netherlandsnl
Duurzaamheidslat ligt steeds hoger voor bedrijven

Duurzaamheidslat ligt steeds hoger voor bedrijven

24-01-2013 | Visie

De houding van bedrijven ten opzichte van duurzaamheid is de afgelopen tien jaar ingrijpend veranderd. Tegelijkertijd zijn de duurzaamheidsanalyses aangepast aan dit veranderde landschap. Het proces is nog niet ten einde: bedrijven móéten wel doorpakken.

 • Edoardo Gai
  Edoardo
  Gai
  Head of Sustainability Services
 • Gabriela
  Grab Hartmann
  Head Sustainability Strategy

In januari werd het tiende Sustainability Yearbook gepubliceerd. Volgens Gabriela Grab Hartmann, plaatsvervangend hoofd Research bij RobecoSAM, is het landschap na tien jaar onderzoek en engagement met bedrijven onherroepelijk veranderd. "Toen we het eerste Sustainability Yearbook publiceerden, was duurzaamheid nog een ondergeschoven kindje," zegt ze.

Sinds 2004 zijn bedrijven steeds meer gaan inzien dat het invoeren van duurzaamheidsstrategieën financiële voordelen oplevert.

Hierdoor is de participatiegraad in RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment (CSA), waar het Sustainability Yearbook op is gebaseerd, het afgelopen decennium gestegen. Ditzelfde geldt voor de duurzaamheidsscores van de deelnemende bedrijven. Als gevolg is het steeds moeilijker om duurzaamheidsleiders te onderscheiden van achterblijvers.

Kijk maar hoe bedrijven nu omgaan met milieukwesties. De meeste grote bedrijven hebben een milieumanagementsysteem en publiceren uitgebreide milieurapportages.

Corporate governance heeft een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt. "Tien jaar geleden waren we een van de eerste beleggers met aandacht voor corporate governance. Tegenwoordig staat corporate governance centraal bij bedrijven en beleggers, zeker gezien de recente schandalen," zegt Edoardo Gai, hoofd Sustainability Services bij RobecoSAM.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Bedrijven moeten zich blijven verbeteren voor een plaats in het Yearbook

Bedrijven hebben zoveel vooruitgang geboekt dat ze zich nog verder moeten verbeteren om de concurrentie voor te blijven en een plaats in het Yearbook te krijgen.

“Bedrijven moeten duidelijkheid geven over het financiële voordeel van hun duurzaamheidsstrategie” Gabriela Grab Hartmann

Het is niet meer genoeg om ambitieuzer en effectiever bezig zijn met het invoeren van duurzaamheid. Bedrijven moeten de resultaten van hun duurzaamheidsstrategieën ook koppelen aan hun financiële prestaties. "Bedrijven moeten duidelijkheid geven over het financiële voordeel van hun duurzaamheidsstrategie," zegt Hartmann. De lat ligt nu hoger.

Nu bedrijven steeds beter presteren op het gebied van duurzaamheid, zijn de analisten van RobecoSAM constant op zoek naar manieren om de CSA-systematiek te verfijnen en nieuwe duurzaamheidsfactoren vast te leggen die de financiële prestaties van een bedrijf kunnen beïnvloeden. De afgelopen jaren heeft RobecoSAM criteria toegevoegd aan de CSA op het gebied van onder andere innovatiebeheer, waterrisico's, klimaatverandering en, het meest recent, beheer van toeleveringsketens.

Duurzaamheid wint terrein in opkomende markten

Een andere ontwikkeling sinds 2004 is de verspreiding van duurzaamheid over de wereld. "De interesse in ons onderzoek is in elke regio aanzienlijk gegroeid," zegt Hartmann.

Bovendien is het performanceverschil tussen bedrijven in Europa en bedrijven in regio's als Noord-Amerika enerzijds en opkomende landen anderzijds, verkleind. "In Zuid-Korea is de duurzaamheidsperformance van bedrijven opvallend verbeterd. Dit weerspiegelt de economische ontwikkeling die het land de afgelopen jaren heeft doorgemaakt," voegt Gai toe.

Deze vooruitgang was zo opvallend dat Korea zes 'gouden medailles' behaalde in het Yearbook van 2013. Deze medailles worden uitgereikt aan het best presterende bedrijf van elke sector en bedrijven waarvan de score maximaal 1% afwijkt van de score van de marktleider.

GS Engineering & Construction (bouw), Amorepacific (persoonlijke producten), SK Telecom (mobiele telecom), KT Corporation (vaste telecom) en Lotte Shopping (algemene retailers) zijn sectorleiders. Ook Hyundai Engineering & Construction ontving een gouden medaille. Met zes gouden medailles eindigde Zuid-Korea wereldwijd op een gedeelde tweede plaats samen met Duitsland.

"Corporate governance staat tegenwoordig centraal bij bedrijven en beleggers” Edoardo Gai

Nu opkomende markten in Azië, Latijns-Amerika en Afrika aan economisch belang winnen, zijn beleggers steeds meer geïnteresseerd in hoe duurzaam ondernemen in deze regio's wordt toegepast. "Het aantal bedrijven uit opkomende landen dat deel uitmaakt van ons onderzoek zal blijven toenemen," zegt Gai.

Lokaal vs. wereldwijd: hoe moeten multinationals omgaan met duurzaamheid?

Dat bedrijven steeds vaker wereldwijd activiteiten ontplooien, leidt tot nieuwe problemen. Multinationals die uitbreiden naar meer regio's, moeten kiezen: gebruik maken van een uitgebreide, wereldwijde benadering voor duurzaamheidsnormen of, in samenwerking met elke afzonderlijke markt, daar steeds een beleid op maat ontwikkelen.

"Aan de ene kant is het belangrijk dat wereldwijde bedrijven hun beleidsvormen en normen uniform toepassen bij al hun activiteiten," zegt Hartmann. "Aan de andere kant staan wereldwijde en lokale bedrijven voor extra duurzaamheidsuitdagingen die specifiek zijn voor opkomende markten."

Bedrijven hebben nu duidelijk meer aandacht voor duurzaamheid. Ondanks de uitzonderlijke vooruitgang sinds de publicatie van het eerste Sustainability Yearbook in 2004, is er nog genoeg om naar uit te kijken in het volgende decennium.

Ontdek welke bedrijven dit jaar koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid: