netherlandsnl
Image

Robeco Afrika Fonds

Referentie-index: 50% MSCI EFM Africa ex South Africa (Net Return) + 50% MSCI South Africa (Net Return)(EUR)
ISIN: NL0006238131
  • Belegt in aandelen die genoteerd zijn aan Afrikaanse aandelenbeurzen zoals die van Zuid-Afrika, Egypte, Marokko, Nigeria en Kenia.
  • Selecteert ondernemingen met de beste winstvooruitzichten in de meest veelbelovende landen
  • Biedt uitzicht op hogere rendementen, maar kent ook hogere risico's dan volwassen markten
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Afrika Fonds is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen in Afrika, met name in landen als Zuid-Afrika, Egypte, Marokko en Nigeria. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.De fondsmanager selecteert aantrekkelijke landen waarvoor de economische en politieke ontwikkelingen belangrijke factoren zijn bij het bepalen van het aandelenrendement in opkomende markten en frontiermarkten. Vervolgens selecteert het fonds de bedrijven met het beste winstpotentieel, waarbij wordt geprofiteerd van de groei in de gehele Afrikaanse regio.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Afrika Fonds

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,09%. Het fonds steeg in juli 2,80% en deed het daarmee beter dan de referentie-index, die 2,63% steeg. Het fonds overtrof ook de index voor opkomende markten, die 2,55% omhoog ging, maar bleef wel achter bij de stijging van 11% voor ontwikkelde markten. Kenia was de beste markt met een stijging van 19,4%, doordat Safaricom met 22% steeg na een herstel van het beleggerssentiment en het nieuws dat zijn activiteiten in Ethiopië binnenkort van start gaan. Zambia steeg met 6,2%, doordat de gesprekken met crediteuren werden voortgezet om IMF-financiering beschikbaar te maken. Egypte steeg met 4,4%, dankzij een verdere prijsdaling voor agrarische grondstoffen wereldwijd, waardoor de vooruitzichten voor de inflatie van de voedselprijzen verbeterden. Tunesië won 3,6% Zuid-Afrika steeg met 3,1%, doordat de markten goed reageerden op de renteverhoging en de liberalisering van de markt voor elektriciteitsopwekking. Senegal en Botswana stegen beide met 2,8%, terwijl Marokko 0,3% steeg. Ghana daalde met 2,9%, voornamelijk door een daling van de valuta als gevolg van aanhoudende verkrapping van de fiscale balans van het land. Mauritius leverde 5% in, na een verlaging van de credit rating van het land door Moody's naar Baa3, de laagste investmentgraderating. Nigeria daalde met 6,2% en was de zwakste markt in juli, doordat de winst voor de oliesector lager uitviel dan verwacht.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het aantal Covid-besmettingen in Zuid-Afrika bleef dalen en bleef op een laag niveau, wat erop wijst dat de vijfde golf voorbij is zonder al te grote economische gevolgen. De economische cijfers waren gemengd. Zo steeg de autoverkoop in juni met 7,6% en de kredietverlening aan het bedrijfsleven met 7,5%, terwijl de mijnbouwproductie met 7,8% afnam. De industriële productie daalde in mei met 2,3%, wat een beter resultaat was dan verwacht en een verbetering ten opzichte van de daling met 7,6% in april. De inflatie in Zuid-Afrika steeg naar 7,4%, terwijl de kerninflatie op slechts 4,4% stond. De centrale bank verhoogde de belangrijkste rente met 75 bp naar 5,5% en overtrof daarmee de verwachtingen van 50 bp. In de rest van Afrika waren de cijfers gemengd. In Egypte bereikte de kerninflatie 14,6%, maar de headline-inflatie daalde van 13,5% in mei naar 13,2% in juni als gevolg van een verbetering in de voedselprijzen. In Kenia groeide de economie in het eerste kwartaal met 6,8%, waarmee de gemiddelde voorspelling van 6% werd overtroffen. De inflatie in Mauritius is verbeterd van 10,7% in mei naar 9,6% in juni. In Nigeria heeft de centrale bank de rente verhoogd van 13% naar 14% als reactie op de inflatie die in juni uitkwam op 18,6%.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds dekt niet actief valutaposities af.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds jaarlijks dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen (voor de lange termijn) te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

Robeco Afrika Fonds is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen in Afrika, met name in landen als Zuid-Afrika, Egypte, Marokko en Nigeria. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht en engagement. De fondsmanager past een top-downlandenanalyse en bottom-upaandelenselectie toe. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen (voor de lange termijn) te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De langetermijnvooruitzichten voor Afrika zijn gunstig. Ten eerste zal de vraag naar grondstoffen vanuit China en andere landen op de lange termijn waarschijnlijk toenemen. Dit zou moeten leiden tot hogere belastinginkomsten en werkgelegenheid, wat vervolgens de vraag van lokale consumenten zou moeten stimuleren. Ten tweede zien we dat het ondernemersklimaat beter wordt. In een internationale context doen de meeste Afrikaanse landen het niet zo goed op dit moment, maar de overheden proberen de bureaucratie actief te verminderen. Ten derde beperken investeringen in infrastructuur de logistieke problemen, wat de economische groei en bedrijfswinsten een impuls zou moeten geven. Tot slot worden veel bedrijven nu verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding en ligt het dividendrendement hoger dan in andere regio's.

Cornelis Vlooswijk
Cornelis Vlooswijk

Cornelis Vlooswijk

Cornelis Vlooswijk is Senior Portfolio Manager binnen het Robeco Emerging Markets Equities-team. Voordat hij in juni 2008 als research-analist toetrad tot het team, werkte Cornelis als strateeg bij IRIS. Daarvoor werkte hij vier jaar bij Credit Suisse als Corporate Finance Analyst. Cornelis begon zijn carrière in de beleggingssector in 1999. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Cornelis is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0006238131
BloombergRAFRI NA
Valoren3997410
WKNA0Q6DB
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1212969600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Nederland. Het fonds wordt beheerd als een naamloze vennootschap. Het fonds heeft de status van 'fiscale beleggingsinstelling' in de betekenis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting van 1969 en is derhalve onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het fonds is verplicht zijn gerealiseerde inkomsten binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar uit te keren als dividend. Op deze dividenduitkeringen houdt het fonds een dividendbelasting in van 15%. In principe kan het fonds het Nederlandse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen. Het resterende deel aan bronbelasting kan worden teruggevraagd bij de Nederlandse Belastingdienst.

Fiscale behandeling belegger

Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlands belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. De ingehouden Nederlandse dividendbelasting (15% per 1/1/2007) is voor in Nederland woonachtige beleggers verrekenbaar met de te betalen inkomstenbelasting. Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Nederlandse vrijgestelde lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting van 15% (25% voor 1/1/2007) volledig terugvorderen. Op rente-inkomsten wordt geen bronbelasting ingehouden. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten op te geven in hun belastingaangifte. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting 15% (25% voor 1/1/2007) in beginsel verrekenen met de vennootschapsbelasting en het meerdere terugvragen. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Aandeelhouders die niet belastingplichtig zijn in Nederland en die woonachtig zijn in landen die een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hebben met Nederland, kunnen afhankelijk van het verdrag een deel van de Nederlandse dividendbelasting terugvorderen bij de Nederlandse fiscus. Vanaf 1/1/ 2007 heeft een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds ook recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het voorgaande is gebaseerd op de huidige Nederlandse fiscale wet-giving.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord