07-02-2023 · Maandelijkse vooruitblik

Dit is het moment om terug te keren naar opkomende markten

Opkomende markten bieden meer opwaarts potentieel nu ontwikkelde markten blijven steken in economische malaise, zegt belegger Arnout van Rijn.

De multi-assetportefeuilles van Robeco zijn op dit moment overwogen in aandelen uit opkomende markten, omdat de beleggingscategorie na jaren van underperformance een andere weg is ingeslagen, zegt Van Rijn, portefeuillemanager bij Robeco Sustainable Multi-Asset Solutions. Wat zij meehebben, is dat hun centrale banken niet hebben meegedaan aan de inflationaire kwantitatieve geldcreatie waarmee het Westen zo druk was.

Inmiddels hebben veel ontwikkelde markten te maken met een potentiële recessie nu de centrale banken de torenhoge inflatie proberen te beteugelen, met renteverhogingen als hun belangrijkste wapen, zegt hij. Dit biedt een aanzienlijk rendementsverschil waarop het team al eerder wees in de Expected Returns 2023-2027.

“Opkomende markten werden altijd verkocht op basis van de belofte van hoger risico en hoger rendement, dat alles dankzij hogere economische groei”, zegt hij. “Maar als we het rendementspatroon bekijken vanaf 1992, het jaar waarin de categorie ontstond, is daar niet veel van terechtgekomen. In plaats daarvan waren er twee omvangrijke en langdurige golven van outperformance en twee teleurstellende periodes van underperformance, vooral in de afgelopen tien jaar.”

“De laatste tijd zijn we echter positiever gestemd over opkomende markten en zijn we in onze portefeuilles overgestapt naar een overweging, iets wat we hebben gefinancierd door onze positie in ontwikkelde markten te verkleinen, terwijl we voor aandelen in het algemeen neutraal zijn gebleven. Wij denken dat we aan het begin staan van een nieuwe periode van relatieve outperformance die jarenlang kan aanhouden.”

“In onze 5-year outlook Expected Returns van afgelopen september voorspelden we voor ontwikkelde markten 4,0% rendement op jaarbasis en voor opkomende markten 5,25%. Deze claim op lange termijn komt thans vanuit tactisch oogpunt op een zeer goed moment. Kopen dus!”

Ontkoppeling van de VS

Een kwestie die we goed in het oog moeten houden is de vraag of opkomende markten in staat zijn zich los te koppelen van de dominantie van de Verenigde Staten (VS), aldus Van Rijn. In dat geval gaan ze meer achter China dan de VS aanlopen, hoewel de toenemende macht en de enorme reikwijdte van China betekenen dat de voordelen van spreiding naar land beperkt zijn.

“In de volwassen wereld domineert de VS, terwijl in opkomende markten China verreweg het grootste deel van de index uitmaakt”, zegt hij. Toch worden beide rendementsreeksen steeds overheerst door wat in de VS gebeurt. Ze gaan wel samen omhoog en omlaag, maar als puntje bij paaltje komt, heeft de VS in de afgelopen tien jaar toch een veel beter rendement opgeleverd.”

“We geloven wel dat opkomende markten een redelijke kans hebben zich los te weken, mede dankzij het asynchrone herstel in China en het positieve effect hiervan op de rest van Azië. Ook op sectorniveau is de situatie in opkomende landen anders, met een grotere rol voor financiële dienstverlening en halfgeleiders. In eerdere publicaties waren we ook al positief over de vooruitzichten van chips.”

Orthodoxie van centrale banken

Het verschil in inzicht tussen de centrale banken over omvangrijke kwantitatieve verruiming is een ander pluspunt voor opkomende markten, aldus Van Rijn. “In een wereld waar onconventioneel monetair beleid gemeengoed is geworden, onderscheiden centrale banken van opkomende markten zich in het algemeen door hun orthodoxe houding”, zegt hij.

“Zelfs in de moeilijke Covid-periode van 2020 bedroeg de M2-geldgroei in maar weinig opkomende economieën meer dan 10%, wat erg bescheiden is ten opzichte van de geldwaterval in de VS (meer dan 25% M2-groei), de EU (ruim 12%) en Japan (10%).”

“Dit betekent dat de hoofdoorzaak van de inflatie in ontwikkelde markten – geldschepping – in het universum van opkomende markten niet bestaat.”

Effect van sterke dollar

“Door de sterke dollar van de afgelopen jaren hebben veel opkomende markten een behoorlijk strak monetair beleid gevoerd. In 2023 is de kans op renteverlagingen vrij groot, maar tegelijkertijd hebben we weinig vertrouwen in de mogelijkheid van een beleidsomslag door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), iets waarop de recente Amerikaanse rally is gebaseerd.”

“De inflatiecijfers zijn in de grote opkomende markten veel vriendelijker, terwijl de rente daar hoger is. Door de hogere reële rente en de vooruitzichten dat de inflatie zijn hoogste punt bereikt, is de kans op verruiming in opkomende landen groter dan wij verwachten voor de VS en Europa, terwijl de markten maar blijven hopen op een beleidsomslag door de Fed, tegen beter weten in.”

Ook obligaties van opkomende markten zijn relatief aantrekkelijk, meent Van Rijn, hoewel hij waarschuwt voor het extra risico van sommig schuldpapier. “De spreads zijn nog steeds groot voor Aziatische credits, maar laat je niet voor de gek houden door risicovolle Chinese vastgoedobligaties”, zegt hij. “Over het algemeen bedragen de spreads 200-250 basispunten, wat misschien niet veel lijkt, maar we zien in deze regio geen recessierisico – in tegenstelling tot de VS of Europa.”