26-03-2021 · Visie

Robeco publiceert 2021 Global Climate Survey

Het aanpakken van de klimaatverandering is een topprioriteit geworden voor beleggers. Maar hoe gaat de vermogensbeheersector eigenlijk om met een kwestie die zowel een bedreiging als een kans is? Zijn we klaar voor de grootste uitdaging voor de mensheid?

Robeco publiceert 2021 Global Climate Survey

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Robeco een onderzoek laten uitvoeren waarbij prangende vragen werden gesteld aan meer dan 300 institutionele beleggers, wholesale beleggers en verzekeringsmaatschappijen, die samen goed zijn voor ongeveer 20% van het wereldwijde beheerde vermogen. De bevindingen zijn aan de ene kant veelbelovend, maar aan de andere kant ook bewijs dat er nog veel werk aan de winkel is.

De belangrijkste bevinding is misschien wel dat de helft van al het beheerde vermogen van de ondervraagde beleggers de komende jaren is gericht op een netto-uitstoot van nul. Voor ongeveer 86% van de beleggers gaat de klimaatverandering de komende twee jaar een belangrijke rol spelen in het beleggingsbeleid. Daarmee geven ze een krachtig signaal af dat de decarbonisatie goed op gang is.

De meeste beleggers denken dat hernieuwbare energie een onderdeel van de oplossing is: volgens 81% van de ondervraagden zijn zonne-, wind- en waterstofenergie de belangrijkste troeven om af te stappen van fossiele brandstoffen. Daarnaast zei 66% de inspanningen voor decarbonisatie van hun portefeuilles vooral te richten op wereldwijde aandelen. Dat is de favoriete beleggingscategorie om dit te bewerkstelligen in de komende twee jaar.

Een gebrek aan kennis

Toch kwam uit het onderzoek ook naar voren dat er een groot gebrek aan kennis is over de grote kwesties. Veel beleggers weten dan ook niet waar ze moeten beginnen of hoe ze een verschil kunnen maken.

Het algemene doel van dit onderzoek is te laten zien waar wij staan als sector en beleggers te overtuigen van de noodzaak om dit probleem aan te pakken. We hopen dat het interessante inzichten oplevert over de huidige stand van zaken in klimaatbeleggen en over de uitdagingen en kansen die de klimaatverandering met zich meebrengt.

Vul uw gegevens in en download hier het onderzoek (16 pagina’s)

image.png

Download de publicatie

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid