netherlandsnl
'Factorbeleggen zal een revolutie ontketenen'

'Factorbeleggen zal een revolutie ontketenen'

06-02-2014 | Interview

Factorbeleggen zal een revolutie teweegbrengen in de wereld van vermogensbeheer, zegt professor Andrew Ang. Hierin zullen factorbenchmarks om vermogensbeheerders te beoordelen een grote rol spelen.

In het onderzoek van professor Andrew Ang staat het karakter van risico en rendement in koersen centraal. De professor aan de Columbia Business School was de belangrijkste spreker op het Robeco Factor Investing Seminar. Na zijn lezing voor circa 100 professionele beleggers grepen we de kans om hem persoonlijk te spreken.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Hoe zou u factorbeleggen definiëren?

Factorbeleggen is een beleggingsstijl die ernaar streeft om op de lange termijn geld te verdienen door te profiteren van een langetermijnrisicopremie. Factorbeleggen brengt risico's met zich mee, dus soms zijn er verliezen op de korte termijn.

De factoren die een rol spelen lopen uiteen. Sommige zijn vrij simpel en gangbaar, zoals aandelen en obligaties. Hierbij gaat het om het extra rendement dat je krijgt door in deze markten te beleggen. Andere factoren zijn meer geavanceerd, zoals value, growth, momentum, volatility, credit en duration.

Factorbeleggen is een manier om strategische keuzes te maken: wat is de motor achter rendement? Maar het kan ook een bron van spreiding of alfa zijn vergeleken met traditionele marktgewogen benchmarks. Wie goed wil eten, kijkt op het etiket om de voedingswaarde te weten. Wie goed wil beleggen, onderzoekt de beleggingscategorie op onderliggende factorrisico's. Bij eten gaat het om de voedingswaarde. Bij beleggen gaat het om de factoren, niet om de naam van de beleggingscategorie.

We kunnen de vergelijking met voedsel verder doortrekken: het voedingsadvies dat je zou geven aan een baby is niet hetzelfde als het advies dat je een volwassene zou geven. Zo is er ook geen optimale mix voor de allocatie naar factoren - die hangt helemaal af van de voorkeur van de belegger.

U noemde factorbeleggen een revolutie, maar dit is een langzaam proces. Is het niet meer een evolutie?

Factorbeleggen heeft al twee revoluties ontketend. De eerste revolutie op het gebied van factorbeleggen vond plaats toen de eerste marktindexfondsen in de jaren '70 werden geïntroduceerd. Die eerste revolutie verliep heel traag. Nu zit er een tweede revolutie aan te komen op het gebied van dynamische factoren.

De tweede revolutie is ingewikkeld, maar dat gold ook voor de eerste. Neem bijvoorbeeld de constant veranderende koers van onderliggende effecten. Deze lijkt nu misschien eenvoudig, maar de mensen die de eerste marktindexfondsen introduceerden dachten daar heel anders over.

En ook deze tweede revolutie zal tijd nodig hebben. Dat komt door de manier waarop mensen denken en hoe de sector is gestructureerd. Mensen zijn moeilijk tot verandering aan te zetten.

Wat is de grootste uitdaging voor factorbeleggen?

De grootste uitdaging ligt in het hoofd van de belegger. Organisatorische zaken zijn ook belangrijk. Waar hoort factorbeleggen thuis in een organisatie? We hebben structuren nodig die ons helpen om door te zetten. Factoren zullen namelijk niet altijd werken, en soms zullen wispelturige beleggers precies op het verkeerde moment uitstappen. Factorbeleggen vereist toewijding en kennis.

De grote uitdaging is niet het portefeuillebeheer. Je kunt op verschillende manieren een factorportefeuille beheren, maar het belangrijkst is dat je het wilt. Verschillende vermogensbeheerders passen factorbeleggen al succesvol toe.

'Factoren zullen niet altijd werken'

Hoe kijkt u aan tegen factorbeleggen in de discussie over actief versus passief beheer?

Deze discussie klopt niet. Alles is actief. Zelfs de keuze voor de weging van aandelen in de portefeuille, of hoe vaak deze portefeuille wordt gerangschikt, zijn actieve beslissingen.

En de discussie over beheervergoedingen?

Je moet nooit te veel betalen voor iets dat je goedkoper kunt krijgen. De discussie over kosten hangt samen met het gebruik van factorbenchmarks om vermogensbeheerders te beoordelen. We hebben transparantie nodig over de onderliggende factoren die de performance bepalen. Welk deel van de performance van de beheerder is alfa en welk deel komt door de factorexposure?

Beleggers evalueren helaas niet genoeg. Bij hedgefondsen bijvoorbeeld wordt de performance niet geëvalueerd ten opzichte van een factorbenchmark. Maar dat zou wel moeten! Waarom zou je 2/20 (2% beheervergoeding, 20% performance fee) betalen als je het ook gratis kunt krijgen? Door te evalueren betaal je alleen wat iets oplevert.

Met factorbenchmarks kun je de performance evalueren, maar ze kunnen ook worden gebruikt voor strategische allocatiekeuzes. Kiezen tussen factorbenchmarks - die net als long-only aandelenbenchmarks verschillen - is een actieve beslissing. Factorbenchmarks kunnen ook worden ingezet om ervoor te zorgen dat de actieve portefeuillebeheerder hier niet te veel van afwijkt. Voor u als belegger vertegenwoordigen deze benchmarks een optimale exposure naar risicopremies.

'We hebben transparantie nodig over de onderliggende factoren'

Zal factorbeleggen mainstream worden?

Het zal een mainstream trend worden, net als marktindexfondsen. Maar zover is het nog niet. En zelfs als deze trend begint, zal in eerste instantie slechts een minderheid van de beleggers deze willen volgen.

Het capital asset-pricing model werd in de jaren '50 en '60 voor het eerst toegepast. Het werd pas mainstream voor beleggers in de jaren '90 en de 21e eeuw, oftewel 30 tot 40 jaar later. De eerste wetenschappelijke artikelen over factorbeleggen verschenen eind jaren '70. In de jaren '80 en '90 werd veel empirisch onderzoek gedaan. We zijn nu slechts 20 jaar verder. Sommige ontwikkelingen hebben veel tijd nodig.

Naar welk onderdeel van factorbeleggen moet meer onderzoek worden gedaan?

Op onderzoeksgebied ligt de echte uitdaging in illiquide markten als private equity, infrastructuur en vastgoed. Hoe kun je hun factorexposure onderscheiden en meten? Hoe meet je het rendement? Kunnen we dit minder ondoorzichtig maken? Dat zijn de belangrijke vragen die we onszelf moeten stellen.

Ik heb onlangs enkele artikelen geschreven over dit onderwerp. Als we in deze markten algemene benchmarks kunnen introduceren zou dit veel voordelen voor beleggers opleveren. Maar nu zijn deze er nog niet.

Het onderzoek naar het Noorse staatsinvesteringsfonds waaraan u hebt meegewerkt, heeft factorbeleggen op de kaart gezet bij professionele beleggers in Nederland. Had u dat verwacht?

Nee, het was een opdracht voor de overheid. Ik ben blij dat het effect heeft gehad. Noorwegen was erg transparant over ons rapport over de waarde van actief beheer. Het land heeft de beleggingswereld een grote dienst bewezen.

Gerelateerd aan dit artikel: