Chinese aandelen

Beleggen in de nieuwe opkomende economie van China.

Kernpunten

  1. Thematische overlay en macro-economische inzichten cruciaal voor succes in Chinese aandelenmarkten

  2. Onderzoek met lokale aanwezigheid in Shanghai en Hongkong aangevuld met kwantitatieve screening op maat

  3. Geconcentreerde portefeuilles met een hoge active share

Onze aanpak

Robeco heeft veel ervaring met beleggen in Azië. De portefeuillemanagers in ons Global Equity-team beleggen al sinds 1968 in Hongkong en we bieden al sinds 1997 een specifieke strategie voor Chinese aandelen. We behoorden tot de eerste buitenlandse beheerders die profiteerden van de openstelling van de aandelenmarkten op het Chinese vasteland.

De Chinese markten zijn voortdurend in beweging, wat de sterk uiteenlopende beleggingsdoelen en risicobereidheid van beleggers in die markten weerspiegelt. Daardoor vinden we bij het evalueren van risico en beloning regelmatig anomalieën en inefficiënties, wat kansen biedt voor het genereren van alpha.

Robeco's strategie voor Chinese aandelen probeert deze inefficiënties te identificeren en ervan te profiteren, door verschillende beleggingsstrategieën te ontwikkelen die gebruikmaken van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken. Een van deze inefficiënties is de afwijking van fundamentals. Sectoren en bedrijven kunnen in trek raken of juist uit de gratie vallen, door allerlei redenen die uiteenlopen van economische trends tot de risicobereidheid van beleggers. Op basis van een fundamentele analyse met een langere beleggingshorizon proberen we de ruis te vermijden en verder te kijken dan de volatiliteit op korte termijn om zo structurele factoren bloot te leggen. Daaronder vallen financieel materiële ESG-factoren.

Performance drivers

De strategie heeft twee belangrijke performance drivers om kansen op de Chinese aandelenmarkten te benutten:

Thematische overlay
01

Thematische overlay

Top-down thematische overlay om thema's voor structurele groei en hervorming op lange termijn vast te stellen

Aandelenselectie
02

Aandelenselectie

Bottom-upaandelenselectie op basis van een diepgaande fundamentele, kwantitatieve en duurzaamheidsanalyse

Team

Het beleggingsteam is gevestigd in zowel Hongkong als Shanghai. Onze expertise in China is geïntegreerd in het bredere Asia Pacific-team (gevestigd in Hongkong) en het Global Fundamental Equities-team, dat bestaat uit meer dan 60 beleggingsprofessionals.

Substrategieën

De ‘mainstream’ Chinese aandelenportefeuille belegt in Chinese offshore aandelen genoteerd in Hongkong en de VS en in lokale Chinese A-aandelen. Daarnaast biedt Robeco ook een speciale substrategie die uitsluitend belegt in A-aandelen. Ontdek hieronder de gerelateerde fondsen. Klik op het dropdownmenu om andere gerelateerde fondsen te bekijken.

Onze Chinese aandelenstrategie wordt fundamenteel beheerd, terwijl onze Chinese A-share Active Equities-portefeuille en Chinese A-share Conservative Equities-portefeuille allebei kwantitatief worden beheerd.

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

De Robeco Chinese Equities-strategie integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren op de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in risico's en kansen voor de lange termijn van een bedrijf. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie hanteert de strategie ook een uitsluitingsbeleid en profiteert deze van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Ingrediënten

01

Geen benchmark

Flexibel en kansgedreven in plaats van gebonden aan een benchmark

02

Contrair

Niet afgeleid door marktsentiment en kuddegedrag, met beslissingen op basis van onderzoek, overtuiging en een lange horizon

03

High conviction

Geconcentreerde portefeuille met de meest overtuigende aandelen.

04

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in het onderwerp zit al vanaf het begin in ons DNA