netherlandsnl
Image

Robeco Customized Liability Driven Fund VII P EUR

Index: Customized benchmark
ISIN: LU1949716051
  • Robeco heeft uitgebreide ervaring met deze vorm van overlay-management. We zijn een solide partij met diepgaande kennis van de Nederlandse pensioenmarkt. Robeco kan fungeren als sparring partner bij het vertalen van ALM studies naar strategische beleggingsportefeuilles.
  • De implementatie van de gekozen renteoverlaystrategie wordt uitgevoerd door geavanceerde systemen. De focus ligt daarbij op operationeel en financieel risicomanagement.
  • Robeco's liability matching-oplossingen zijn beschikbaar als stand-alone overlay en in de vorm van een fondsoplossing.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Het fonds is defensief en belegt voornamelijk in staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone, zoals Duitsland en Nederland.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Customized Liability Driven Fund VII P EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de intrinsieke waarde bij sluiting van de beurs was het rendement van het fonds -1,01%. Het fonds realiseerde een negatief rendement afgelopen maand, in lijn met de markt. De rente steeg, vooral in de tweede helft van de maand, toen de primaire markt langzaam weer aantrok en de markten na diverse sterke economische cijfers rekening gingen houden met een iets minder milde ECB. Als de ECB op de vergadering van september aankondigt dat het tempo van de aankopen wordt verlaagd, en het emissievolume daarbij toeneemt, wordt deze technische factor de komende maanden minder gunstig voor obligaties. Overheidsgerelateerde obligaties deden het goed in deze omgeving, doordat ze minder in de verkoop gingen dan Duitse Bunds.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Staatsobligaties boekten in augustus een negatief resultaat. Duitse Bunds zetten hun rally in de eerste helft van augustus voort, maar leverden de laatste dagen deze winst royaal weer in. De opwaartse beweging van de Duitse lange rente werd in gang gezet door uitspraken van ECB-functionarissen (o.a. Knot, Holzmann) over de PEPP-aankopen van de ECB en door een plotselinge stijging van de inflatie. Andere Europese obligatiemarkten volgden de stijging van de Duitse rente. In de VS steeg de lange rente vroeg in de maand door de agressieve toespraak van vicevoorzitter Richard Clarida van de Fed en sterke werkgelegenheidscijfers over de maand juli. De toespraak van Fed-voorzitter Powell op de conferentie in Jackson Hole werd beschouwd als mild. Hij erkende de toenemende bereidheid om in 2021 te starten met verkrapping, maar onderstreept ook dat de huidige hoge inflatie van voorbijgaande aard was.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. De inkomsten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hierdoor bestaat het gehele fondsresultaat uit koersrendement.

ESG-integratiebeleid

Duurzaamheid is een belangrijk aspect in het beleggingsproces van het Subfonds. De aspecten milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social, governance; ESG) zijn op meerdere manieren systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. We hebben een uitgebreide uitsluitingslijst met daarop allerlei controversiële lande, sectoren en praktijken. Daarnaast controleren we ons universum continu op bedrijven met problemen op het gebied van ondernemingsbestuur, een grote kans op rechtszaken en een hoog regelgevingsrisico. Voor beleggingen in staatsobligaties wordt de Country Sustainability Ranking en de onderliggende research gebruikt als input voor de structurele vooruitzichten voor een land. Bovendien heeft het Subfonds een grote positie in groene obligaties en kijken we naar de duurzaamheidsscore van de brokers die we selecteren voor het uitvoeren van transacties.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Protection heeft als doel middels een kredietwaardige portefeuille de waardeontwikkeling van een pensioenannuïteit te repliceren zoals aangeschaft op pensioendatum. Daarom heeft het fonds geen benchmark. De waardeontwikkeling van een annuïteit is voornamelijk afhankelijk van rentebeweging, het fonds volgt deze waardeontwikkeling zo goed mogelijk. Sustainable Pension Protection belegt uitsluitend in staatsobligaties en staat-gerelateerde sustainable bonds van hoge kwaliteit, genoteerd in euro’s. Door toevoeging van een swap duratieoverlay wordt op een kostenefficiënte manier de exact gewenste afdekking bereikt en het staat spread risico uit staatsobligaties versus de annuïteit verlaagd.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

Volledige ESG-integratie

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Duurzaamheid is een belangrijk aspect in het beleggingsproces van het Subfonds. De aspecten milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social, governance; ESG) zijn op meerdere manieren systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. We hebben een uitgebreide uitsluitingslijst met daarop allerlei controversiële lande, sectoren en praktijken. Daarnaast controleren we ons universum continu op bedrijven met problemen op het gebied van ondernemingsbestuur, een grote kans op rechtszaken en een hoog regelgevingsrisico. Voor beleggingen in staatsobligaties wordt de Country Sustainability Ranking en de onderliggende research gebruikt als input voor de structurele vooruitzichten voor een land. Bovendien heeft het Subfonds een grote positie in groene obligaties en kijken we naar de duurzaamheidsscore van de brokers die we selecteren voor het uitvoeren van transacties.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Na de rally van juni en juli zijn Duitse Bunds weer bijna terug op het laagste niveau van dit jaar. Wij zien ruimte voor een voortzetting van de recente stijging van de rente. Iets verder kijkend dan de komende weken zijn we wat voorzichtiger over de kans op verdere stijging van de lange rente. Voor de ECB verwachten we pas serieuze gesprekken over de afbouw van de PEPP-aankopen aan het eind van het jaar. Voor het vierde kwartaal verwachten we alleen een kleine afname van het aankooptempo. De Fed zal waarschijnlijk dit jaar al beginnen met de afbouw, maar dit is inmiddels al goed door de markt verwerkt. Over het algemeen gaat op de markt de voorkeur uit naar een onderweging, waardoor de rente moeilijker kan stijgen.

Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker
Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker

Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker

Remmert Koekkoek is Head of Insurance and Pension Solutions in het Global Fixed Income Macro-team. Hij werkt sinds 2011 bij Robeco. In de periode 2010-2011 werkte hij bij Credit Suisse, waar hij verantwoordelijk was voor overlay beleggingsoplossingen voor derivaten voor Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Tussen 2005 en 2010 werkte Remmert ook bij Robeco, als trader in het Structured Investment-team. Hij begon zijn carrière in de beleggingswereld in 2004 bij ING Risk Management. Remmert is (cum laude) afgestudeerd in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Yvo is portefeuillemanager in het Insurance & Pension Solutions-team. Yvo begon zijn carrière in 2005 bij Robeco Quantitative Strategies. In 2006 maakte hij de overstap naar de afdeling Structured Investments, waar hij verantwoordelijk was voor de handel in lineaire en niet-lineaire exposures op de balans van Robeco op hoofdzakelijk de rentemarkten. Hij is sinds 2012 verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van discretionaire en pooled matching-oplossingen voor zowel de obligatiemarkten als de swapmarkten. Yvo studeerde computational finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1949716051
BloombergROCLVII LX
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1554854400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,00% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord