nederlandnl
Op maat gemaakte beleggingsoplossingen
Multi-assetoplossingen

Op maat gemaakte beleggingsoplossingen

Wij zien een sterk toenemende vraag naar maatwerk dat nauwkeurig op de specifieke situatie van onze relaties is afgestemd. Wij bieden diverse totaaloplossingen: fiduciaire en overlay managementoplossingen, balanced mandaten, defined contribution (DC)-oplossingen en multi-assetbeleggingsfondsen.

EUR 33 miljard aan beheerd vermogen

Robeco heeft EUR 33 miljard aan beheerd vermogen in multi-assetstrategieën (per 30 september 2017). We beschikken daarmee over voldoende omvang en schaalgrootte om een breed scala aan totaaloplossingen voor portefeuillestrategieën aan te bieden. Voor deze strategieën zijn risicobeheer en een stabiele performance essentieel. Daarom hebben we veel geïnvesteerd in kostenbeheersing en effectief risicobeheer.

In 1929 zei Robeco’s eerste CEO, Lodewijk Rauwenhoff, al dat “elke beleggingsbeslissing gebaseerd moet zijn op onderzoek”. Dat zit vanaf dat moment in ons DNA. Onderzoek vormt nog steeds de basis van alles wat we doen.

Bij het samenstellen van uw portefeuille wegen we de risico's zorgvuldig af en beoordelen we die in het licht van uw beleggingsstrategie om te kunnen bepalen hoe we waarde kunnen toevoegen. Beleggingsrisico moet voldoende beloond worden en de mate van risico moet passen bij uw profiel en uw wensen.

Een zorgvuldige uitvoering is cruciaal bij fiduciair management. Het is hierbij van groot belang dat het beleggingsbeleid snel en effectief kan worden geïmplementeerd. Daarom hebben we onze processen door de jaren heen doorlopend aangescherpt, zodat de uitvoering foutloos verloopt. Bij alle transacties houden we de risico's en kosten nauwlettend in de gaten. Zo voorkomen we onnodig performanceverlies.

Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en hebben een duidelijke onderbouwing. Heldere, duidelijke rapportages op maat geven u inzicht in elke fase van het beleggingsproces. U houdt zelf de zeggenschap over hoe uw beleggingen worden beheerd.

Robeco hecht grote waarde aan duurzaamheid. Die is dan ook diep verankerd in onze kernwaarden. We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid waarde toevoegt. Om die reden hebben de duurzaamheidsaspecten een vaste plek gekregen in onze beleggingsstrategie. We vertalen ze op verschillende niveaus naar concreet beleid.

60 professionals

Als we goed weten wat u wilt bereiken, kunnen we het beleggingsbeleid en de structuur van de portefeuille volledig inrichten naar uw beleggingsdoelen en de eisen die u stelt. Daarbij werken we nauw en proactief met u samen. We verschaffen u tools en geven waar nodig kritisch advies. Alle beslissingen moeten eenvoudig toegelicht kunnen worden en een afspiegeling zijn van uw beleggingsstrategie.

De kwaliteit van onze dienstverlening onderscheidt ons van onze concurrenten. Robeco wil uw partner zijn in het hele beleggingsproces. Wij doen waar de situatie om vraagt en niet alleen wat is vastgelegd in contracten en overeenkomsten. In tegenstelling tot veel van onze concurrenten zijn wij bij nieuwe en onvoorziene ontwikkelingen bereid tot een flexibele benadering van de activiteiten die wij namens u uitvoeren.

Onze doorgewinterde en ervaren Account CIO’s zijn cruciaal in dit proces. Ze spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van oplossingen en houden in de gaten of beleggingen verlopen volgens afspraak. Zij brengen ook verslag aan u uit over de resultaten. Door goed te begrijpen wat uw achtergrond, strategie, wensen en investment beliefs zijn, kunnen we nieuwe ideeën ontwikkelen en uitvoeren die leiden tot het gewenste resultaat.

Corestone Investment Managers is het onafhankelijke managerselectieplatform van Robeco in het Zwitserse Zug. De activiteiten van Corestone zijn gescheiden van Robeco. Corestone bepaalt volledig zelfstandig de managermix en hoe het manageronderzoek, de monitoring en de managerselectie worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een onafhankelijke managerselectie en plaatst ons in een uitstekende positie om portefeuilles te bouwen met een open architectuur. Door het onafhankelijke optreden als manager-of-managers levert Corestone een onmisbare bijdrage aan onze fiduciaire oplossingen.

>25 jaar aan totaaloplossingen

Beleggen draait om het genereren van rendement en het beheersen van risico’s. Onze teams richten zich op strategieën voor de lange termijn, op markttrends om de tactische positionering te verbeteren, en op het selecteren van de beste vermogensbeheerders. Ook de specialisten van Risk Management, Compliance en Operations werken met ons om een optimaal resultaat voor u te behalen.

Bij het samenstellen van uw portefeuille nemen we recente informatie die beschikbaar is en we gebruiken deze om de portefeuilles op een holistische manier te analyseren en op te bouwen. Daarbij nemen we recente informatie die beschikbaar is en we gebruiken deze om de portefeuilles op een holistische manier te analyseren en op te bouwen. Ons doel is een portefeuille van excellente vermogensbeheerders samen te stellen en geen simpele combinatie van topspelers met individuele kwaliteiten. Geen enkele vermogensbeheerder mag uw portefeuille domineren. De vermogensbeheerders die wij selecteren, leveren een evenwichtige bijdrage aan uw risicobudget. Ze vullen elkaar aan in plaats van dat ze elkaar neutraliseren – want neutraliseren leidt te vaak tot ‘dure indexportefeuilles’.

Verwachte Rendementen 2018-2022
Verwachte Rendementen 2018-2022
Outlook

Het belangrijkste ingrediënt van onze succesvolle multi-assetstrategie is de uitstekende spreiding, waarbij we kiezen voor eerlijke risicofactoren die worden beloond met rendement. Het simpelweg vasthouden aan de bekende mix van aandelen en obligaties, zonder inzicht in de relatie tussen risico en rendement, werkt in deze tijd niet meer. Onze overtuiging is dat het rendement van beleggingscategorieën wordt bepaald door een vaste reeks onderliggende macro-economische risicofactoren. Dankzij ons risicofactormodel kunnen we portefeuilles opbouwen met de door u gewenste exposure naar die macro-economische factoren.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over onze portefeuillestrategie? Het Investment Solutions team praat graag met u verder. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.
Share this page

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord