netherlandsnl
De Essentials van de SDG’s

Educatieve module voor beleggingsprofessionals

Ga naar de SDG test Bekijk alle leermodules

Permanente scholing is essentieel voor de carrière van elke professionele belegger, vooral nu de tijden zo snel veranderen. Ook de beleggingswereld verandert in hoog tempo. Dat zien we onder meer aan de snelheid waarmee de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de VN aan populariteit winnen. Daardoor hebben sommige financiële professionals nu te weinig kennis om aan (mogelijke) klanten uit te leggen wat het concept van de SDG’s precies inhoudt. Met deze module kunnen ze die achterstand wegwerken. 

We nodigen financiële professionals uit deze cursus te volgen om de nodige kennis op te doen, die ze na afloop kunnen testen met een toets. In de module gebruiken we duidelijke taal, grafieken, filmpjes en case studies voor een optimale leerervaring. Het neemt ongeveer 15 minuten in beslag om één van de zes hoofdstukken te lezen. 

Een succesvolle score op de toets, met minimaal 10 van de 12 vragen goed beantwoord (80%), levert 1,5 uur CPD op. Het CISI, CII en IBF hebben de leermodule al geaccrediteerd en er zullen nog meer instituten volgen.

Het CFA Institute laat zijn leden zelf keuzes maken en rapporteren over de punten die ze behalen bij externe aanbieders. CFA Institute-leden worden aangespoord deze punten zelf bij te houden in hun online PL-tracker.

Succes! 

1. Wat zijn de SDG’s?

De Sustainable Development Goals van de VN tillen duurzaam beleggen naar een hoger plan, dankzij hun focus op helder gedefinieerde doelen om onze wereld te veranderen. Tegelijkertijd leveren ze aantrekkelijke rendementen op voor beleggers.

In dit hoofdstuk leer je:

 • Hoe de 17 SDG’s ontstonden als opvolger van de MDG’s
 • Welke methodes er zijn om de voortgang bij te houden, en hun beperkingen 
 • Hoeveel geld er nodig is om ze te realiseren en het beroep dat ze doen op de publieke sector

Het ontstaan van de SDG’s

Klimaatverandering

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen voor het verbeteren van de maatschappij, de ecologische duurzaamheid en de kwaliteit van leven, die in 2015 zijn gepubliceerd door de Verenigde Naties. Ze omvatten een breed spectrum aan duurzaamheidsonderwerpen, die uiteenlopen van het uitbannen van honger en de strijd tegen klimaatverandering, tot het stimuleren van verantwoorde consumptie en het duurzamer maken van steden. 

Alle landen – hoe rijk of arm ze ook zijn – hebben ermee ingestemd zich in te zetten om deze doelen te realiseren voor 2030. Ze hadden dus 15 jaar om dat voor elkaar te krijgen. De doelen maken deel uit van het programma ‘Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ en zijn door de VN bestempeld als “een blauwdruk om de toekomst beter en duurzamer te maken voor iedereen”.

Millennium Development Goals

De SDG’s zijn de opvolger van de Millennium Development Goals (MDG’s), acht doelen die in 2000 zijn opgesteld. Deze doelen waren onder meer gericht op het beëindigen van extreme armoede en honger, het realiseren van basisonderwijs overal ter wereld, en het bestrijden van hiv/aids. In 2012 werd begonnen met het opstellen van de SDG’s, op basis van een wereldwijde consultatieperiode met inbreng van meer dan een miljoen mensen. Daardoor hebben de SDG’s een veel groter bereik. Bovendien gelden ze voor alle landen en niet alleen voor de landen die zijn bestempeld als ‘ontwikkelend’.

Kom meer te weten over de afzonderlijke doelen door op onderstaande interactieve afbeelding van de VN te klikken.

Figuur 1: De Sustainable Development Goals van de VN

Kom meer te weten over de afzonderlijke doelen door op onderstaande interactieve afbeelding van de VN te klikken.

De doelen zelf

Indicatoren

De 17 doelen hebben 169 onderliggende doelstellingen en 232 goedgekeurde indicatoren, die worden gebruikt om de voortgang bij te houden. Zo zijn de doelstellingen voor SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn) gericht op het tegengaan van vroegtijdige sterfte, het stoppen van de verspreiding van overdraagbare ziektes zoals malaria en hiv/aids, en het stimuleren van universele toegang tot betaalbare gezondheidszorg. De indicatoren meten factoren als de kindersterfte in een land, het aantal nieuwe malaria- of hiv-infecties en het aantal mensen met een zorgverzekering.

Wat betreft tastbare investeringen kunnen gezondheidszorgondernemingen een bijdrage leveren aan SDG 3 door medicijnen tegen bepaalde ziektes te ontwikkelen, of door te zorgen voor betere toegang tot betaalbare medicijnen. Aan de andere kant zijn er ook ondernemingen die negatief bijdragen aan de SDG’s door schadelijke producten te maken, zoals tabak of vuurwapens.

Voortgang bijhouden

Alle 193 lidstaten van de VN hebben de SDG’s aangenomen, en van al deze landen wordt verwacht dat ze de voortgang in het realiseren van deze doelen bijhouden. De Statistiek-afdeling van de VN (UNSTATS) is primair verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens van landen die laten zien hoe ze presteren met betrekking tot de SDG’s. Deze gegevens zijn te vinden op SDG Indicators, de Global SDG Database van de VN.1  

Er zijn ook andere initiatieven opgezet om de voortgang te monitoren. Zo is in juni 2018 de website SDG Tracker gelanceerd, ondersteund door Our World in Data – een gezamenlijk project van de Universiteit van Oxford en de niet-gouvernementele organisatie Change Data Lab.2  Dit project verzamelt gegevens over alle indicatoren die relevant zijn voor de SDG’s. 

Een ander project is het Global SDG Index and Dashboards Report. De SDG Index houdt niet alleen bij hoe landen presteren ten aanzien van alle 17 doelen, maar rangschikt ze ook op basis van wat ze al hebben bereikt. Dat maakt het mogelijk om landen met elkaar te vergelijken. Deze jaarlijkse publicatie wordt opgesteld door de Bertelsmann Stiftung, een stichting die wordt gerund door het Duitse mediabedrijf Bertelsmann, en het Sustainable Development Solutions Network van de VN.3  

Wil je weten hoe jouw regio presteert als het gaat om de 17 doelen? Klik dan op onderstaande interactieve afbeelding.

Figuur 2: Het Global SDG Index and Dashboards Report

Bekijk hoe jouw regio presteert als het gaat om de 17 doelen.

Problemen met indicatoren

Door de enorme omvang en diversiteit van de indicatoren is het moeilijk om de voortgang bij te houden. Statistici hebben moeite met het verkrijgen van de gegevens, doordat veel indicatoren niet regelmatig worden opgesteld. Anderen hebben problemen met het ontwikkelen van methodologieën voor indicatoren die niet mainstream zijn. Zelfs in de rijkste landen laat het bijhouden van de voortgang te wensen over.4 

Ook ondernemingen lopen tegen problemen aan als ze hun bijdrage aan de SDG’s meten. Vermogensbeheerders, waaronder Robeco, bieden hier een oplossing voor, met strategieën die speciaal zijn gericht op deze doelen. Dit komt uitgebreider aan bod in Hoofstuk 3. Toch moet er nog veel meer gedaan worden om de SDG’s te realiseren. Zo blijft de financiering een groot probleem.

Veel geld nodig

De schattingen over hoeveel geld er nodig is om alle 17 doelen te realiseren in 2030, lopen sterk uiteen. De VN zelf gaat ervan uit dat er tussen de USD 5 biljoen en USD 7 biljoen per jaar nodig is. Dat staat gelijk aan 7-10% van het wereldwijde bbp en aan 25-40% van de jaarlijkse wereldwijde investeringen in 2014. Toch wordt op dit moment slechts de helft van dit bedrag geïnvesteerd door publieke en private organisaties. De VN schat het tekort aan financiering op USD 2,5 biljoen tot USD 3 biljoen per jaar.5 

Er is zeker voortgang geboekt, maar de weg voor ons ligt nog steeds vol uitdagingen. De coronacrisis van 2020 heeft het allemaal nog wat moeilijker gemaakt, aangezien een groot deel van de economische activiteit stil is komen te liggen. Naast de schade die dit met zich meebracht voor de normale economische groei, was er ook minder geld beschikbaar om te investeren in initiatieven zoals de SDG’s.6 

Een blik in de toekomst: We the People

Toch spreken de SDG’s wel tot de verbeelding. Ze hebben een beweging op gang gebracht die begon met het optimisme over de toekomst in dit nieuwe millennium. Er zijn vele mogelijkheden om te investeren in een of meerdere van de doelen, zoals te lezen is in deze leermodule.

Er is voor ons allemaal een rol weggelegd, zoals te zien is in dit We the People-filmpje, waarin enkele zeer bekende personen te zien zijn. Het is niet alleen aan regeringen, ondernemingen, beleggers en speciale belangengroepen – het is aan iedereen!

Bron: De UN Global Goals for Sustainable Development.

Samenvatting

Kort samengevat weet je nu hoe en waarom de 17 SDG’s zijn opgesteld en dat ze de alomvattende opvolger zijn van de MDG’s. Ook weet je welke methodes er worden gebruikt om het succes van de SDG’s te meten (en welke uitdagingen dat met zich meebrengt) en hoeveel geld er nog nodig is om alle doelen te realiseren.

Volgend hoofdstuk

2. Waarom zijn SDG’s relevant voor beleggers?

Waarom moeten beleggers het geld van hun klanten beleggen in een domein dat in feite is gericht op maatschappelijke of ontwikkelingsprojecten, in plaats van in meer gevestigde manieren om rendement te genereren?

In dit hoofdstuk leer je:

 • Waarom de SDG’s een grote zakelijk kans vormen voor ondernemingen
 • Welke SDG’s het meest (en het minst) in trek zijn voor ontwikkelingskapitaal
 • Wat de relatie is met impactbeleggen en het rendement dat gegenereerd kan worden

De call to action die de basis vormt van de SDG’s, is dat de 17 doelen, in tegenstelling tot de meeste anderen VN-initiatieven, niet alleen gericht zijn op regeringen of ngo’s, maar op de gehele maatschappij. Ze bieden zowel een uitdaging als een kans voor ondernemingen en beleggers, die een essentiële rol spelen voor het realiseren van de doelen. De SDG’s zijn uniek, want voor het eerst in de geschiedenis is een wereldwijd plan opgesteld om maatschappelijk welzijn, economische ontwikkeling en ecologische duurzaamheid te stimuleren. Bovendien is het plan bedoeld voor alle landen en heeft het betrekking op iedereen.

Daarom is het leveren van een bijdrage aan de SDG’s een kans voor ondernemingen, al zijn de meningen erover verdeeld in welke SDG’s ze dan het beste kunnen investeren. Uit een onderzoek van het United Nations Development Program blijkt dat in Uganda SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie), SDG 13 (Klimaatactie) en SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) het meest in trek zijn.7

Figuur 3: De populairste Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Uganda

Infrastructuur

Deze drie doelen omvatten allemaal infrastructuur en bieden dus een fysiek middel om meetbare waarde toe te voegen, waarbij ook duidelijk rendement wordt gegeneerd. SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten) werd niet gezien als een heel geschikt doel om in te investeren, maar uiteindelijk kan met de juiste selectie in iedere SDG worden geïnvesteerd. Zo verbetert het bouwen van telecomapparatuur de toegang tot informatie, een doelstelling onder SDG 16. Het hangt ervan af hoe en waar je zoekt.

Hernieuwbare energie

Onderzoek toont aan dat de SDG’s ook nieuwe markten creëren, ook al zijn er nog enorme investeringen nodig om ze te realiseren. Hernieuwbare energie en medicijnen kunnen bijvoorbeeld worden verkocht aan mensen die daar eerder geen toegang toe hadden. Volgens een schatting kan dit per jaar maar liefst USD 12 biljoen aan marktkansen en 380 miljoen nieuwe banen opleveren, vooral in projecten die helpen in de strijd tegen de klimaatverandering.8, 9

Een zakelijke kans

Voor ondernemingen en beleggers zijn de SDG’s dus niet gewoon leuk om in te beleggen, of om goede sier te maken. Ze bieden een duidelijke zakelijke kans. De SDG’s kunnen ondernemingen echt een toekomstig concurrentievoordeel bieden als bron voor innovatie en door procesverbeteringen en operationele efficiëntie te stimuleren, oftewel door het rendement te verbeteren.

Regelgeving

In de tussentijd verandert er veel in de regelgeving en eist het publiek in toenemende mate een duurzamere manier van ondernemen. Ondernemingen en beleggers die de SDG’s integreren in hun strategie, zijn waarschijnlijk beter voorbereid op huidig en toekomstig overheidsbeleid en bestaande en nieuwe regelgeving. Hierdoor vermijden ze het risico hun license to operate te verliezen en worden ze niet geconfronteerd met hoge kosten voor structurele veranderingen die ze uiteindelijk toch moeten doorvoeren. 

Dat verkleint dan weer de risico’s die inherent zijn aan beleggingsportefeuilles. Bovendien hebben duurzame ondernemingen tegelijkertijd een positieve impact op gemeenschappen en het milieu – een win-winscenario dus.

Impactbeleggen

Impactbeleggen

Doelgericht beleggen in de SDG’s is een vorm van impactbeleggen, dat is gedefinieerd als “het proces van bewust beleggingen doen met als doel om een meetbare, positieve bijdrage te leveren aan het milieu of de maatschappij en tegelijkertijd een positief rendement te genereren”. 10

De SDG’s zijn een populair middel om in te zetten voor impactbeleggen. Ze bieden beleggers namelijk een goed raamwerk om te zien of hun beleggingen de gewenste impact hebben op de maatschappij en het milieu.

Bewuste, positief rendement, meetbaar

Impactbeleggen kent drie componenten:

 • Er moet sprake zijn van een bewuste, gerichte keuze door een belegger om een positieve impact te hebben. Een reden hiervoor kan zijn dat het goed voelt om een verschil te maken, met onderliggende zakelijke motieven.
 • De belegging moet een positief rendement opleveren. Dit is het grote verschil tussen beleggen en liefdadigheid, waarbij geen rendement wordt verwacht.
 • De voordelen moeten meetbaar zijn. Dat betekent dat de resultaten van de belegging tastbaar moeten zijn, bijvoorbeeld hoeveel ziekenhuizen er zijn gebouwd. De meetbaarheid van beleggingen komt uitgebreider aan bod in Hoofdstuk 5.

Commitments van pensioenfondsen

Pensioenfondsen

Zulke beleggingen spreken tot de verbeelding van beleggers die aan impactbeleggen willen doen en een bijdrage willen leveren aan de SDG’s, maar toch is het nog niet mainstream. Slechts een paar van de grootste professionele beleggers ter wereld, zoals pensioenfondsen, beleggen al grote sommen geld in de SDG’s. De rest ziet het nog als een niche.

In 2019 is een onderzoek uitgevoerd door de Dutch Association of Investors for Sustainable Development, die ongeveer 95% van de Nederlandse pensioenmarkt en zo’n EUR 1,36 miljard aan beheerd vermogen vertegenwoordigt. Daaruit bleek dat slechts 19% van zijn leden doelen had gesteld voor de allocatie van vermogen naar de SDG’s.11 

Net als het onderzoek van de VN toonde ook het Nederlandse onderzoek aan dat sommige SDG’s meer in trek waren als beleggingsbestemming dan andere. SDG 13 (Klimaatactie) werd aangewezen als het doel dat de grootste beleggingskansen oplevert, vooral vanwege de meetbare doelstellingen voor bijvoorbeeld CO2-uitstoot.

Figuur 4: Focus van pensioenfondsen op beleggingskansen en verantwoordelijkheid voor de 17 SDG’s

Bron: VBDO - Pension Funds and Sustainable Development Goals

Uiteindelijk is het realiseren van de SDG’s in ieders belang. Als we dat voor elkaar krijgen, is onze planeet stabieler en minder blootgesteld aan natuurlijke en door de mens veroorzaakte gevaren. En als die gevaren toch werkelijkheid worden, zoals de Covid-19-pandemie, dan zijn we veerkrachtiger dankzij de investeringen in onze economieën en in de basisbehoeften van mensen. Met andere woorden: de SDG’s kunnen een wereld creëren waarin de handel kan floreren.

Samenvatting

Kort samengevat weet je nu precies waarom de SDG’s een zakelijke kans bieden en niet puur een middel zijn om goede sier te maken. Ook weet je hoe ze samen met impactbeleggen een instrument zijn om een meetbare impact te hebben én rendement te genereren. En tot slot heb je geleerd welke doelen het meest in trek zijn op basis van hun vermeende belegbaarheid.
Vorig hoofdstuk
Volgend hoofdstuk

3. De bijdrage van ondernemingen aan de SDG’s beoordelen

We hebben al gezien dat de SDG’s een geweldige zakelijke kans bieden. Het is echter ook belangrijk om te weten welke ondernemingen in staat zijn een bijdrage te leveren aan deze doelen, voordat wordt besloten om erin te beleggen.

In dit hoofdstuk leer je:

 • Per sector verschilt het sterk welke bijdrage ondernemingen kunnen leveren
 • Het nettoresultaat is essentieel, omdat die de negatieve en positieve bijdrage combineert
 • Drie verschillende manieren waarop beleggers deze doelen meten 

Bijdragen aan de SDG’s

Ondernemingen kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van de SDG’s door producten te maken of diensten aan te bieden die helpen bij het realiseren van een of meerdere van de 17 doelen. Daarnaast kunnen ondernemingen de SDG’s ook stimuleren door ze te integreren in hun beleid. Sommige ondernemingen zijn door de aard van hun activiteiten beter in staat om een bijdrage te leveren dan andere. 

Zo kan er geen twijfel over bestaan dat een producent van zonne-energie bijdraagt aan SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie). Een ontwikkelaar van educatief materiaal voor scholen levert een directe bijdrage aan SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs). En een onderneming die actief bezig is met het promoten van vrouwen in leidinggevende functies, draagt bij aan SDG 5 (Gendergelijkheid).

Negatieve en nettobijdrage

Ondernemingen kunnen echter ook een negatieve impact hebben op de SDG’s. In sommige gevallen is dat heel duidelijk, bijvoorbeeld bij de productie van schadelijke producten zoals sigaretten. Maar er zijn ook ondernemingen die zowel een positieve als een negatieve bijdrage leveren. Hoe classificeer je bijvoorbeeld een energiebedrijf dat zowel windenergie als steenkool gebruikt?

Broeikasgassen

En de uitdaging is nog groter bij producten of diensten die positief bijdragen aan de SDG’s, maar tegelijkertijd negatieve externe effecten veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan metalen die cruciaal zijn voor de productie van elektrische auto’s of windturbines. Het winnen van deze metalen heeft een negatieve impact op ecosystemen en er worden broeikasgassen bij uitgestoten.

Hoe beleggers bijdragen beoordelen

Beleggers hebben verschillende manieren bedacht om deze positieve en negatieve effecten met elkaar te vergelijken. Deze systemen worden vervolgens gebruikt om te beoordelen of een bepaalde onderneming al dan niet moet worden opgenomen in een portefeuille met aandelen of bedrijfsobligaties. In het volgende gedeelte bespreken we drie van zulke systemen.

1. Het SDI Asset Owner Platform

De Nederlandse pensioenfondsen APG en PGGM beheren in totaal EUR 750 miljard aan vermogen voor 8,7 miljoen mensen. Ze hebben hun krachten gebundeld om een manier te ontwikkelen voor het analyseren van de bijdrage die ondernemingen leveren. Dankzij hun Sustainable Development Investments (SDI) Asset Owner Platform kunnen institutionele klanten zien in welke mate de beleggingen in hun portefeuille bijdragen aan de SDG’s.12 

De gegevens worden aangeleverd door Entis, een team van data-analisten dat APG in 2018 heeft overgenomen van Deloitte. Dit team maakt gebruik van kunstmatige intelligentie voor het meer geavanceerde rekenwerk. De analyse is gebaseerd op een SDI Taxonomy die iedere SDG nader verklaart en die bepaalt welke subdoelen belegbaar zijn. Eind 2018 had het Entis-team een beleggingsuniversum van zo’n 10.000 beursgenoteerde ondernemingen geanalyseerd. 

Daarna beoordeelt het team in hoeverre de activiteiten van de onderneming bijdragen aan deze belegbare subdoelen. Dat doen ze op basis van financiële of operationele maatstaven, zoals het gedeelte van de inkomsten dat wordt verkregen uit een bepaalde SDG-vriendelijke activiteit. Externe maatstaven zijn bijvoorbeeld maatstaven zoals het aantal mensen dat toegang heeft tot gezondheidszorg of financiële diensten dankzij de activiteiten van de onderneming. Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe het platform aankijkt tegen de belegbaarheid van SDG 14 (Leven in het water).

Figuur 5: De soorten ondernemingen waarin belegd kan worden om SDG 14 te realiseren

Bron: The SDI Asset Owner Platform

2. De SDG Solutions Assessment

De groep Institutional Shareholder Services (ISS) is het grootste stemadviesbureau ter wereld en biedt beleggers stemfaciliteiten, corporate governance en oplossingen voor verantwoord beleggen. Deze groep hanteert een iets andere benadering. Zijn SDG Solutions Assessment maakt gebruik van 15 eigen duurzaamheidsdoelen die grotendeels overeenkomen met de 17 SDG’s, maar die iets andere accenten hebben. 

Doelen als ‘water besparen’, ‘optimaliseren van materialen’ en ‘vrede bewaren’ zijn geen opzichzelfstaande SDG’s, maar zijn wel terug te vinden in enkele subdoelen. Andere doelen, zoals ‘bevorderen van gezondheid’, ‘bestrijden van armoede’ en ‘beperken van klimaatverandering’, staan wat directer in verband met de SDG’s.13 

De SDG Solutions Assessment identificeert welke bijdrage een categorie producten of diensten levert aan de 15 duurzaamheidsdoelen. Dat gebeurt op basis van het gedeelte van de inkomsten dat wordt verkregen uit ieder doel en dat resulteert in ‘doelscores’. Uiteindelijk wordt een algemene SDG Solutions Score toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met de grootste objectieve effecten op de doelen.

Deze eindscore valt dan in een van de volgende vijf categorieën: aanzienlijke obstructie (-10,0 tot -5,1); beperkte obstructie (-5,0 tot -0,2); geen netto-impact (-0,1 tot 0,1); beperkte bijdrage (0,2 tot 5,0) en aanzienlijke bijdrage (5,1 tot 10,0). Als deze resultaten eenmaal bekend zijn, kan ISS zijn klanten adviseren over de positieve of negatieve bijdrage die hun portefeuille levert. 

Figuur 6: De doelen kunnen afwijken van de SDG’s, maar ze zijn er wel op afgestemd

Bron: The SDG Solutions Assessment

3. Het SDG Impact Framework

Robeco heeft een eigen SDG Impact Framework ontwikkeld om onderzoek te verrichten voor op maat gemaakte beleggingsstrategieën die zijn gericht op alle 17 doelen.

Figuur 7: De benadering van Robeco, die uit drie stappen bestaat

Bron: Robeco

De methodologie maakt gebruik van een proces dat bestaat uit drie stappen, waarmee de duurzaamheid van een onderneming wordt vastgesteld:

 • Stap 1: Wat produceert de onderneming? Analisten kijken wat de onderneming produceert om vast te stellen of die een positieve of negatieve bijdrage levert aan de betreffende SDG’s. Daarvoor gebruiken ze specifieke key performance indicators en drempels.

 • Stap 2: Hoe produceert de onderneming? Hier beoordelen de analisten hoe de goederen en diensten worden geproduceerd en of deze ondernemingen met hun procedures bijdragen aan de SDG’s. Ook kijken ze naar de keerzijde van intenties die op het eerste gezicht goed lijken, zoals een zwakke governance.

 • Stap 3: Is de onderneming in de fout gegaan? In de laatste stap wordt gekeken of de onderneming betrokken is geweest bij controverses. Denk hierbij aan gevallen van verontreiniging of de misleidende verkoop van diensten.

Na deze stappen wordt een score toegekend aan de totale impact van een onderneming. Deze scores lopen uiteen van +3 (zeer positief) tot -3 (zeer negatief). Als de score eenmaal bekend is, kan Robeco zijn SDG-beleggingsproducten gebruiken om te beleggen in de ondernemingen met een positieve bijdrage aan de SDG’s.

In het onderstaande animatiefilmpje wordt dit proces van drie stappen beschreven: bekijk het korte filmpje om te zien hoe het in zijn werk gaat:

Bron: Robeco

Samenvatting

Kort samengevat heb je geleerd dat er verschillende manieren zijn om te meten of ondernemingen positief of negatief bijdragen aan een of meerdere SDG’s. Sommige modellen stellen vast welke doelen belegbaar zijn, terwijl andere prioriteit toekennen aan doelen of een meer bedrijfsspecifieke benadering hanteren. Zoals zo vaak met duurzaam beleggen is het geen exacte wetenschap en is er niet één uniforme benadering. Het is een complex onderwerp en er zijn verschillende tinten groen.
Vorig hoofdstuk
Volgend hoofdstuk

4. SDG investment solutions

Als een belegger eenmaal heeft besloten de sprong te wagen en de SDG’s te ondersteunen, moet er een beleggingsproduct worden gekozen: aandelen, obligaties of andere vormen van financiering.

In dit hoofdstuk leer je over:

 • Beleggen in de SDG’s met aandelen- en obligatiestrategieën
 • Traditionele impactbeleggingen zoals hernieuwbare energie
 • Engagementprogramma’s en andere alternatieve oplossingen

Er zijn veel manieren om te beleggen in ondernemingen en sectoren met het potentieel om een positieve bijdrage te leveren aan de SDG’s. Dat kan bijvoorbeeld met aandelen- of creditstrategieën die zich puur op de SDG’s richten, maar ook met meer thematische strategieën die zijn gericht op een thema dat is gerelateerd aan de SDG’s, zoals hernieuwbare energie. 

Relatief weinig beleggingsinstellingen bieden strategieën aan met een specifieke focus op de SDG’s. Wel zijn er steeds meer vermogensbeheerders die overwegen om zulke producten te lanceren, omdat de vraag naar dit soort op maat gemaakte strategieën snel stijgt. Ze doen dit door op zoek te gaan naar aandelen of obligaties van ondernemingen die een aantoonbare positieve bijdrage leveren aan een of meer van de 17 doelen. Zoals we al zagen in Hoofdstuk 3, zijn er verschillende manieren om zulke ondernemingen te identificeren.

Sommige impactfondsen hanteren geen SDG-benadering, maar richten zich op een specifiek probleem of thema, zoals het tegengaan van vervuiling door plastic. De belegger draagt dan bij aan de doelen die daaraan gerelateerd zijn, in dit geval SDG 11, SDG 12, SDG 14 en SDG 15. Dit is een gerichtere methode en die heeft dan ook een ander risico-rendementsprofiel dan een bredere benadering. 

Thematisch beleggen

Drie voorbeelden van beleggingsstrategieën die zich richten op een specifieke kwestie in plaats van op een bepaalde SDG, zijn te zien in thema’s die aan populariteit winnen als het gaat om milieubescherming: hernieuwbare energie, de circulaire economie en groene obligaties:

Hernieuwbare energie

 • Hernieuwbare energie is een opzichzelfstaande beleggingscategorie die zich nu uitstrekt over impactbeleggen en mainstream duurzaam beleggen. Waar ze eerder nog werden gezien als een niche, maken de zonne-, wind- en waterkrachtindustrie nu een groot deel uit van de internationale energiemix, goed voor 28% van de wereldwijde energieproductie in 2020. Beleggen in hernieuwbare energie gebeurt echter vaak indirect via beleggingen die meer mainstream zijn.14

Circulaire economie

 • In 2020 zijn diverse fondsen gelanceerd met een focus op de circulaire economie. Deze fondsen streven naar vervanging van het take-make-dispose-model voor productie en consumptie, dat uitgaat van onuitputtelijke hulpbronnen. Om dat te bewerkstelligen beleggen zulke fondsen in ondernemingen die zich bezighouden met activiteiten als recycling, hergebruik, renovatie, reparatie, herontwerp en herstel. Er is geen specifieke SDG voor de circulaire economie, al is die wel verweven met SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie).

Groene obligaties

 • Groene obligaties zijn schuldbewijzen die uitsluitend worden gebruikt voor milieuprojecten. Ze worden hoofdzakelijk uitgegeven door regeringen, gemeentes en ngo’s. Een obligatie krijgt alleen het label ‘groen’ als de opbrengst wordt gebruikt voor projecten die duidelijke milieuvoordelen opleveren, zoals hernieuwbare energie of afvalbeheer. De eerste groene obligatie was een Climate Awareness Bond, uitgegeven door de Europese Investeringsbank in 2007. Dit soort obligaties wordt steeds meer mainstream – op dit moment is er voor EUR 700 miljard aan groene obligaties in omloop.

Het slechte voor lief nemen

Het is niet altijd nodig, of zelfs mogelijk, om voor een belegging te gaan die 100% bijdraagt aan een SDG. Hernieuwbare energie is hier een goed voorbeeld van. Verschillende projecten voor zonne- en windenergie worden uitgevoerd door grote energiemaatschappijen, waaronder Big Oil. Dat doen ze om hun activiteiten te verschuiven, weg van fossiele brandstoffen. Daarom kopen veel beleggers de aandelen of obligaties van traditionele oliemaatschappijen om een bijdrage te leveren aan hun transitie naar hernieuwbare energie.

Het is vaak een kwestie van de verhouding tussen goed en slecht. Zo kijken impactbeleggers steeds meer naar het aandeel van de activiteiten van een traditionele onderneming dat is gericht op hernieuwbare energie, waarbij ze accepteren dat de kernactiviteiten daar niet mee stroken. Als de activiteiten voor hernieuwbare energie boven een bepaalde drempel uitkomen, is dat voor sommigen genoeg om de onderneming te zien als een duurzame belegging. Belangrijk hierbij is dat activiteiten worden vermeden die ‘zeer schadelijk’ zijn voor duurzame ontwikkeling. 

De inzet van engagement

Engagement

Een engagement met ondernemingen kan een krachtig middel zijn om hun ESG-prestaties te verbeteren. Niet alle vermogensbeheerders hebben echter een Active Ownership-team. Daarom vragen vermogensbezitters vaak tijdens het aankoopproces aan een potentiële beheerder of die over zo’n team beschikt, om zo zeker te zijn van stem- en engagementcapaciteiten voor hun vermogen.

Beleggers kunnen zelfs nog meer voor elkaar krijgen als ze de handen ineenslaan. Zo speelde Robeco, in samenwerking met het Climate 100+-initiatief, een rol in de aanstelling van een voormalig bestuurder van een windenergiebedrijf in het bestuur van de Italiaanse energiemaatschappij Enel. Hij gaat een bijdrage leveren aan de verschuiving van Enel weg van fossiele brandstoffen in de richting van hernieuwbare energie, in een poging de onderneming CO2-neutraal te maken voor 2050.

Traditioneel impactbeleggen

De SDG’s hebben het bereik van impactbeleggingen vergroot: van traditionele, voornamelijk private producten voor impactbeleggen, zoals microfinancieringsfondsen of projecten voor hernieuwbare energie, naar beursgenoteerde aandelen en credits. De directe impact van beleggen in microfinanciering – het verstrekken van leningen aan mensen met een lager inkomen in opkomende markten – of in hernieuwbare energie is veel groter dan de directe impact van beleggen in aandelen of credits. 

Je zou kunnen zeggen dat beleggen in een aandeel of obligatie geen extra geld oplevert voor specifieke impactprojecten en dus geen ‘additionaliteit’ heeft. Aan de andere kant zijn de liquiditeit en de schaalbaarheid hoger in het beursgenoteerde segment, waar omvangrijkere beleggingen gedaan kunnen worden. En als een grote onderneming een klein beetje duurzamer wordt, kan dat al een heel grote, directe impact hebben.

Kortom, verschillende producten bieden verschillende kansen, maar ook uitdagingen voor het realiseren van impact. Het is aan beleggers om te bepalen welke beleggingsstrategieën, en welke combinatie van producten, het meest effectief zijn in het leveren van een bijdrage aan de SDG’s, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de fiduciaire plicht richting hun klanten. 

Samenvatting

Kort samengevat weet je nu welke beleggingsproducten er allemaal beschikbaar zijn voor de SDG’s. Sommige strategieën richten zich op de aandelen en obligaties van ondernemingen die kunnen bijdragen aan een of meerdere van de SDG’s. Andere hebben een focus op sectorspecifieke thema’s, zoals hernieuwbare energie en de circulaire economie, of kiezen voor een subtielere benadering zoals groene obligaties en engagement. En dan zijn er ook nog de traditionele beleggingen in projecten ter plaatse. In algemene zin betekent impactbeleggen het vinden van de juiste balans tussen het realiseren van impact en het genereren van rendement, zodat de impact een duurzaam karakter krijgt.

Vorig hoofdstuk
Volgend hoofdstuk

5. Hoe meet je de impact van de SDG’s?

We weten nu hoe beoordeeld kan worden of ondernemingen een positieve of negatieve impact hebben op de SDG’s, maar het meten van de impact aan het uiteinde van deze activiteiten – de eindgebruikers – is veel lastiger. Impactmetingen zijn echter wel belangrijk, omdat beleggers door deze metingen weten of hun geld daadwerkelijk een verschil maakt.

In dit hoofdstuk leer je:

 • Hoe de VN de voortgang voor de SDG’s bijhoudt, met gemengd resultaat
 • Hoe impact opgevat kan worden vanuit een Theory of Change
 • Dat beleggers impact op verschillende manieren meten

Hoe goed presteren landen? De voortgangsrapportage van de VN zelf

Ongelijkheid, ecosystemen, klimaatverandering

De VN verzamelt gegevens van zijn lidstaten om de voortgang die ze boeken met het realiseren van alle 17 SDG’s in kaart te brengen. Vijf jaar na de lancering van de doelen schetsen de cijfers een somber beeld: de ongelijkheid neemt toe, er is meer honger, ecosystemen verslechteren in een ongekend tempo, en de klimaatverandering ondermijnt de gehele SDG Agenda.15

Ondanks deze ongunstige trends zijn er ook positieve ontwikkelingen:

 • Het aantal gekozen vrouwen in parlementen is gestegen van 19% naar 24%
 • 17,5% van de totale energieconsumptie is nu afkomstig van hernieuwbare bronnen
 • Wereldwijd zijn de investeringen in research & development verdrievoudigd tot USD 2 biljoen
 • Bijna 100 landen stimuleren actief een duurzame consumptie
 • Het gedeelte van de oceanen met wettelijke bescherming is ruimschoots verdubbeld tot 17%

Oceanen

Dat landen zo langzaam voortgang boeken met het realiseren van de SDG’s, is voor beleggers en ondernemingen een belangrijke stimulans om te helpen het tempo op te schroeven. En daarvoor zijn impactmetingen essentieel.

Impactmeting in theorie

We doen eerst een stap terug om te kijken naar de impact van ondernemingen op de wereld. In onderstaande afbeelding staat een handig raamwerk dat inzicht verschaft in de keten waarmee ondernemingen impact genereren. In academische kringen en ontwikkelingsgemeenschappen noemen ze dit een Theory of Change.

Figuur 8: Hoe input uiteindelijk impact wordt volgens de Theory of Change

Bron: Robeco

Neem bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf. De input en activiteiten maken het mogelijk om medicijnen te produceren als output. Deze output kan worden gekwantificeerd op basis van volume en het soort ziekte waar de medicijnen voor zijn. Die helpen mensen die medicijnen nodig hebben, wat vertaald kan worden in een uitkomst. Die is te meten door te kijken naar het aantal mensen dat een betere kwaliteit van leven ervaart. Op termijn verbeteren de gezondheid en het welzijn van mensen in gemeenschappen, waarmee de gewenste impact is gerealiseerd.

Dit raamwerk geeft aan hoe complex het meten van impact is. De input, activiteiten en output zijn relatief eenvoudig te kwantificeren, omdat die binnen de invloedssfeer van een onderneming vallen. De uitkomst en de impact op langere termijn zijn echter veel moeilijker te beoordelen, omdat die plaatsvinden binnen gemeenschappen.

Er zijn verschillende methodes voor impactmeting beschikbaar. Daartoe behoren robuuste ‘gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep’ (met een Nobelprijs-winnende, experimentele benadering om te onderzoeken wat er gebeurt als sommige gemeenschappen wel hulp krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van microfinanciering, en sommige niet). Verder wordt ook gebruikgemaakt van economische modellen, enquêtes en case studies.16

Indicatoren

Volgens hoogleraar Karen Maas, Academic Director van het Impact Centre Erasmus, is het selecteren van belangrijke indicatoren, die gemeten worden door de jaren heen, een goed startpunt. Als deze indicatoren eenmaal zijn gemeten, kunnen beleggers de volgende stap zetten en “hun geld aan het werk zetten om daadwerkelijk problemen op te lossen”.

Impactindicatoren voor beleggers

Het Investment Impact Framework, ontwikkeld door de Investment Leaders Group van het Cambridge Institute for Sustainability Leadership, heeft impactindicatoren opgesteld die gemeten kunnen worden door de beleggingssector. 17

Eerst hebben ze de 17 SDG’s ingedeeld in zes thema’s. Daarna hebben ze ‘ideale maatstaven’ en ‘praktische maatstaven’ vastgesteld, die kant-en-klaar beschikbaar zijn voor een representatieve groep ondernemingen in het universum, via datasystemen zoals Bloomberg. Het resultaat hiervan is te zien in de onderstaande afbeelding. Daarin zijn de impactindicatoren weergegeven met een kleurenschema om de impact per belegde USD 1 miljoen af te zetten tegen de benchmark.

Figuur 9: De impact die USD 1 miljoen aan beleggingen kan hebben

Bron: The Investment Impact Framework
Dit raamwerk is pragmatisch en kan direct gebruikt worden, aangezien de ‘praktische indicatoren’ al beschikbaar zijn. Het is hierbij wel belangrijk om te vermelden dat deze praktische indicatoren behoorlijk rudimentair zijn en dat de rapportages van ondernemingen moeten verbeteren. Voor het meten van het verschil dat beleggers maken in het leven en het levensonderhoud van mensen over de hele wereld, is het noodzakelijk om een stap verder te gaan. Sommige beleggers zijn deze uitdaging aangegaan.

Impactmeting

Robeco heeft een hulpmiddel ontwikkeld dat de impact meet van de ondernemingen waarin de strategieën die zich richten op de SDG's hebben belegd. Een voorbeeld van het meten van waarneembare impact is te zien in de Smart Materials-strategie, die bijdraagt aan SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) en SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie).

Electrische auto's

Elektrische auto’s hebben andere componenten dan auto’s die rijden op benzine, vooral wat betreft hun accu’s. Daar zijn cadmium en lithium voor nodig, evenals andere, nieuwe mineralen die nu massaal worden gewonnen. Transformatiematerialen leveren ook kansen op in lasers, 3D-printen en geavanceerdere recycling, om over biologisch afbreekbaar plastic en zelfs protheses voor het menselijk lichaam nog maar te zwijgen.

Biologisch afbreekbaar

Elektrische auto’s hebben andere componenten dan auto’s die rijden op benzine, vooral wat betreft hun accu’s. Daar zijn cadmium en lithium voor nodig, evenals andere, nieuwe mineralen die nu massaal worden gewonnen. Transformatiematerialen leveren ook kansen op in lasers, 3D-printen en geavanceerdere recycling, om over biologisch afbreekbaar plastic en zelfs protheses voor het menselijk lichaam nog maar te zwijgen.18

Figuur 10: De impact van de ondernemingen in de RobecoSAM Smart Materials-strategie

Bron: Robeco

Extra beleggingen in de strategie leiden niet per se tot extra of verbeterde impact Cijfers afkomstig uit het impact rapport 2019.

1. 2017 average CO2 emissions EU 118.5 g/km; 2015 annual distance driven by car EU 12.009 km; in t CO2-eq;1,423 (source:www.eea.europa.eu;www.odyssee-mure.eu)
2. 2014 Recycling rate EU 43.6% 487kg *43.6%=0.21 tonners waste recycled per capita (source www.ec.europa.eu/eurostat).
3. 2017 EU:487 kg = 0.487 tonners waste generated per capita; in tonners; 0.487 (source: www.ec.europa.eu/eurostat).

Samenvatting

Kort samengevat weet je nu waarom impactmetingen belangrijk zijn, ook al zijn de sinds 2015 verzamelde resultaten teleurstellend, zoals blijkt uit de voortgangsrapportage van de VN zelf. Het meten van impact kan een flinke uitdaging zijn, maar er zijn verschillende methodes en raamwerken beschikbaar voor beleggers. En alleen door te meten wat echt belangrijk is, kunnen we de impact op de SDG’s versnellen.

15. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
16. See e.g. Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., and Kinnan, C., 2015. “The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation”. American Economic Journal: Applied Economics, 7(1), 22-53.
17. Investment Leaders Group (2020). “In search of impact. Measuring the full value of capital”. Cambridge, UK: Cambridge Institute for Sustainability Leadership.
18. The figures are for 2017 average CO2 emissions EU 118.5 g/km; 2015 annual distance driven by car EU 12,009 km; in t CO2-eq; 1.423 (source: www.eea.europa.eu;www.odyssee-mure.eu); 2014 Recycling rate EU 43.6% 487kg *43.6%= 0.21 tons waste recycled per capita (source: www.ec.europa.eu/eurostat); 2017 EU: 487 kg = 0.487 tons waste generated per capita; in tons; 0.487 (source: www.ec.europa.eu/eurostat). The graphic displays the resulting for holdings at 30 June 2019.

Vorig hoofdstuk
Volgend hoofdstuk

6. Case studies

Ideologie in de praktijk brengen vormt de basis van duurzaam en impactbeleggen. Beleggers hebben allemaal hun eigen motieven voor wat ze willen bereiken met hun geld.

In dit hoofdstuk leer je:

 • Hoe impactbeleggen achtergestelde gemeenschappen helpt
 • Thema’s als het verbeteren van onderwijs kunnen ook rendement opleveren
 • Het verbeteren van voedselnormen laat zien dat engagement een krachtig middel kan zijn

Er zijn vele redenen te bedenken om een bijdrage te leveren aan de SDG’s, maar professionele beleggers moeten wel een onderliggend doel hebben als ze impact willen creëren en tegelijkertijd een financieel rendement willen realiseren. Duurzaam beleggen heeft door de jaren heen een sterke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor er nu misschien wel net zoveel manieren zijn om het aan te pakken als er SDG’s zijn. Hieronder bespreken we een aantal van die manieren:

Achtergestelde gemeenschappen helpen

Laten we eerst eens kijken naar het voorbeeld van een gespecialiseerde impactbelegger, Vital Capital. De belangrijkste missie van deze onderneming is beleggen in de snel ontwikkelende markten in Sub-Sahara Afrika om het welzijn van achtergestelde gemeenschappen te verbeteren en tegelijkertijd een risicogecorrigeerd rendement te genereren. Om deze missie te verwezenlijken wordt hoofdzakelijk belegd in stedelijke gemeenschappen, landbouw, gezondheidszorg, energie, water en onderwijs.

Voor zo’n gespecialiseerde impactbelegger is het essentieel om de impact van de beleggingen nauwkeurig te meten en daarover te rapporteren. Door nauw samen te werken met de ondernemingen waarin het belegt, heeft Vital Capital relatief veel inzicht in de uitkomsten en impact die de onderneming ondersteunt.

Dankzij de beleggingen van Vital Capital werd 440.000 kubieke meter afvalwater gezuiverd in 2019, kon 50.000 liter verse melk per dag verwerkt worden, en zijn 15.000 betaalbare woningen gebouwd voor gezinnen met een lager inkomen. In de onderstaande afbeelding is te zien wat er allemaal is bereikt.20

Figuur 11: Belangrijke statistieken van Vital Capital

Bron: Vital Capital

Onderwijs verbeteren

Het verbeteren van onderwijs wordt soms gezien als iets wat geen rendement oplevert, maar met de juiste benadering is dat wel degelijk mogelijk. LGT Impact Ventures is een Zwitserse private-equity impactbelegger die streeft naar een vergelijkbaar rendement als de markt en tegelijkertijd naar een meetbare, positieve impact op de maatschappij en het milieu. De onderneming heeft meer dan USD 80 miljoen belegd in schaalbare bedrijfsmodellen die helpen bij het verbeteren van de toegang tot diensten en producten op het gebied van onderwijs, gezondheid en landbouw. In 2015 hadden de beleggingen invloed op 3,8 miljoen kansarme mensen.

Een van de ondernemingen waarin LGT belegt, Bridge International Academies (BIA), runt als particuliere exploitant openbare basisscholen, waarmee het goedkoop onderwijs biedt aan kinderen in Sub-Sahara Afrika en India. De kosten bedragen USD 5 per kind per maand, waarmee de onderneming een duurzame oplossing levert voor het verbeteren van de toegang tot onderwijs. De kwaliteit van de scholen wordt gewaarborgd door regelmatig de voortgang van de leerlingen te beoordelen.

Met de missie ‘kennis voor iedereen’ is BIA van plan onderwijs te bieden aan 10 miljoen kinderen in meer dan tien landen in 2025. Daarmee levert het een directe bijdrage aan SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs).

Vergroening

Ondernemingen die eerder betrokken waren bij niet-duurzame activiteiten hebben de mogelijkheid om het roer om te gooien en groot te worden in gebieden die rechtstreeks bijdragen aan de SDG’s. De Deense energiemaatschappij Ørsted heette eerder Dong Energy, een grote naam in de exploratie van olie en gas. In 2017 wijzigde de onderneming echter van koers, door de olie- en gasactiviteiten te verkopen en zichzelf opnieuw uit te vinden als een leider in hernieuwbare energie.

Groene obligatie

Daarom heeft Ørsted een groene obligatie van EUR 750 miljoen uitgegeven en een groene hybride variant van EUR 500 miljoen, die gretig aftrek vonden onder beleggers. Ørsted gebruikt de opbrengst hiervan om voor 2025 offshore windparken te bouwen die 12 gigawatt aan energie moeten opwekken en om kolen te vervangen door een duurzamer alternatief, namelijk biomassa. Met de aankoop van deze groene obligatie financieren beleggers de energietransitie en helpen ze de klimaatverandering te beperken (SDG 7 en SDG 13).

Deze obligatie is in 2018 tot winnaar uitgeroepen in de Environmental Finance Green Bond Awards. Het is een financieringsmiddel geworden dat Ørsted helpt bij het realiseren van de ambitie om in 2023 95% minder CO2 uit te stoten met het opwekken van elektriciteit en warmte. Dit soort ondernemingen zijn vaak terug te vinden in genoteerde SDG-strategieën en in speciale fondsen voor groene obligaties.21

Betere voedselnormen

Een impact kan ook indirect gerealiseerd worden via engagement. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van voedselnormen. Zo was het verbeteren van de voedselveiligheid in opkomende markten in 2018 een engagementthema van Robeco. De aandacht ging hierbij vooral uit naar de rol van leveranciers van landbouwchemicaliën, zaden en kunstmest. De producten en diensten van deze ondernemingen kunnen prima aansluiten op SDG 2 (Geen honger), omdat alle drie de productgroepen boeren in voedselonzekere regio’s kunnen ondersteunen door te voorkomen dat een gebrekkige oogst leidt tot voedseltekorten.

Hiermee bouwde Robeco voort op specifieker werk uit 2017, toen het deelnam aan een campagne onder aanvoering van de onderzoeksgroep Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR). Het doel hiervan was het reduceren van de hoeveelheid antibiotica in de landbouw. Door overmatig gebruik van deze antibiotica, met als doel het produceren van meer vlees, worden bacteriën er resistenter tegen. En dat levert een gevaar op voor mensen.

Virale infecties bij vee blijken een groot struikelblok te zijn bij het realiseren van SDG 2, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen. Lang voor de uitbraak van het coronavirus was de H1N1-varkensgriep, die voor het eerst werd vastgesteld bij varkens, in 2009 al verantwoordelijk voor zo’n 150.000 sterfgevallen. Het virus was immuun geworden voor bestaande vaccins en greep snel om zich heen. De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde de uitbraak dan ook tot pandemie.

Samenvatting

Kort samengevat moeten deze case studies je het nodige inzicht geven in hoe beleggen in de SDG’s werkt in de praktijk, van het verbeteren van het leven van mensen in Sub-Sahara Afrika, tot het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie en het aangaan van een engagement met ondernemingen om voedselnormen te verbeteren. Groene obligaties kunnen een groot verschil maken als financieringsmiddel, terwijl ze ook een uitstekend rendement opleveren voor beleggers.

Vorig hoofdstuk
Volgend hoofdstuk

7. Samenvatting

We gaan nu samenvatten wat je allemaal hebt geleerd over de Sustainable Development Goals en het beleggen erin. Daarom lopen we in dit laatste hoofdstuk nog even kort de belangrijkste punten van de voorgaande zes hoofdstukken langs.

 1. De SDG’s zijn 17 doelen voor het verbeteren van de maatschappij, de ecologische duurzaamheid en de kwaliteit van leven, die in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Ze zijn de opvolger van de acht Millennium Development Goals en moeten in 2030 gerealiseerd zijn. De SDG’s omvatten een breed spectrum aan onderwerpen, die uiteenlopen van het uitbannen van honger en de strijd tegen klimaatverandering, tot het stimuleren van verantwoorde consumptie en het duurzamer maken van steden. Ze kunnen op veel steun rekenen van ondernemingen en beleggers, maar toch is er nog een groot tekort aan financiering.

 2. De SDG’s bieden grote zakelijke kansen en zijn relevant voor beleggers, omdat ondernemingen goederen produceren en diensten leveren die kunnen bijdragen aan de SDG’s. Niet alle 17 SDG’s kunnen op evenveel belangstelling van beleggers rekenen, omdat sommigen de voorkeur geven aan de doelen die zijn gericht op het bouwen van infrastructuur, waar makkelijker rendement te halen is. Impactbeleggen – bewust, meetbaar en met een financieel rendement – kan helpen om het vizier op meer SDG’s te richten.

 3. Er zijn verschillende manieren om te beoordelen of ondernemingen positief of negatief bijdragen aan een of meerdere SDG’s. Sommige modellen stellen vast welke doelen belegbaar zijn, terwijl andere prioriteit toekennen aan doelen of een meer bedrijfsspecifieke benadering hanteren. Zoals zo vaak met duurzaam beleggen is het geen exacte wetenschap en is er niet één uniforme benadering – er zijn verschillende tinten groen. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in welke aannames en maatstaven zijn meegenomen in de verschillende modellen.

 4. Er zijn veel manieren om te beleggen in ondernemingen en sectoren die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de SDG’s. Dat kan bijvoorbeeld met aandelen- of creditstrategieën die zich op de SDG’s richten, maar ook met meer thematische strategieën die zijn gericht op een thema dat is gerelateerd aan de SDG’s, zoals hernieuwbare energie. En dan zijn er nog de traditionele beleggingen in projecten ter plaatse. In algemene zin betekent impactbeleggen het vinden van de juiste balans tussen het realiseren van impact en het genereren van rendement.

 5. Impactmetingen zijn belangrijk. Op nationaal niveau zijn de geboekte resultaten sinds 2015 gemengd, zoals blijkt uit de eigen voortgangsrapportage van de VN. Beleggers kunnen vele vormen van impact direct meten, zoals het aantal monden dat is gevoed of hoeveel CO2-uitstoot is vermeden, door op verschillende momenten gegevens te verzamelen. Er wordt nog steeds volop gewerkt aan theorieën, datasystemen en raamwerken voor het meten van impact. Die helpen allemaal mee om te beoordelen hoe we het werkelijk doen als het gaat om het realiseren van de SDG’s.

 6. Vier case studies laten zien dat beleggers op verschillende manieren kunnen beleggen in de SDG’s: van het verbeteren van het leven van mensen in Sub-Sahara Afrika, tot het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie en het aangaan van een engagement met ondernemingen om voedselnormen te verbeteren. Sommige beleggers specialiseren zich in impactbeleggen, terwijl andere beleggers meer op een indirecte manier een verschil maken. Groene obligaties kunnen een belangrijk financieringsmiddel zijn en ook een uitstekend rendement opleveren voor beleggers.
Vorig hoofdstuk
Klaar voor de test?

Nu je alles weet over deze punten, ben je klaar om de test te maken.

Jouw feedback

Klaar voor de test?
Vraag {{activeQuestionID < 12 ? activeQuestionID : 12}} / 12

Wat is het belangrijkste doel van de Sustainable Development Goals?

Kies het juiste antwoord

Wat maakt het moeilijk om de voortgang in het realiseren van de SDG’s te meten?

Kies het juiste antwoord

Wat is het grootste verschil tussen de MDG’s en de SDG’s?

Kies het juiste antwoord

Wat is het geschatte tekort aan financiering om de doelen te realiseren?

Kies het juiste antwoord

Waarom zijn de SDG’s een kans voor beleggers?

Kies het juiste antwoord

Wat zijn de drie elementen van impactbeleggen?

Kies het juiste antwoord

Bij het beoordelen van de bijdrage van een onderneming aan de SDG’s moet worden gekeken naar:

Kies het juiste antwoord

Hoe gaan de SDG’s om met vervuiling door plastic?

Kies het juiste antwoord

Tot manieren om in de SDG’s te beleggen via thema’s behoren:

Kies het juiste antwoord

Wat is volgens de VN een van de successen van de SDG’s?

Kies het juiste antwoord

Het meten van de impact van bijdragen aan de SDG’s kan moeilijk zijn, omdat:

Kies het juiste antwoord

Een praktijkvoorbeeld van een manier waarop impactbeleggen een verschil heeft gemaakt, is:

Kies het juiste antwoord
Vorige vraag
{{getCorrectCount()}}
{{questionnaire.questions.length}}
{{Passed ? 'Helemaal goed!' : 'Helaas, probeer het opnieuw.'}}
{{getCorrectCount()}}/{{questionnaire.questions.length}} Correct. Vul je gegevens in en ontvang jouw certificaat per mail. Je kan deze e-mail gebruiken om je accreditatie aan te vragen.
{{getCorrectCount()}}/{{questionnaire.questions.length}} Correct. Probeer het nog eens
Verbeter je score
Bekijk de resultaten
Bekijk de resultaten
Probeer het nog eens
Jouw antwoorden
1
Wat is het belangrijkste doel van de Sustainable Development Goals?
Geld binnenhalen om aan arme mensen in opkomende markten te geven
Een blauwdruk om de toekomst beter en duurzamer te maken voor iedereen
Een middel om de opwarming van de aarde en de klimaatverandering te bestrijden
Geld binnenhalen om aan arme mensen in opkomende markten te geven
Een blauwdruk om de toekomst beter en duurzamer te maken voor iedereen
Een middel om de opwarming van de aarde en de klimaatverandering te bestrijden
2
Wat maakt het moeilijk om de voortgang in het realiseren van de SDG’s te meten?
De gegevens uit opkomende markten zijn altijd onbetrouwbaar
De diversiteit van de indicatoren die niet standaard worden bijgehouden
Er zijn niet genoeg meetlatten voor 17 SDG’s
De gegevens uit opkomende markten zijn altijd onbetrouwbaar
De diversiteit van de indicatoren die niet standaard worden bijgehouden
Er zijn niet genoeg meetlatten voor 17 SDG’s
3
Wat is het grootste verschil tussen de MDG’s en de SDG’s?
De SDG’s hebben een veel groter bereik en gelden voor alle landen
De MDG’s hadden 12 doelen, de SDG’s hebben er 17
De MDG’s waren alleen gericht op armoede en honger
De SDG’s hebben een veel groter bereik en gelden voor alle landen
De MDG’s hadden 12 doelen, de SDG’s hebben er 17
De MDG’s waren alleen gericht op armoede en honger
4
Wat is het geschatte tekort aan financiering om de doelen te realiseren?
USD 2,5 biljoen tot USD 3 biljoen
USD 5 biljoen tot USD 7 biljoen
USD 5 biljoen tot USD 7,5 biljoen
USD 2,5 biljoen tot USD 3 biljoen
USD 5 biljoen tot USD 7 biljoen
USD 5 biljoen tot USD 7,5 biljoen
5
Waarom zijn de SDG’s een kans voor beleggers?
Ze zijn gericht op projecten van maatschappelijk belang die ook een financieel rendement opleveren
Ze zorgen ervoor dat een belegger goede sier kan maken
Ze zorgen ervoor dat toezichthouders geen kritiek meer uiten over hun andere beleggingen
Ze zijn gericht op projecten van maatschappelijk belang die ook een financieel rendement opleveren
Ze zorgen ervoor dat een belegger goede sier kan maken
Ze zorgen ervoor dat toezichthouders geen kritiek meer uiten over hun andere beleggingen
6
Wat zijn de drie elementen van impactbeleggen?
Een opkomende markt, een bewuste keuze, een financieel rendement
Een bewuste keuze, het bestrijden van honger, meetbaarheid
Een bewuste keuze, een financieel rendement, meetbaarheid
Een opkomende markt, een bewuste keuze, een financieel rendement
Een bewuste keuze, het bestrijden van honger, meetbaarheid
Een bewuste keuze, een financieel rendement, meetbaarheid
7
Bij het beoordelen van de bijdrage van een onderneming aan de SDG’s moet worden gekeken naar:
Zowel positieve als negatieve bijdragen
Alleen de positieve bijdragen in opkomende markten
Alleen de negatieve bijdragen van sin stocks
Zowel positieve als negatieve bijdragen
Alleen de positieve bijdragen in opkomende markten
Alleen de negatieve bijdragen van sin stocks
8
Hoe gaan de SDG’s om met vervuiling door plastic?
Dat doen ze niet, want er is geen specifiek doel voor
Dit probleem valt indirect onder verschillende doelen
Het valt alleen onder het doel dat is gericht op het beschermen van de oceanen
Dat doen ze niet, want er is geen specifiek doel voor
Dit probleem valt indirect onder verschillende doelen
Het valt alleen onder het doel dat is gericht op het beschermen van de oceanen
9
Tot manieren om in de SDG’s te beleggen via thema’s behoren:
Een focus op hernieuwbare energie en de circulaire economie
Een focus op hernieuwbare energie en de circulaire economie
Een focus op hernieuwbare energie en opkomende markten
Een focus op hernieuwbare energie en de circulaire economie
Een focus op hernieuwbare energie en de circulaire economie
Een focus op hernieuwbare energie en opkomende markten
10
Wat is volgens de VN een van de successen van de SDG’s?
Het aantal gekozen vrouwen in parlementen is gestegen van 29% naar 42%
17,5% van de totale energieconsumptie is nu afkomstig van hernieuwbare bronnen
55% van alle oorlogen die zijn begonnen voor de lancering van de SDG’s in 2015 is nu beëindigd
Het aantal gekozen vrouwen in parlementen is gestegen van 29% naar 42%
17,5% van de totale energieconsumptie is nu afkomstig van hernieuwbare bronnen
55% van alle oorlogen die zijn begonnen voor de lancering van de SDG’s in 2015 is nu beëindigd
11
Het meten van de impact van bijdragen aan de SDG’s kan moeilijk zijn, omdat:
Er in opkomende markten niet genoeg meetlatten zijn
De gegevens goedgekeurd moeten worden door de regering van ieder land
Het verzamelen van gegevens nog in de kinderschoenen staat
Er in opkomende markten niet genoeg meetlatten zijn
De gegevens goedgekeurd moeten worden door de regering van ieder land
Het verzamelen van gegevens nog in de kinderschoenen staat
12
Een praktijkvoorbeeld van een manier waarop impactbeleggen een verschil heeft gemaakt, is:
Het helpen van achtergestelde gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika
Het uitgeven van groene obligaties om de inkomens in het Braziliaanse Amazonegebied te verhogen
Het verhogen van de hoeveelheid antibiotica die wordt gebruikt in de landbouw
Het helpen van achtergestelde gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika
Het uitgeven van groene obligaties om de inkomens in het Braziliaanse Amazonegebied te verhogen
Het verhogen van de hoeveelheid antibiotica die wordt gebruikt in de landbouw