netherlandsnl
Image

Robeco Customized Liability Driven Fund VII P EUR

Index: Customized benchmark
ISIN: LU1949716051
  • Robeco heeft uitgebreide ervaring met deze vorm van overlay-management. We zijn een solide partij met diepgaande kennis van de Nederlandse pensioenmarkt. Robeco kan fungeren als sparring partner bij het vertalen van ALM studies naar strategische beleggingsportefeuilles.
  • De implementatie van de gekozen renteoverlaystrategie wordt uitgevoerd door geavanceerde systemen. De focus ligt daarbij op operationeel en financieel risicomanagement.
  • Robeco's liability matching-oplossingen zijn beschikbaar als stand-alone overlay en in de vorm van een fondsoplossing.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Het fonds is defensief en belegt voornamelijk in staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone, zoals Duitsland en Nederland.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Customized Liability Driven Fund VII P EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de intrinsieke waarde bij sluiting van de beurs was het rendement van het fonds -3,66%. Het fonds had in afgelopen maand een negatief rendement. De rente op Duitse Bunds steeg afgelopen maand door positieve berichten over het aantal ziekenhuisopnames door de omikronvariant en de aanhoudende hoge energieprijzen, zoals elektriciteit en gas. Overheidsgerelateerde obligaties, die worden gewaardeerd op basis van swaps, deden het in dit klimaat beter dan staatsobligaties, maar wisten de grote stijging van november slechts deels goed te maken.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De rally van wereldwijde obligaties kwam in december tot stilstand. Het aantal coronabesmettingen schoot omhoog, maar de zorgen over de omikronvariant namen in de loop van de maand af. Ook het krappere beleid van centrale banken wereldwijd, als reactie op de aanhoudende inflatiedruk, heeft een drukkend effect op de obligatiekoersen. De FOMC kondigde een snellere afbouw van het opkoopprogramma aan en voorziet meer renteverhogingen, met name in 2022 en 2023. De ECB besloot de obligatieaankopen in het kader van het PEPP-programma in maart te gaan beëindigen, dus in 2022 worden fors minder obligaties opgekocht. De ECB paste echter niet haar verwachtingen aan en gaf daarmee aan dat de belangrijkste depositorente op de huidige -0,50% blijft, of nog verder wordt verlaagd. De Bank of England ging in tegen de verwachtingen van de markt met een renteverhoging van 15 bp naar 0,25%.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. De inkomsten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hierdoor bestaat het gehele fondsresultaat uit koersrendement.

ESG-integratiebeleid

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van de integratie van ESG en van doelstellingen voor ESG-scores en allocatie naar groene obligaties. Op basis van Robeco's eigen Country Sustainability Ranking integreert het fonds ESG-factoren van landen in het beleggingsproces, en zorgt het ervoor dat de gemiddelde score van het fonds minimaal 7 bedraagt.Bij de Corporate Sustainability Ranking krijgen landen een score toegekend op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score) op basis van 40 indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Naast de integratie van de Country Sustainability Ranking belegt het fonds minimaal 5% in groene obligaties.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Protection heeft als doel middels een kredietwaardige portefeuille de waardeontwikkeling van een pensioenannuïteit te repliceren zoals aangeschaft op pensioendatum. Daarom heeft het fonds geen benchmark. De waardeontwikkeling van een annuïteit is voornamelijk afhankelijk van rentebeweging, het fonds volgt deze waardeontwikkeling zo goed mogelijk. Sustainable Pension Protection belegt uitsluitend in staatsobligaties en staat-gerelateerde sustainable bonds van hoge kwaliteit, genoteerd in euro’s. Door toevoeging van een swap duratieoverlay wordt op een kostenefficiënte manier de exact gewenste afdekking bereikt en het staat spread risico uit staatsobligaties versus de annuïteit verlaagd.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van de integratie van ESG en van doelstellingen voor ESG-scores en allocatie naar groene obligaties. Op basis van Robeco's eigen Country Sustainability Ranking integreert het fonds ESG-factoren van landen in het beleggingsproces, en zorgt het ervoor dat de gemiddelde score van het fonds minimaal 7 bedraagt.Bij de Corporate Sustainability Ranking krijgen landen een score toegekend op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score) op basis van 40 indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Naast de integratie van de Country Sustainability Ranking belegt het fonds minimaal 5% in groene obligaties.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Vooral de kortlopende rente had in de tweede helft van 2021 last van het afbouwen van de steun door centrale banken. De yield curves vlakten dan ook flink af. Toch lijkt de rente weer kwetsbaar voor het heropeningsthema als de coronavooruitzichten beter worden in het voorjaar. Een grote verkoopgolf is onwaarschijnlijk, want we verwachten dat de inflatie vanaf maart tot rust komt en denken niet dat de markt een fors hogere rente van zowel de Fed als de ECB gaat inprijzen. De rente op Duitse Bunds krijgt mogelijk steun van de politieke zorgen rond de Italiaanse en Franse presidentsverkiezingen, die beide gepland zijn in de eerste helft van 2022.

Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker
Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker

Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker

Remmert Koekkoek is Head of Insurance and Pension Solutions in het Global Fixed Income Macro-team. Hij werkt sinds 2011 bij Robeco. In de periode 2010-2011 werkte hij bij Credit Suisse, waar hij verantwoordelijk was voor overlay beleggingsoplossingen voor derivaten voor Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Tussen 2005 en 2010 werkte Remmert ook bij Robeco, als trader in het Structured Investment-team. Hij begon zijn carrière in de beleggingswereld in 2004 bij ING Risk Management. Remmert is (cum laude) afgestudeerd in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Yvo is portefeuillemanager in het Insurance & Pension Solutions-team. Yvo begon zijn carrière in 2005 bij Robeco Quantitative Strategies. In 2006 maakte hij de overstap naar de afdeling Structured Investments, waar hij verantwoordelijk was voor de handel in lineaire en niet-lineaire exposures op de balans van Robeco op hoofdzakelijk de rentemarkten. Hij is sinds 2012 verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van discretionaire en pooled matching-oplossingen voor zowel de obligatiemarkten als de swapmarkten. Yvo studeerde computational finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1949716051
BloombergROCLVII LX
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1554854400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,00% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord