By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Factorbeleggen werkt

07-01-2015 | Interview | Joop Huij, PhD Factorbeleggen geniet van een toenemende populariteit. Beleggers richten zich steeds meer op factoren zoals value, low volatility, momentum en small cap. Maar wat weten we over het belang van factorbeleggen?

Er is veel onderzoek gedaan naar het concept factorbeleggen. Maar hoe werkt het in de praktijk? Joop Huij, kwantitatief researcher bij Robeco, onderzocht de gegevens van circa 7000 fondsen in de periode 1990-2010. Hiermee wilde hij vaststellen of actieve fondsbeheerders met exposure naar factorgebaseerde beleggingsstrategieën het consequent beter doen dan de benchmark. Hij gebruikte regressieanalyse om de exposure van het fonds naar factoren weer te geven. "De resultaten geven aan dat factorbeleggen in de praktijk werkt."

Hoe belangrijk is factorbeleggen voor actief beheer?
Wat opvalt is dat factorbeleggen zeer effectief kan zijn, maar dat dit niet per definitie voor alle factoren geldt. Je kunt de kans op succes vergroten door te beleggen in bewezen factoren. Daarom moeten we ontdekken welke factoren wel en niet werken. Bepaalde factoren zijn grondig onderzocht. Neem bijvoorbeeld value en low volatility. Andere factoren, zoals short-term reversal en long-term reversal, zijn nog steeds relatief onbekend. Er is nog geen wetenschappelijke consensus over hun significantie. In dit onderzoek zijn ook deze minder bekende factoren meegenomen.

Terwijl veel beleggingsfondsen in onze database exposure hebben naar de factoren small cap en value, zijn andere factoren minder populair. Zo wordt slechts 6% van alle actief beheerde strategieën in onze database geïdentificeerd als low-volatily-strategieën. Van deze 6% belegt slechts een kleine minderheid bewust volgens deze strategie, bijvoorbeeld door te screenen op volatiliteit. Slechts 1 tot 2% van de fondsen volgt consequent een momentumstrategie.

Doen alle factoren het goed?
Nee. Short-term reversal laat een zeer slechte performance zien. Een short-term reversal-strategie is ontworpen om te profiteren van aandelen die in het recente verleden slecht hebben gepresteerd, maar in de nabije toekomst goed zullen presteren, of juist andersom. Een theoretische verklaring hiervoor is een overreactie op aandeelspecifiek nieuws door beleggers. Toch doet 96% van alle short-term reversal-fondsen het slechter dan de markt. Dit is niet helemaal verwonderlijk. Voor deze strategie moet de portefeuille vaak worden herzien, wat leidt tot hoge transactiekosten die een negatieve invloed hebben op de nettoperformance.

Het onderzoek toont aan dat een conservatievere aanpak van factorbeleggen, die alleen rekening houdt met bewezen factoren, het beste werkt. Afwijkingen verdwijnen namelijk niet zomaar. Dit verschilt van wat ik soms in de markt hoor, waar sommige brokers zeggen: "Je kunt beter meteen beleggen in de nieuwste factor, voordat het effect weggearbitreerd is. Het heeft geen zin om te wachten tot het bewijs er is; en wees vooral niet te kritisch." Mijn onderzoek toont echter aan dat sommige factoren, zoals short-term reversal, gewoon niet werken.

‘De resultaten geven aan dat factorbeleggen werkt in de praktijk’

Wat zijn je bevindingen over momentum?
Als je kijkt naar momentum, zie je dat 38% van de actieve beheerders die een momentumfactor opneemt, een outperformance behaalt. Dit is minder dan bij de factoren value of low volatility, maar nog altijd aanzienlijk meer dan de groep die niet profiteert van factoren. We laten echter ook zien dat sommige beheerders met een exposure naar momentum een aanzienlijke underperformance behalen. Dit is niet geheel onverwacht. De literatuur waarschuwt ons dat momentumbeleggen een risicovolle strategie kan zijn. Je moet deze goed toepassen om succes te hebben. Er zijn twee belangrijke valkuilen te vermijden. Ten eerste, een te hoge omloopsnelheid, die leidt tot hoge transactiekosten. Ten tweede, een exposure naar onbeloonde risico's die niet bijdraagt aan het behalen van extra performance.

Wat is het belang van spreiding voor factorbeleggen?
Het is beter om niet in slechts één factor te beleggen, maar te spreiden. Een enkele factor kan resulteren in een vrij langdurige underperformance ten opzichte van de brede markt.

Ons onderzoek toont aan dat een fonds dat geen factorbeleggen toepast, historisch gezien een underperformance laat zien van gemiddeld 189 basispunten op jaarbasis. Dit resultaat noem ik zorgwekkend. Ter vergelijking: een fonds met een exposure naar één willekeurige factor genereert 163 extra basispunten. Met twee willekeurige factoren stijgt dit naar 334 basispunten en met drie factoren is het resultaat nog beter: een outperformance van 353 basispunten op jaarbasis. Als je als actief beheerder geen factorstrategie volgt, is de kans op een outperformance 20%. Als je belegt in één factor, stijgt deze kans naar 51%. We gaan hierbij uit van een willekeurige factor en een willekeurige beheerder. Als je drie willekeurige factoren kiest en een willekeurige beheerder, wordt de kans 80%. En als je kiest voor de juiste factor en de juiste beheerder, kan de kans op een outperformance zelfs nog hoger zijn.

‘Leiders moeten uitleggen wat er op het spel staat’

Volgens voormalig EC-voorzitter José Manuel Barroso moeten we niet op onze lauweren rusten. Europa is gebaat bij verdere economische en politieke integratie.

Video en interview

Beleggingsexperts verdeeld over invloed Fed in 2015

Wat is het effect van uiteenlopend beleid van Fed en ECB in 2015? Robeco verwacht hierdoor negatieve invloed op de aandelenmarkten, maar twee grootbanken denken daar anders over.

Interview

‘Het kapitalisme is zo slecht nog niet’

Het kapitalisme is een complex systeem waar veel misverstanden over bestaan. Maar van alle beschikbare opties is het nog steeds de beste, zegt econoom en bestsellerauteur Ha-Joon Chang. Zaak is wel om het te blijven verbeteren.

Video en interview

Verwachtingen voor 2015

2014 is voor beleggers alleszins meegevallen, zegt Robeco Chief Economist Léon Cornelissen. Wat zijn de kansen en risico’s in 2015?

Video

Terugblik door Robeco CEO Roderick Munsters

2014 was voor onze klanten een prima beleggingsjaar, zegt Robeco CEO Roderick Munsters. Ontdek waarom hij gematigd optimistisch is voor dit jaar.

Video
Deel deze pagina: