Thematisch beleggen

Profiteren van structurele sociaal-economische trends

Kernpunten

  1. Structurele veranderingen beïnvloeden de winstgevendheid van bedrijven

  2. Gevestigde bedrijven slagen er vaak niet in te profiteren van structurele veranderingen, terwijl uitdagers dat wel doen

  3. Thematisch beleggen is gericht op de bedrijven die op termijn waarschijnlijk de structurele winnaars zijn

We geloven in de kracht van ontwrichting door demografische ontwikkelingen, technologische vooruitgang en ontwikkelingen in de regelgeving. Het menselijk brein onderschat de exponentiële groei van trends en hun impact op de lange termijn, maar toch zijn voortdurende veranderingen bepalend voor onze sociaal-economische omgeving. Door sectoren met een hoog rendement te herkennen die positief worden beïnvloed door deze veranderingen en aantrekkelijke mogelijkheden voor nieuw kapitaal bieden, zijn wij in staat bedrijven te identificeren en erin te beleggen die waarschijnlijk op lange termijn de structurele winnaars zijn. Maar wat is er eigenlijk nodig om de langetermijnwaarde te creëren die zo geconcentreerd is in een klein aantal bedrijven en industrieën?

Onze aanpak

Het thematische team maakt gebruik van een proces dat bestaat uit vier stappen om de beste aandelen voor de portefeuille te selecteren:

Seculiere thema's en trends
01

Seculiere thema's en trends

Het team zoekt naar seculiere thema's en trends binnen een strategie. Het bepalen van de juiste trends is een belangrijke performance driver, en de focus op meerdere trends zorgt voor een goede spreiding van de portefeuille en leidt tot kleinere dalingen.

Identificeren van bedrijven
02

Identificeren van bedrijven

Daarna identificeert het team bedrijven die gepositioneerd zijn om te profiteren van deze trends.

Screening van bedrijven op de shortlist
03

Screening van bedrijven op de shortlist

De portefeuillemanagers screenen vervolgens de bedrijven op de shortlist aan de hand van de fundamentele input van onze diepgaande kwalitatieve analyse. De voorkeur gaat uit naar hoogwaardige bedrijven met pure exposure die hun economische winsten laten groeien en tegelijk hun activabasis uitbreiden.

Samenstellen portefeuille
04

Samenstellen portefeuille

Tot slot stellen de portefeuillemanagers de portefeuille samen in lijn met de beleggingsrichtlijnen. De posities worden gebaseerd op overtuiging.

Richard Speetjens - Portfolio Manager

Richard Speetjens
Portfolio Manager

Kijk eens naar dit verbluffende cijfer: slechts 4% van alle Amerikaanse aandelen was verantwoordelijk voor de gehele vermogenscreatie op de Amerikaanse aandelenmarkt in de periode van 1926 tot 2016

Team

Al bijna een kwart eeuw loopt Robeco voorop als het gaat om thematisch beleggen. We signaleren al in een vroeg stadium de eerste ontwikkeling van trends en hun krachtige potentieel om het bedrijfsleven en de maatschappij te veranderen.

We lanceerden ons eerste thematische product al in 1998 en in de daaropvolgende twee decennia heeft effectieve samenwerking tussen Robeco's interne beleggingsteams geleid tot de ontwikkeling van een breed scala aan geavanceerde thematische beleggingsstrategieën – van de ontwrichtende digitalisering in financiële dienstverlening en retail tot de confronterende milieuschade en schaarste aan hulpbronnen.

Onze decennialange ervaring in beleggen op de aandelenmarkten en in belangrijke innovatiecycli leidt samen met diepgaande sectorkennis tot een beleggingsteam met de vaardigheden die niet alleen nodig zijn om het potentieel van sluimerende trends te signaleren, maar ook – en dat is nog belangrijker – om de waarde daarvan op een effectieve manier te benutten voor beleggers.

Investeren in de toekomst van duurzame mode

Fashion Engagement Equities stelt beleggers in staat om te profiteren van groeikansen op de lange termijn in de modesector en om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidstransitie in deze sector.

Lees meer

Substrategieën

Ingredients

01

Uitdagers en ontwrichters

Focus op bedrijven die ingrijpende veranderingen teweegbrengen via innovatie

02

High conviction

Geconcentreerde portefeuille met de meest overtuigende aandelen.

03

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in assetallocatie zit in ons DNA

04

Trendexposure

Inspelen op onderschatte sociaal-economische veranderingen op de lange termijn