Enhanced-indexing-aandelen

Een alternatief voor passief beleggen op de aandelenmarkten

Kernpunten

  1. Bewezen model om aandelen te selecteren met goede eigenschappen in value, quality, momentum en analyst revisions

  2. Gedisciplineerd en transparant proces dat het relatieve risico beheerst en duurzaamheid integreert

  3. Bewezen track record met een informatieratio boven 1 sinds introductie voor ontwikkelde markten (2004) en opkomende markten (2007)

In het afgelopen decennium is zowel het kostenbewustzijn als de kritische blik naar de performance van actieve beheerders toegenomen. Daardoor heeft er een verschuiving naar passieve oplossingen plaatsgevonden, maar die hebben ook nadelen. Zo blijven ze na aftrek van kosten doorgaans achter bij hun benchmark en gaat de transparantie ten koste van performance als gevolg van arbitrage. Tot slot houden deze strategieën vaak geen rekening met duurzaamheidsoverwegingen.

Dat is waar de ‘middenweg’ tussen passieve en traditionele actieve producten zijn waarde bewijst: Enhanced Indexing. Deze benadering streeft ernaar het duurzaamheids- en risico-rendementsprofiel van een index te verbeteren, terwijl de tracking error laag blijft.

Robeco's kwantitatieve rankingmodellen voor aandelen identificeren en exploiteren op een systematische manier de marktinefficiënties die ontstaan als gevolg van voorspelbare patronen in het gedrag van beleggers. Wij waren pioniers op het gebied van kwantitatieve aandelenselectie, wat begin jaren 90 leidde tot de ontwikkeling van de eerste modellen. Met het oog op het succes van deze modellen in de praktijk lanceerde Robeco in 2004 de eerste Enhanced Indexing-strategie: een kwantitatieve aandelenstrategie met een lage tracking error en ESG-integratie als alternatief voor passief beleggen.

Alpha drivers

We selecteren aandelen met goede eigenschappen in value, quality, momentum en analyst revisionsen signalen op korte termijn.

Onze aanpak

De beleggingsstrategie kan op basis van positieve en negatieve beoordelingen van ondernemingen over- en onderwegingen innemen ten opzichte van de benchmark. We bepalen de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen op basis van de factoren value, quality, momentum, analyst revisions en signalen op korte termijn.

De besluitvorming op portefeuilleniveau is volledig gebaseerd op het kwantitatieve rankingmodel en de manier waarop ons algoritme voor portefeuilleopbouw is ingesteld. Er vindt een herweging van de portefeuilles plaats, nadat het model nieuwe rankings heeft gegenereerd. Portefeuillemanagers en onderzoekers houden het hele beleggingsproces nauwlettend in de gaten, wat resulteert in volledige menselijke controle van de portefeuille.

Robeco biedt al meer dan 15 jaar een reeks Enhanced Indexing-aandelenstrategieën. Wij zijn van mening dat onze benadering door de jaren heen heeft aangetoond de beoogde consistente outperformance na kosten te kunnen realiseren, met een lage tracking error. Onze benadering heeft laten zien net zo efficiënt te zijn in het ontwikkelde als in het opkomende beleggingsuniversum.

Team

Het quantteam bestaat uit meer dan 50 kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers, waarmee het een van de grootste kwantitatieve teams ter wereld is. We combineren dit brede pakket aan kwantitatieve disciplines met meer dan 25 jaar ervaring in het omzetten van ons kwantitatieve onderzoek naar innovatieve oplossingen.

Deze strategie wordt beheerd door de ervaren portefeuillemanagers van het Core Quant Equities-team binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. De portefeuillemanagers werken bij het beheren van de strategie nauw samen met onze kwantitatieve onderzoekers en profiteren van hun expertise.

Deze onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de kwantitatieve modellen en toepassingen, die de kern vormen van onze kwantitatieve aandelenproducten. Het ervaren onderzoeksteam heeft nauwe banden met de academische wereld.

Substrategieën

We bieden de Enhanced Indexing-strategie voor verschillende geografische universums, zoals ontwikkelde markten en opkomende markten.

Bekijk gerelateerde fondsen

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

We integreren op verschillende manieren duurzaamheid in het beleggings- en besluitvormingsproces:

  • De strategie volgt het algemene uitsluitingsbeleid van Robeco.

  • We integreren eigen Smart ESG-scores in ons rankingmodel voor aandelen. We nemen ESG mee als een variabele in de quality-factor.

  • We zorgen ervoor dat de ESG-score beter is dan die van de benchmark.

  • We integreren de CO2-voetafdruk in het proces door ervoor te zorgen dat de voetafdruk van de portefeuille kleiner is dan die van de benchmark.

  • We passen een directe koppeling toe tussen het Enhanced Engagement-programma en de portefeuille.

  • De portefeuille heeft een hogere SDG-rating dan de index.


We bieden ook een Enhanced Indexing-strategie met een nog beter duurzaamheidsprofiel dan de vlaggenschepen binnen ons aanbod Enhanced Indexing-strategieën. De Core Quant Sustainable-strategie hanteert een uitgebreidere, op waarden gebaseerde uitsluitingslijst en sluit ook ondernemingen met een lage SDG-score uit van het beleggingsuniversum. Deze strategie heeft een aanzienlijk beter ESG-profiel dan de index en een 30% kleinere CO2-voetafdruk.

Deze versie van Enhanced Indexing behoort tot onze specifieke duurzaamheidsproducten.

Robeco kan ook versies van Enhanced Indexing bieden met een focus op duurzaamheid, terwijl de factoren worden geneutraliseerd. Deze op het Akkoord van Parijs afgestemde SDG- en klimaatstrategieën streven naar een CO2-reductie van 50% en beleggen niet in aandelen die negatief bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Ingrediënten

01

Kernoplossing

Een centrale belegging in een portefeuille met een lange horizon

02

Rijke geschiedenis

Dit is al tientallen jaren een belangrijk expertisegebied voor ons

03

Stabiliteit

Het team heeft veel ervaring en een laag personeelsverloop.

04

Systematisch

Vermogensbeheer met een benadering op basis van regels