netherlandsnl
Image

Sustainable Pension Income X EUR

ISIN: NL0013332463
  • Draagt actief bij aan het realiseren van de SDG’s
  • Kernposities van de portefeuille in wereldwijde investmentgradecredits
  • Ervaren beleggingsteam
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Sustainable Pension Income belegt in het fonds RobecoSAM Global SDG Credits. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Via het fonds RobecoSAM Global SDG Credits belegt dit fonds in een gespreide portefeuille met wereldwijde bedrijfsobligaties met een investmentgraderating, aangevuld met de beste kansen in high yield en opkomende markten. Het fonds past een screeningsproces toe om obligaties te selecteren die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) van de VN. Het fonds beoordeelt de bijdrage aan de SDG's van alle bedrijven en sluit bedrijven uit die een negatieve bijdrage leveren aan deze doelen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Sustainable Pension Income X EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -0,64%. De Global Aggregate Corporate Bond Index had afgelopen maand een rendement van -0,20% (afgedekt naar EUR). De creditspread op de Global Aggregate Corporate Bond Index daalde 7 basispunten naar 0,97%. De Amerikaanse 10-jaarsrente liep op van 1,41% naar 1,51% en de Duitse 10-jaarsrente steeg 17 bp naar -0,18%. Het fonds presteerde 0,13% beter dan de benchmark. De beta van het fonds lag afgelopen maand onder 1, wat leidde tot een negatieve bijdrage aan de performance. Dit werd gecompenseerd door onze issuerselectie. De grootste negatieve bijdrage kwam van issuers uit opkomende landen en basismaterialen: Suzano, Braskem en Fortescue Metals. We handhaven onze positie in swapspreads. We openden een longpositie in 5-jaars Europese swapspreads. Zoals verwacht was de bijdrage afgelopen maand klein. Wij verwachten dat de swapspreads in het eerste kwartaal gaan normaliseren.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De laatste maand van het jaar was zoals gebruikelijk rustig. De creditspreads draaien hun stijging van november weer terug en werden geleidelijk aan krapper. De vrees voor de omikronvariant nam af; deze was in de voorgaande maand nog de belangrijkste veroorzaker van de uitlopende spreads. Verschillende onderzoeken tonen aan dat omikron minder agressief lijkt te zijn dan de deltavariant, wat goed nieuws is. Het noordelijk halfrond zit midden in de winter, wat leidt tot een piek in besmettingen en meer lockdowns, maar die zijn wel milder. De markt is er inmiddels aan gewend geraakt. Verrassend genoeg keerde de rente niet terug naar het eerdere hoge niveau, hoewel de inflatiedruk blijft bestaan. Centrale banken bouwen hun aankoopprogramma's af, maar blijven wel mild van toon. Dat zou hier een van de redenen voor kunnen zijn. Bedrijven beginnen echter margedruk te voelen door hogere grondstof-, transport- en arbeidskosten. De creditspreads sloten de maand op 97 bp, 8 bp lager dan de maand ervoor. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot de maand 7 basispunten hoger op 1,51%.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Valutarisico's worden niet afgedekt.

Dividendbeleid

Deze aandelencategorie keert geen dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Het fonds belegt in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 9 van de SFDR en die daarnaast duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een belangrijke afweging bij de fondsselectie.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Income belegt in het fonds RobecoSAM Global SDG Credits. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen.Via het fonds RobecoSAM Global SDG Credits belegt dit fonds in een gespreide portefeuille met wereldwijde bedrijfsobligaties met een investmentgraderating, aangevuld met de beste kansen in high yield en opkomende markten. Het fonds past een screeningsproces toe om obligaties te selecteren die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) van de VN. Het fonds beoordeelt de bijdrage aan de SDG's van alle bedrijven en sluit bedrijven uit die een negatieve bijdrage leveren aan deze doelen. Het fonds gebruikt geen benchmark.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

ESG-integratie

Target Universe

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds belegt in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 9 van de SFDR en die daarnaast duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een belangrijke afweging bij de fondsselectie.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Gebrekkige informatie betekent gebrekkige voorspellingen, wat op dit moment zeker het geval is. Met zoveel verstorende factoren, zoals de grote problemen in wereldwijde toeleveringsketens, is de economische groei moeilijk te voorspellen. Op basis van alle informatie over pricing power van bedrijven, steunmaatregelen en consumentenuitgaven denken we dat de fundamentals in de VS en Europa in Q1 2022 niet de belangrijkste factor zullen zijn voor creditmarkten. De vooruitzichten zijn nog onzekerder, maar de bedrijfsfundamentals zijn nog steeds goed. We denken dat er nog bepaalde risicofactoren zijn die nog niet voldoende zijn ingeprijsd, bijvoorbeeld geopolitieke risico's in Rusland en de impact op de groei van de Chinese vastgoedmalaise. De acties en communicatie van centrale banken leiden mogelijk tot risico-aversie, na jaren waarin meer risico werd genomen. Hierdoor hebben we alle reden om 2022 in te gaan met een behoorlijk voorzichtige positionering. We streven naar een beta onder 1, hoewel we nog steeds mogelijkheden zien in financials, obligaties met een BB-rating, swapspreads in de euromarkt en bedrijven die profiteren van herstel. Aanhoudend sterke fundamentals kunnen leiden tot een bovengemiddeld aantal rijzende sterren.

Victor Verberk,Reinout Schapers
Victor Verberk,Reinout Schapers

Victor Verberk,Reinout Schapers

De heer Verberk is sinds januari 2008 Hoofd en Portefeuillemanager Investment Grade Credits. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, was de heer Verberk CIO bij Holland Capital Management. Daarvoor werkte hij bij Mn Services als Hoofd Fixed Income en werkte hij bij Axa Investment Managers als Portefeuillemanager Credits. Victor Verberk begon zijn carrière in de beleggingssector in 1997. De heer Verberk studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en werd in 1999 CEFA Charterholder. De heer Schapers is Portfolio Manager Emerging Market Credits in het Credit-team. Voordat hij in 2011 bij Robeco in dienst kwam, werkte Reinout vijf jaar als senior portefeuillemanager high yield credits bij Aegon Asset Management en was hij sinds 2008 Hoofd European High Yield. Daarvoor werkte hij bij Rabo Securities als fusie- en overnamespecialist en bij Credit Suisse First Boston als corporate finance-analist. Hij heeft een ingenieurstitel in architectuur van de Technische Universiteit Delft. Reinout Schapers is werkzaam in de beleggingssector sinds 2003.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0013332463
BloombergPOSPIEX NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1554854400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord