netherlandsnl
Image

RobecoSAM Climate Global Bonds IH EUR

Index: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (hedged into EUR)
ISIN: LU2258388441
  • Loopt voorop in de transitie naar een CO2-arme economie in lijn met het Akkoord van Parijs
  • Contraire beleggingsstijl die profiteert van kansen die ontstaan door behavioral biases in de markt
  • Combinatie van expertise in duurzaam beleggen en zeer ervaren Global Macro- en Global Credit-teams
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Climate Global Bonds is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in obligaties. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds belegt in wereldwijde obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen en titels (waartoe kortlopende effecten met vaste of variabele rente kunnen behoren) uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO en door bedrijven die in OESO-landen zijn gevestigd.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Climate Global Bonds IH EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Bijna alle staatsobligatiemarkten realiseerden een negatief rendement in februari, doordat het reflatiethema aan kracht won. Amerikaanse Treasuries verloren 2,4%, Duitse Bunds 2,0% en Britse Gilts maar liefst 5,7%. Gilts hadden last van hun hogere duration, terwijl opmerkingen van de hoofdeconoom van de BoE Haldane over een mogelijke ‘inflatietijger’ ook niet hielpen. Functionarissen van de Fed en de ECB deden ook weinig om de stijging van de rente tegen te gaan en keurden daarmee deze beweging goed. Chinese staatsobligaties wisten te ontkomen aan de verkoopgolf. Deze markt profiteerde van een wat mildere houding van de PBoC. De perifere obligatiemarkten hielden zich relatief goed staande. De spreads van zowel Italiaanse BTP’s als Spaanse Bono’s stegen vanaf een laagtepunt in de loop van de maand. BTP’s profiteerden van de aanstelling van Mario Draghi als premier van Italië en deden het netto 1,2% beter dan Bunds, terwijl Bono’s een bescheiden 0,2% achterbleven. Het totaalrendement op bedrijfsobligaties was afgelopen maand negatief, hoewel de creditspreads in februari feitelijk verkrapten.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Alle valutarisico’s zijn afgedekt.

Dividendbeleid

Alle winst wordt geaccumuleerd en niet als dividend uitgekeerd. Daarom komt het volledige rendement tot uitdrukking in de koersontwikkeling.

ESG-integratiebeleid

Overwegingen over klimaatverandering zijn volledig geïntegreerd in het onderzoeksproces, met het oog op impact en risico. De intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen door issuers is het uitgangspunt voor het bepalen van de impact op klimaatverandering. Daarnaast voegen we aan ons onderzoeksproces een toekomstgericht element toe door ook het potentieel voor decarbonisatie, de strategie en de doelstellingen te beoordelen. Zo zorgen we ervoor dat de strategie het gewenste decarbonisatietraject volgt. Het kan daarbij gaan om issuers die nu nog een hoge uitstoot hebben, maar die zich inspannen om dit te terug te brengen. Onze benadering is gericht op beleggingen in staats- en bedrijfsobligaties van issuers die kapitaal toewijzen aan duurzame economische activiteiten. Onze analyse van issuers kijkt verder dan de traditionele financiële factoren en neemt ook de prestaties op het gebied van ESG-factoren mee. ESG-factoren zoals klimaatgerelateerde risico's spelen een belangrijke rol in het beleggingsproces, voor de analyse van zowel landen als credits. Voor beleggingen in staatsobligaties gebruiken we de Country Sustainability Ranking en onderliggende research als input voor de beoordeling van de structurele vooruitzichten voor een land. Voor credits is de ESG-analyse onderdeel van de fundamentele score door sectoranalisten.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Climate Global Bonds is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in obligaties. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds draagt bij aan het beperken van de maximale wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder 2 °C door de CO2-voetafdruk van de portefeuille te verkleinen. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met engagement. Het fonds belegt in wereldwijde obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen en titels (waartoe kortlopende effecten met vaste of variabele rente kunnen behoren) uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO en door bedrijven die in OESO-landen zijn gevestigd. Het fonds wordt beheerd ten opzichte van een benchmark die in overeenstemming is met de duurzame beleggingsdoelstellingen van het fonds. Het streeft naar afstemming op de eisen van het Akkoord van Parijs voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Voor bedrijfsobligaties beoogt de Benchmark de performance weer te geven van een beleggingsstrategie die is afgestemd op de technische normen voor EU Paris Aligned benchmarks op het gebied van o.a. uitsluitingen en CO2-reductiedoelstellingen. Voor beleggingen in staatsobligaties in de Benchmark streeft het fonds op lange termijn naar een decarbonisatie van 7% per jaar, voor zover dit realistisch haalbaar is en er geen technische normen van toepassing zijn. De Benchmark verschilt van een algemene marktindex in die zin dat de marktindex qua methodologie geen rekening houdt met criteria voor afstemming op het Akkoord van Parijs op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen en gerelateerde uitsluitingen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om zeker te stellen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Gezien de stijgende rente en markten die een renteverhoging door centrale banken naar voren halen, wordt de prognose van centrale banken in twijfel getrokken. Dit kan centrale banken overhalen krachtig in te gaan tegen een volgende verkoopgolf, maar het lijkt voorbarig om te concluderen dat de opwaartse trend in de obligatierente voorbij is, zeker als het breakeventarief verder stijgt. Een vergelijking met eerdere verkoopgolven wijst er inderdaad op dat er nog meer aan zit te komen, mogelijk aangewakkerd door het vooruitzicht van een hogere inflatie. Als we voorbij de komende maanden kijken, zien we ruimte voor hernieuwd optimisme over obligaties. Kredietgegevens in China wijzen namelijk op een tragere wereldwijde productiegroei in 2022. China kan verontruste obligatiebeleggers de weg wijzen.

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard is co-hoofd van het Global Macro-team en portefeuillemanager van het Robeco Global Total Return Bond Fund en van Robeco All Strategy Euro Bonds. Hij kwam in 2018 bij Robeco in dienst. In de periode van 2014 tot 2018 werkte Jamie bij HSBC Bank in Londen, waar hij hoofd European & US Credit Strategy was. Daarvoor bekleedde hij verschillende senior functies op het gebied van vastrentende beleggingen bij Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management en PIMCO Europe. Hij begon zijn carrière in 1998 bij Dresdner Kleinwort Benson in Londen. Jamie is afgestudeerd in geschiedenis aan de Universiteit van Cambridge. Regina Borromeo is portefeuillemanager in het Global Macro-team en richt zich op top-downallocatie binnen credits en op allocatie naar opkomende markten. Ze kwam in 2018 in dienst bij Robeco. Van 2010 tot 2017 was ze werkzaam bij Brandywine Global Investment Management in Londen. Haar laatste functie daar was Head of International High Yield. Daarvoor werkte ze als portefeuillemanager en creditanalist bij Morgan Stanley in Londen en Philadelphia. Regina begon haar carrière in de financiële sector in 2000. Ze heeft een Bachelor in communicatiewetenschap van de University of Pennsylvania. Bob Stoutjesdijk is portefeuillemanager en strateeg in het Global Macro-team van Robeco. Bob was van 2011 tot 2019 werkzaam bij Shell Asset Management Company als portefeuillemanager Fixed Income Sovereign Credit. Daarvoor was hij portefeuillemanager Fixed Income bij SNS Asset Management. Hij begon zijn carrière in 2008 bij APG Asset Management als kwantitatief analist. Bob studeerde Economics & Business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een CAIA® Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2258388441
BloombergROCBIHE LX
Valoren58898201
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1607472000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord