netherlandsnl
Image

Robeco Customized Liability Driven Fund VII P EUR

ISIN: LU1949716051
  • Robeco heeft uitgebreide ervaring met deze vorm van overlay-management. We zijn een solide partij met diepgaande kennis van de Nederlandse pensioenmarkt. Robeco kan fungeren als sparring partner bij het vertalen van ALM studies naar strategische beleggingsportefeuilles.
  • De implementatie van de gekozen renteoverlaystrategie wordt uitgevoerd door geavanceerde systemen. De focus ligt daarbij op operationeel en financieel risicomanagement.
  • Robeco's liability matching-oplossingen zijn beschikbaar als stand-alone overlay en in de vorm van een fondsoplossing.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Het fonds is defensief en belegt voornamelijk in staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone, zoals Duitsland en Nederland.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Customized Liability Driven Fund VII P EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de intrinsieke waarde bij sluiting van de beurs was het rendement van het fonds -2,60%. Het fonds had in afgelopen maand een negatief rendement. De obligatierente en swaprente in kernlanden steeg, omdat de economische cijfers verbeterden vanaf het lage niveau. De landenspreads bewogen min of meer zijwaarts door een beperkte uitgifte in de vakantieperiode, terwijl ook de hoeveelheid PEPP-aankopen door de ECB flink afnam. De uitgifte trekt de komende maanden weer aan, maar de ECB heeft wat kruit droog gehouden en dus denken we niet dat dit de belangrijkste drijfveer zal zijn voor de markt. Toch kunnen verschillen in de afronding van uitgiftes tussen landen in 2020 de relatieve performance van die landen beïnvloeden.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Staatsobligaties hadden een negatief rendement in augustus, door herstellende economische cijfers en een sterk risicosentiment. Obligaties in euro's met een hoge rating realiseerden een negatiever rendement dan obligaties in euro's uit de periferie, door het positieve risicosentiment. Het herstel van de economische cijfers vanaf het lage niveau in maart-april was zichtbaar in verschillende landen en het meest uitgesproken in detailhandelsverkopen en producentencijfers, zoals de PMI’s. De obligatierente steeg ook in reactie op de aankondiging van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Fed een gemiddeld inflatiedoel van 2% gaat hanteren voor een langere periode. Powell kondigde ook aan dat de Fed de rente niet gaat verhogen in reactie op alleen een dalende werkloosheid. Dat maakt een hogere inflatie mogelijk onder sterke economische omstandigheden.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. De inkomsten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hierdoor bestaat het gehele fondsresultaat uit koersrendement.

ESG-integratiebeleid

Duurzaamheid is een belangrijk aspect in het beleggingsproces van het Subfonds. De aspecten milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social, governance; ESG) zijn op meerdere manieren systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. We hebben een uitgebreide uitsluitingslijst met daarop allerlei controversiële lande, sectoren en praktijken. Daarnaast controleren we ons universum continu op bedrijven met problemen op het gebied van ondernemingsbestuur, een grote kans op rechtszaken en een hoog regelgevingsrisico. Voor beleggingen in staatsobligaties wordt de Country Sustainability Ranking en de onderliggende research gebruikt als input voor de structurele vooruitzichten voor een land. Bovendien heeft het Subfonds een grote positie in groene obligaties en kijken we naar de duurzaamheidsscore van de brokers die we selecteren voor het uitvoeren van transacties.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Protection heeft als doel middels een kredietwaardige portefeuille de waardeontwikkeling van een pensioenannuïteit te repliceren zoals aangeschaft op pensioendatum. Daarom heeft het fonds geen benchmark. De waardeontwikkeling van een annuïteit is voornamelijk afhankelijk van rentebeweging, het fonds volgt deze waardeontwikkeling zo goed mogelijk. Sustainable Pension Protection belegt uitsluitend in staatsobligaties en staat-gerelateerde sustainable bonds van hoge kwaliteit, genoteerd in euro’s. Door toevoeging van een swap duratieoverlay wordt op een kostenefficiënte manier de exact gewenste afdekking bereikt en het staat spread risico uit staatsobligaties versus de annuïteit verlaagd.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De invoering van een gemiddeld inflatiedoel door de Fed was verwacht, maar de expliciete intentie om de rente niet te verhogen in reactie op alleen een lage werkloosheid geeft de aankondiging een milde twist. Doordat de Fed bereid is een hogere inflatie toe te staan, is het voor de lange rente moeilijker om het laagtepunt van dit jaar te testen. Toch blijft de rente zich in onze ogen bewegen in een gecontroleerde omgeving. Centrale banken staan waarschijnlijk wel enige flexibiliteit in de lange rente toe, maar een grote beweging zou de uitwerking van hun 0%-rentebeleid hinderen. Hoewel de ECB het tempo van de kwantitatieve verruiming deze zomer terugschroefde, zetten de lage inflatie en de sterke euro de centrale bank onder druk om weer milder te worden. We verwachten in ieder geval dat de ECB de wekelijkse PEPP- en APP-aankopen vanaf begin september gaat verhogen.

Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker
Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker

Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker

Remmert Koekkoek is Head of Insurance and Pension Solutions in het Global Fixed Income Macro-team. Hij werkt sinds 2011 bij Robeco. In de periode 2010-2011 werkte hij bij Credit Suisse, waar hij verantwoordelijk was voor overlay beleggingsoplossingen voor derivaten voor Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Tussen 2005 en 2010 werkte Remmert ook bij Robeco, als trader in het Structured Investment-team. Hij begon zijn carrière in de beleggingswereld in 2004 bij ING Risk Management. Remmert is (cum laude) afgestudeerd in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Yvo is portefeuillemanager in het Insurance & Pension Solutions-team. Yvo begon zijn carrière in 2005 bij Robeco Quantitative Strategies. In 2006 maakte hij de overstap naar de afdeling Structured Investments, waar hij verantwoordelijk was voor de handel in lineaire en niet-lineaire exposures op de balans van Robeco op hoofdzakelijk de rentemarkten. Hij is sinds 2012 verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van discretionaire en pooled matching-oplossingen voor zowel de obligatiemarkten als de swapmarkten. Yvo studeerde computational finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1949716051
BloombergROCLVII LX
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1554854400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,00% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord