netherlandsnl
Image

Robeco Pension Matching Portfolio I EUR

ISIN: LU0743698473
  • Bescherming van toekomstig pensioen
  • Solide obligaties als basis
  • Maatwerk in pensioenbeleggen
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Pension Matching Portfolio is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt, voornamelijk in staatsobligaties (nominale en inflation-linked) en credits. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die luiden in euro's. Financiële afgeleide instrumenten worden gebruikt voor valuta-afdekkingstransacties om de waarde van de beleggingen in andere valuta's te beschermen tegen valutaschommelingen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Pension Matching Portfolio I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

De Robeco Pension Matching Portfolio belegt hoofdzakelijk in obligaties die in Euro's zijn uitgegeven. Om de waarde van de beleggingen in andere valuta te beschermen tegen fluctuaties in de valutakoersen, , worden derivaten ingezet om het valutarisico af te dekken naar de Euro.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces, waar dit mogelijk is en waar het in onze ogen waarde toevoegt. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Het aantal issuers van obligaties in het Subfonds is zeer beperkt. Het Subfonds heeft alleen posities in staatsobligaties uitgegeven door kernlanden van de eurozone vanwege hun liquiditeit en kredietwaardigheid. Daardoor zijn het beleggingsuniversum en het soort beleggingen van de Vennootschap niet geschikt om ESG-factoren te integreren in het beleggingsproces. Het Subfonds heeft een beperkte positie in creditfondsen van de Robeco Groep. Binnen deze allocatie is ESG-integratie een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beleggingsbeleid

Robeco Pension Matching Portfolio is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt, voornamelijk in staatsobligaties (nominale en inflation-linked) en credits. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen.Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die luiden in euro's. Financiële afgeleide instrumenten worden gebruikt voor valuta-afdekkingstransacties om de waarde van de beleggingen in andere valuta's te beschermen tegen valutaschommelingen.Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark en het fonds maakt zelfs ter vergelijking geen gebruik van een benchmark.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

Volledige ESG-integratie

Engagement

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces, waar dit mogelijk is en waar het in onze ogen waarde toevoegt. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Het aantal issuers van obligaties in het Subfonds is zeer beperkt. Het Subfonds heeft alleen posities in staatsobligaties uitgegeven door kernlanden van de eurozone vanwege hun liquiditeit en kredietwaardigheid. Daardoor zijn het beleggingsuniversum en het soort beleggingen van de Vennootschap niet geschikt om ESG-factoren te integreren in het beleggingsproces. Het Subfonds heeft een beperkte positie in creditfondsen van de Robeco Groep. Binnen deze allocatie is ESG-integratie een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Remmert Koekkoek
Remmert Koekkoek

Remmert Koekkoek

Remmert Koekkoek is Head of Insurance and Pension Solutions in het Global Fixed Income Macro-team. Hij werkt sinds 2011 bij Robeco. In de periode 2010-2011 werkte hij bij Credit Suisse, waar hij verantwoordelijk was voor overlay beleggingsoplossingen voor derivaten voor Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Tussen 2005 en 2010 werkte Remmert ook bij Robeco, als trader in het Structured Investment-team. Hij begon zijn carrière in de beleggingswereld in 2004 bij ING Risk Management. Remmert is (cum laude) afgestudeerd in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0743698473
BloombergROBPMIH LX
Valoren14937908
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1331596800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord