde kosten. Daardoor zal zonne-energie een serieuze concurrent worden voor olie. We hebben de bodem van de oliesupercyclus dus nog niet bereikt.”

‘Zonne-energie zal een serieuze concurrent worden voor olie’

De daling van de prijs voor zonne-energie.
Bron: The Economist via Bloomberg

Risico niet altijd gecompenseerd met extra rendement

Beleggingen in grondstoffen kunnen daarom risicovoller zijn dan andere beleggingscategorieën, terwijl deze niet per se het rendement opleveren dat nodig is om het extra risico te rechtvaardigen, zegt Daalder. “Het risico-rendementsprofiel van grondstoffen lijkt een beetje op dat van aandelen, maar dan met meer volatiliteit en een lager rendement. De afgelopen 25 jaar hebben grondstoffen – afhankelijk van welke index je bekijkt – een iets hoger rendement gegenereerd dan (risicovrije) Amerikaanse Treasury Bills, maar wel met een veel hogere volatiliteit. Aandelen hebben over die periode juist superieure rendementen opgeleverd. Dit zwakke rendement komt deels doordat je steeds futurescontracten moet vernieuwen als je belegt in grondstoffen en dat kost veel geld.

“Je vraagt je misschien af waarom mensen dan überhaupt willen beleggen in grondstoffen. Daar zijn normaal gesproken twee redenen voor: spreiding en timing. Het spreidingsargument was dat grondstoffen voorheen rendement opleverden als aandelen dat niet deden. Maar dit argument heeft de afgelopen jaren aan kracht verloren, omdat de correlatie tussen aandelen en grondstoffen tijdens de crisis van 2009 veel sterker is geworden. Het andere argument heeft te maken met de timing. Zolang je op het juiste moment in de supercyclus stapt, kun je aandelen verslaan. Maar je moet dan wel de vaardigheid hebben om de start van zo'n cyclus te herkennen.”

De markt kan ook te maken krijgen met liquiditeitsproblemen, waardoor het voor een belegger lastig kan zijn om eruit te stappen als het slecht gaat. “De liquiditeit is per grondstof verschillend. Zo is de oliemarkt zeer liquide en is het dus makkelijk om erin en eruit te stappen. Maar in bijvoorbeeld de markt voor aardgas zie je soms vreemde prijsbewegingen. Dit komt deels door liquiditeitsproblemen, maar ook door transport- en opslagkosten”, zegt Daalder.

‘Als je op het juist moment in de supercyclus stapt, kun je aandelen verslaan’

Overgeleverd aan de weergoden

Dit gebrek aan liquiditeit in sommige delen van de grondstoffenmarkt kan ook leiden tot minder transparantie, zegt hij. “Door het illiquide karakter van sommige grondstoffen en het feit dat veel grondstoffen afhankelijk zijn van het weer – één slechte zomer kan een negatief effect hebben op de productie en de prijzen – zijn de rendementen onvoorspelbaar. Dus als geheel is de markt misschien wel transparant, maar sommige van deze grondstoffen zijn toch behoorlijk grillig. De prijzen daarvan kunnen als gevolg van bepaalde gebeurtenissen sterk stijgen of dalen”, zegt hij.

“Wel zijn grondstoffen doorgaans een goede afdekking tegen inflatie, maar het is de vraag of hier sprake is van een oorzakelijk verband of een correlatie. Zo werden de twee grootste inflatieschokken van de afgelopen zestig jaar veroorzaakt door de olieprijs. De grondstof werd toen dus gebruikt als afdekking tegen de inflatie die ze zelf had gecreëerd.

Daarna is beleggen in grondstoffen van de radar verdwenen en het wordt niet meer aangeboden door Robeco. “De algemene trend van de afgelopen vijf jaar is dat mensen er minder voor voelen om belegd te zijn in grondstoffen. Bovendien is het rendement over de lange termijn helemaal niet zo interessant”, zegt Daalder.