netherlandsnl
Image

Robeco Multi Market Bond May 09/19 (EUR)

ISIN: XS0422117530
  • Gespreide portefeuille
  • Profiteren van stijgende en dalende markten
  • Winst vastleggen door middel van clicks
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Belegt in handelsstrategieën die gebaseerd zijn op kwantitatieve analyse. De onderliggende strategie van de Robeco Multi Market Obligatie Mei 09/19 belegt wereldwijd in een groot aantal futures en forwards markten. Deze strategie is gebaseerd op grondige analyses van koersbewegingen door een researchteam van kwantitatief geschoolde academici. De analytische marktbenadering probeert te profiteren van koerspatronen in wereldwijde markten, waaronder futures en forward contracten op aandelenindices, individuele aandelen, rente-instrumenten, valuta's en grondstoffen zoals metalen, energie- en agrarische producten. Deze beleggingsstrategie heeft de afgelopen tien jaar een aantoonbare lage correlatie met het rendement op aandelen- en obligatiemarkten opgeleverd. De sterk gediversificeerde portefeuilles kunnen beleggen in ongeveer 320 componenten. De benadering is uiterst consistent en gedisciplineerd en heeft sinds de start in 1992 zijn effectiviteit onder zeer verschillende marktomstandigheden bewezen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Multi Market Bond May 09/19 (EUR)

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Geen

Dividendbeleid

Halfjaarlijkse coupon-betaling, gelijk aan 50% van het in devoorafgaande periode behaalde positieve rendement op de referentieportefeuille.

Beleggingsbeleid

"Belegt in handelsstrategieën die gebaseerd zijn op kwantitatieve analyse. De onderliggende strategie van de Robeco Multi Market Obligatie Mei 09/19 belegt wereldwijd in een groot aantal futures en forwards markten. Deze strategie is gebaseerd op grondige analyses van koersbewegingen door een researchteam van kwantitatief geschoolde academici. De analytische marktbenadering probeert te profiteren van koerspatronen in wereldwijde markten, waaronder futures en forward contracten op aandelenindices, individuele aandelen, rente-instrumenten, valuta's en grondstoffen zoals metalen, energie- en agrarische producten. Deze beleggingsstrategie heeft de afgelopen tien jaar een aantoonbare lage correlatie met het rendement op aandelen- en obligatiemarkten opgeleverd. De sterk gediversificeerde portefeuilles kunnen beleggen in ongeveer 320 componenten. De benadering is uiterst consistent en gedisciplineerd en heeft sinds de start in 1992 zijn effectiviteit onder zeer verschillende marktomstandigheden bewezen."

Risicobeleid

N/A

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds promoot geen ecologische of sociale kenmerken en is geclassificeerd als Artikel 6 van de SFDR.

Transtrend
Transtrend

Transtrend

De professionele vermogensbeheerder Transtrend B.V. ('Transtrend') is een 100% dochteronderneming van Robeco, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam en de Commodity Futures Trading Commission in de Verenigde Staten van Amerika. Transtrend is gespecialiseerd in handelsstrategieën op basis van kwantitatieve analyses. Met deze strategieën participeert Transtrends beleggingsprogramma, het Diversified Trend Program, wereldwijd in een groot aantal markten, zoals onder andere termijncontracten op aandelenindices, rente-instrumenten, valuta's en grondstoffen (metalen, energie- en agrarische producten). De strategieën gaan uit van grondige analyses van koersbewegingen. Sinds 1992 heeft het Diversified Trend Program een aantrekkelijk track record opgebouwd.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINXS0422117530
BloombergEH8434431
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1243468800000
Einde boekjaar
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Dit is een gestructureerd product. Vanuit het oogpunt van de Nederlandse belastingen wordt dit product beschouwd als een claim.

Fiscale behandeling belegger

Dit is een gestructureerd product. Vanuit Nederlandse fiscale optiek wordt dit product als schuldvordering gezien. Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlands belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord