netherlandsnl
Image

Robeco Institutional Liability Driven Euro Core Government Bond 40 Fund

Index: Customized benchmark
ISIN: NL0009799246
  • Robeco heeft uitgebreide ervaring met deze vorm van overlay-management. We zijn een solide partij met diepgaande kennis van de Nederlandse pensioenmarkt. Robeco kan fungeren als sparring partner bij het vertalen van ALM studies naar strategische beleggingsportefeuilles.
  • De implementatie van de gekozen renteoverlaystrategie wordt uitgevoerd door geavanceerde systemen. De focus ligt daarbij op operationeel en financieel risicomanagement.
  • Robeco's liability matching-oplossingen zijn beschikbaar als stand-alone overlay, in de vorm van een fondsoplossing of als gehedgde shareclass overlay.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Institutional Liability Driven Euro Core Government Bond 40 Fund belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties die luiden in euro's en zijn uitgegeven door EMU-landen, en in obligaties die luiden in euro's en zijn uitgegeven door overheidsgerelateerde entiteiten. De doelstelling van het fonds is gericht op vermogensaanwas op de lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een minimale rating van AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende kredietbeoordelaars. Ook richt het fonds zich op beleggingen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. Daarnaast kan het fonds beleggen in renteswaps, inflatieswaps, obligatiefutures, andere vastrentende effecten, schuldtitels en/of liquide middelen. De ESG-scores van landen zijn een integraal onderdeel van onze bottom-upanalyse.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Institutional Liability Driven Euro Core Government Bond 40 Fund

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. De inkomsten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hierdoor bestaat het gehele fondsresultaat uit koersrendement.

ESG-integratiebeleid

Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces, waar dit mogelijk is en waar het in onze ogen waarde toevoegt. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Het aantal issuers van obligaties in het Subfonds is zeer beperkt. Het Subfonds heeft alleen posities in staatsobligaties uitgegeven door kernlanden van de eurozone vanwege hun liquiditeit en kredietwaardigheid. Daardoor zijn het beleggingsuniversum en het soort beleggingen van de Vennootschap niet geschikt om ESG-factoren te integreren in het beleggingsproces.

Beleggingsbeleid

Robeco Institutional Liability Driven Euro Core Government Bond 40 Fund belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties die luiden in euro's en zijn uitgegeven door EMU-landen, en in obligaties die luiden in euro's en zijn uitgegeven door overheidsgerelateerde entiteiten. De doelstelling van het fonds is gericht op vermogensaanwas op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een minimale rating van AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende kredietbeoordelaars. Ook richt het fonds zich op beleggingen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. Daarnaast kan het fonds beleggen in renteswaps, inflatieswaps, obligatiefutures, andere vastrentende effecten, schuldtitels en/of liquide middelen. De ESG-scores van landen zijn een integraal onderdeel van onze bottom-upanalyse. De Benchmark is niet in overeenstemming met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

Volledige ESG-integratie

Engagement

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces, waar dit mogelijk is en waar het in onze ogen waarde toevoegt. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Het aantal issuers van obligaties in het Subfonds is zeer beperkt. Het Subfonds heeft alleen posities in staatsobligaties uitgegeven door kernlanden van de eurozone vanwege hun liquiditeit en kredietwaardigheid. Daardoor zijn het beleggingsuniversum en het soort beleggingen van de Vennootschap niet geschikt om ESG-factoren te integreren in het beleggingsproces.

Remmert Koekkoek
Remmert Koekkoek

Remmert Koekkoek

Remmert Koekkoek is Head of Insurance and Pension Solutions in het Global Fixed Income Macro-team. Hij werkt sinds 2011 bij Robeco. In de periode 2010-2011 werkte hij bij Credit Suisse, waar hij verantwoordelijk was voor overlay beleggingsoplossingen voor derivaten voor Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Tussen 2005 en 2010 werkte Remmert ook bij Robeco, als trader in het Structured Investment-team. Hij begon zijn carrière in de beleggingswereld in 2004 bij ING Risk Management. Remmert is (cum laude) afgestudeerd in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0009799246
BloombergRDECG40 NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1306713600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord